Управління інвестицій та економічного розвитку

Начальник
Лазунда Леся Євгенівна

Код ЄДРПОУ:

26307196

Контакти

Адреса:
82100 м. Дрогобич, пл. Ринок, 1, каб. 214-216


Телефон:
244-2-25-45;


E – mail:
[email protected]


 Сторінка управління


 

Графік роботи:

Понеділок–Четвер
08:00 до 17:00
П’ятниця
08:00 до 15:45
Обідня перерва
12:00 до 13:00

Графік прийому громадян:

Понеділок-Четвер:
10:00 до 12:00/14:00 до 16:00
П’ятниця:
10:00 до 12:00/14:00 до 15:45

1. Метою діяльності і завданням управління є забезпечення реалізації державної економічної політики та впровадження її в економіку Дрогобицької міської територіальної громади, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку громади, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів.
Відділ здійснює реалізацію державної економічної політики через участь у розробці проектів державних, регіональних та місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку.
3. Сприяння здійсненню державної інвестиційної політики, поліпшенню інвестиційного клімату, участь у розробці інвестиційних програм, у виконанні відповідних заходів, передбачених програмою сприяння залучення інвестицій у Дрогобицькій територіальній громаді
4. Здійснення аналітичної та організаційної роботи у сфері залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інтересах територіальної громади.
5. Підготовка конкретних пропозицій та практичних рекомендацій міському голові щодо розроблення  інвестиційних програм для їх реалізації на території Дрогобицької міської територіальної громади.
6. Залучення наукового потенціалу громади до розробки інвестиційних проектів та внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності.
7. Координація діяльності виконавчих органів міської ради у питаннях визначення доцільності залучення та використання коштів інвесторів.
8. Аналіз фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної інфраструктури міста для здійснення інвестиційних програм.
9. Сприяння налагодженню міжнародних зв’язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування.
10. Управління здійснює загальну координацію та контроль за роботою комунальних  підприємств міста у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.
11. Налагодження співпраці між органами виконавчої влади громади та суб’єктами підприємницької діяльності, а також об’єднаннями підприємців.
1 Прогнозування потреб та здійснення загальної координації робіт по розвитку інфраструктури громади.
13. Надання консультацій суб’єктам господарювання міста та споживачам відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
14. Участь у реалізації аграрної політики, сприяння розвитку інфраструктури аграрного ринку.
15.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних  закупівель.

