Відділ освіти

Сушко Петро Ярославович

Начальник відділу:

Сушко Петро Ярославович

Код ЄДРПОУ:

02144660

Відкриті дані

Контакти

Адреса: 82100 м. Дрогобич, вул. Шевченка, 21

тел. (03244) 2-35-15

drogobych_vo@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:00 П'ятниця з 8:00 до 15:45

Обідня перерва з 12:00 до 13:00
 
 • Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища мм.Дрогобича та Стебника;
 • Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної, середньої та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;
 • Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної, загальної середньої та позашкільної освіти.
 • Контроль зa дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм розташованими на території мм. Дрогобича та Стебника.
 • Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і с комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності:
 • Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території мм. Дрогобича та Стебника; оприлюднення результатів атестації;
 • Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;
 • Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників. їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
 • Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів мм. Дрогобича та Стебника;
 • Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти;
 • Здійснення міжнародного співробітництва.
 • Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міст;
 • Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради шодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міст за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів:
 • Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;
 • Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів:
 • Проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;
 • Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцею, гімназії. :території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;
 • Вивчає потреб} та вносить пропозиції до виконавчою комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (> том> числі — й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;
 

Начальник: Сушко Петро Ярославович тел.2-35-15
Заступник: Олексюк Ольга Петрівна тел.2-02-50
Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти: Войцеховський Олег Романович 2-15-98
Головний спеціаліст з питань виховної роботи та позашкільної освіти: Заблоцький Андрій Володимирович 2-15-98
Головний спеціаліст з питань загальної середньої та дошкільної освіти: Гевко Ярослав Йосифович 2-01-11
Завідувач міського методичного кабінету: Марчук Галина Григорівна 2-71-64

 • Апарат відділу освіти
 • Міський методичний кабінет
 • Централізована бухгалтерія 
 • Господарська група
2018 рік - 7313,77 грн.                     
2017 рік - 5631,13 грн.                     
2018 рік - 3761,72 грн.

Декларації про доходи

Переглянути

Сушко Петро Ярославович:

Олексюк Ольга Петрівна

Войцеховський Олег Романович:

Заблоцький Андрій Володимирович:

Гевко Ярослав Йосифович: 

Документи відділу