Відділ охорони здоров’я

Начальник відділу:
Чуба Володимир Іванович

Код ЄДРПОУ:

02013024

Контакти

Адреса:
82100 м. Дрогобич, вул. Шкільна, 7


Facebook сторінка


Телефон/Факс:
(03244 )З-83-36


E-mail:
[email protected]

[email protected]


Графік роботи:

Понеділок–П’ятниця
09:00 до 17:30

Графік прийому громадян:

Чуба Володимир Іванович – Начальник відділу охорони здоров’я
Понеділок 15.00-17.00, Середа 09.00-11.00
Кучерявий Святослав Дмитрович – Заступник начальника відділу охорони здоров’я
Вівторок 11.00-13.00, Четвер 14.00-15.00, П’ятниця 11.00-13.00

Відділ охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради створений міською радою ухвалою № 45 від 20.06.2002 року, в результаті реорганізації Дрогобицького міського територіального медичного об’єднання (ДМТМО) на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України № 114 від
11.06.95 р. «Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників», з метою удосконалення системи управління та більш ефективної координації та контролю діяльності медичних установ, переходу їх на засади економічно самостійного
господарювання. Відділ охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради (далі – відділ) підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету та Головному управлінню охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим положенням та іншими нормативними актами.
Відділ володіє закріпленим за ним державним майном, трудовими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами для надання основних видів медичної допомоги, несе відповідальність за їх ефективне використання.

  • Забезпечує економічний  і соціальний  розвиток установ системи охорони здоров’я, а також інші функції державного управління охороною здоров’я згідно з чинним законодавством;
  •  Здійснює  керівництво,  координацію  та  контроль  за  діяльністю лікувально-профілактичних закладів, що входять у його склад.
  •  Діяльність відділу базується на засадах законності, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів, взаємодії з органами державної влади.
  •  В основу діяльності відділу покладені економічні методи управління, які базуються     на    принципах    фінансових     взаєморозрахунків,    можливостіфункціонування різних форм надання медичної допомоги та різних форм власності у системі охорони здоров’я.
  •  Взаємовідносини відділу з підпорядкованими та іншими медичними установами і організаціями регулюються відповідними угодами, нормами чинного законодавства України.
  •  Відділ є юридичною особою, має   круглу   печатку   з   зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням, інші печатки та штампи, розрахунковий та інші рахунки в банках.
  •  Відділ набуває прав юридичної особи з моменту включення його до Єдиного державного реєстру підприємств організацій установ.

Начальник відділу

Чуба Володимир Іванович                 тел. 38336


Заступник начальника відділу з лікувальної роботи

Кучерявий Святослав Дмитрович    тел. 38336


лікар-методист                       2 чол.


Головний спеціаліст з охорони праці
Глинка Богдана Антонівна      тел. 20455


Головний бухгалтер
Мацур Ірина Миколаївна тел. 21152


спеціаліст-бухгалтер            3 чол.


економіст 1 чол.


Інформаційно-аналітичний центр  -тел. 38336
в т.ч.


– Статистичний відділ
Звір Леся Михайлівна тел. 37572
– мед статистик


відділ кадрів
Дякович Надія Михайлівна тел. 37572


фахівець питань ЦО
Поднєвіч Сергій Борисович тел. 20455


юрисконсульт
Міркевич Роман Володимирович


інженер-програміст
Касій Любомир Миколайович


інженер-метролог
Пашко Зоряна Романівна  тел. 20455

Біографічна довідка Керівника

Чуба Володимир Іванович народився в Дрогобичі 10.05.1971 року
В 1996 році закінчив Івано-Франківську державну медичну академію за фахом лікувальна справа та здобув спеціальність – лікар-хірург. Інтернатуру проходив на базі Дрогобицької центральної міської лікарні № 1.
По розподілу був направлений в Трускавецьку міську лікарню на посаду лікаря-хірурга де працював до квітня 2015 року. В квітні 2015 року був призначений заступником головного лікаря Стебницької міської лікарні, а з 19 грудня 2016 року призначений начальником відділу охорони здоров`я виконавчих органів Дрогобицької міської ради.
Вмілий організатор має вищу категорію по організації і управлінні охорони здоров`я, вищу категорію по хірургії.
В 2002 році закінчив Львівський регіональний інтитут державного управління Української Академії при Президенті України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління.
В 2003 році закінчив Уманський державний педагогічний універсетет ім. П.Тичини і отримав вищу освіту за среціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста.

Декларації про доходи

Декларації посадових осіб доступні за посиланням: https://public.nazk.gov.ua/

Положення

Річні плани закупівель

Звіти по допорогових закупівлях

Перелік укладених договорів

Перейти до вмісту