Аналіз та визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку підприємництва у Дрогобицькій міській територіальній громаді
Аналіз економічної діяльності суб’єктів підприємництва та підприємств різних форм власності з метою:
– розвитку підприємництва;
– підготовки пропозицій щодо стимулювання роботи підприємств промисловості.
Залучення суб’єктів підприємництва до вирішення соціально-економічних питань Дрогобицької міської територіальної громади.
Формування конкурентного ринкового середовища, участь у розвитку ринкової інфраструктури.
Сприяння створенню недержавних структур з підтримки малого підприємництва та загальна робота з громадськими організаціями, регіональними союзами, асоціаціями підприємців.
Організаційне забезпечення роботи Ради підприємців.
Розробка заходів, спрямованих на розвиток малого підприємництва, здійснення моніторингу виконання відповідних програм.
Залучення підприємств, організацій, банків, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих вчених і фахівців для розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції управління.
Забезпечує подання до обласної державної адміністрації необхідних показників до програм економічного та соціального розвитку області.
Робота з органами статистики по одержанню та обробці інформації щодо питань, які відносяться до компетенції управління.
Підготовка та проведення засідань міської колегії з питань соціально-економічного розвитку.
Взаємодія з центром надання адміністративних послуг щодо встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування, незалежно від форм власності; реєстрації Книг відгуків і пропозицій.
Участь  в організації проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, інших заходів з обміну досвідом в галузях економіки, закріплених за управлінням.
Проведення державної політики у сфері споживчого ринку та послуг, контроль за реалізацією міських цільових програм у галузі споживчого ринку та послуг.
Здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення Дрогобицької міської територіальної громади, захист прав споживачів.
Ведення загального обліку та бази (реєстру) даних суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно-виробничою діяльністю, наданням послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в міні-цехах та які утримують ринки та торговельні майданчики незалежно від форми власності.
Розробка та реалізація системи заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку, сприяння, у межах своїх повноважень, разом з іншими структурними підрозділами, участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових заходах.
Проведення моніторингу цін на основні види продукції на споживчому ринку Дрогобицької міської територіальної громади.
Упровадження нових форм, сприяння підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг.
Здійснення координації діяльності та контроль за роботою ринків Дрогобицької міської територіальної громади, розробка та реалізація комплексу заходів по впорядкуванню їх діяльності.
Аналіз державно-правового регулювання у сфері споживчого ринку, розробка проектів нормативних актів та внесення пропозиції по удосконаленню нормативно-правового забезпечення діяльності галузі.
Розробка і реалізація системи заходів щодо захисту прав споживачів:
— здійснення з відповідними державними органами контролю за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують сферу торгівлі та сферу послуг.
— сприяння забезпеченню державного захисту прав споживачів згідно з вимогами Закону України “Про захист прав споживачів”.
— надання допомоги суб’єктам підприємницької діяльності щодо роз’яснення Закону України “Про захист прав споживачів”.
Участь у заслуховуванні звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної форми власності.
Розгляд звернень та пропозицій органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції управління, прийняття рішень з цих питань.
Аналіз надходжень до бюджету територіальної громади від малого та середнього бізнесу, комунальних підприємств.
Підготовка проекту Програми соціально-економічного розвитку міста, на основі даних та пропозицій промислових підприємств міст, суб’єктів господарювання інших галузей економіки, що розташовані на території, незалежно від форм власності і господарювання, а також управлінь та відділів виконавчих органів Дрогобицької міської ради, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей, підготовка інформацій про виконання програм.
Проведення моніторингу основних показників соціально-економічного розвитку Дрогобицької міської територіальної громади та підготовка пропозицій щодо питань забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
Підготовка пропозицій щодо необхідних показників при формуванні прогнозів та програм економічного і соціальною розвитку області, а також внесення пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, із питань, пов’язаних із соціально-економічним розвитком території, задоволенням потреб населення.
Організація та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель».
Здійснення проведення розрахунків сплати коштів пайової участі (внеску) у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста відповідно до затвердженого Положення.
Участь у роботі з питань вдосконалення мережі об’єктів соціально-культурного призначення, розвитку транспорту.
Контроль за діяльністю підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та побуту, що перебувають у комунальній власності.
Розгляд, аналіз планів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані управлінню, внесення до них зауважень та пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.
Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутку підприємств комунальної форми власності.
Консультативна допомога з підготовки матеріалів – заповнення форм планових розрахунків для подання до Львівської обласної державної адміністрації.
Підготовка та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міста Дрогобича та селах , що входять до територіальної громади.
Контроль за якістю перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.
Аналіз стану перевезення пасажирів, підготовка пропозицій щодо його покращення.
Підготовка питань, що стосуються затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту, незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.
Підготовка доповідних та аналітичних матеріалів з питань, що відносяться до компетенції управління.
. Забезпечення своєчасного розгляду листів, пропозицій, заяв і звернень громадян та юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції відділу, підготовка відповідей на них.
Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду передових країн світу в сфері інвестиційної діяльності.
Підготовка проектів рішень міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів та надання пільг по їх сплаті відповідно до законодавства;
Підготовка проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Дрогобицького міського голови з питань компетенції управління.
Інформування суб’єктів господарювання, територіальної громади міста Дрогобич про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної діяльності.
Координація роботи органів виконавчої влади з реалізації інвестиційних програм.
Регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті.
Забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва та інфраструктури сільських територій регіону, сільського розвитку та державної аграрної політики та політики у сфері виконання земель сільськогосподарського призначення.
Управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій та надання підтримки виробникам сільськогосподарської продукції усіх форм власності та господарювання за кошти державного та місцевих бюджетів
Cприяння розвитку малого підприємства на селі, диверсифікації регіональної економіки , в тому числі трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства
Організація роботи з питань землеробства, органічного виробництва, тваринництва, племінної справи, карантинного режиму, охорони праці, техніки безпеки та сільського туризму (сільська гостинність).
Розробка пропозицій щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградництва, хмелярства,насінництва,проведення єдиної технологічної політики , забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості грунтів ,впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій
Реалізація державної політики в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності
Створення належних умов для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб.
Здійснення організаційних заходів та сприяння участі підприємств установ та організацій аграрного сектору економіки у виставково – ярмаркових заходах.
Забезпечення функціонування державного аграрного реєстру
Розроблення та здійснення на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, сільськогосподарських кооперативів та їх кооперативних об’єднань , оптових та локальних продовольчих і плодоовочевих ринків.
Взаємодія з фінансовими , банківськими , податковими та іншими структурами, призначеними для зміцнення фінансового стану виробників сільськогосподарської продукції усіх форм власності та господарювання, а також обслуговуючих галузей.
Практика складання планів стратегічного розвитку територій та бюджетного планування.

Підрозділ підпорядкований першому заступнику міського голови

Біографічна довідка Керівника

Народилась в м. Дрогобичі. Громадянка України.
Навчання:
Середня школа №1 ім. Івана Франка;
Дрогобицька бухгалтерська школа;
Львівський технікум банківської справи;
Держуніверситет «Львівська політехніка».
Трудова діяльність:
З 1989-2001 – головний бухгалтер Дрогобицького відділення Укрсоцбанку;
До 2013 р. – начальник відділення №2 ВАТ «Кредитпромбанк»;
До 2016 р. – начальник відділення АТ «Дельта Банк»;
З 2021 р. виконавчий комітет Дрогобицької міської ради.
Не судима. До кримінальної відповідальності не притягувалась.

Декларації про доходи

Декларації посадових осіб доступні за посиланням: https://public.nazk.gov.ua/

Реєстр укладених договорів

Комісія з відновлення

Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації
за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Дрогобицької міської територіальної громади 


Оголошення про створення комісії

Рішення про створення комісії

Рішення про створення комісії на порталі документів

Положення про комісію

Перейти до вмісту