Дрогобицький міський центр соціальних служб

Керівник
Матчишин Оксана Леонівна

Контакти

Адреса:
82100 м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70
Телефон:
(03244) 2-11-01 / 2-24-56
E-mail:
[email protected]

Графік роботи:

Понеділок–Четвер
8:00 до 17:00
П’ятниця
8:00 до 16:45
Обідня перерва
12:00 до 12:45
 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
 • виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
 • організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;
 • організація та проведення семінарів та тренінгів;
 • забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на:
 • раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • формування відповідального батьківства;
 • запобігання випадкам відібрання дитини у батьків;
 • створення умов для повернення дитини з інтернатного закладу на виховання батькам;
 • забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.
 • Проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;
 • Надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги.
 • Забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг;
 • Надає соціальні послуги сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми; складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми та, у разі потреби, здійснює соціальний супровід;
 • За повідомленням установ забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;
 • Впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);
 • Узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Львівському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідному місцевому органу виконавчої влади;
 • Сприяє здійсненню підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі, наставники;
 • Сприяє у навчанні для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків; у проведенні семінарів та тренінгів для працівників Центру, закладів соціального обслуговування та фахівців , залучених до соціальної роботи;
 • Співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

Директор – Матчишин Оксана Леонівна
Головний бухгалтер – Шевчук Олена Григорівна
Заступник директора-начальник відділу – Куча Леся Петрівна
Повідний фахівець із соціальної роботи – Соляник Любов Маркіянівна
Повідний фахівець із соціальної роботи – Загакайло Лілія Василівна
Повідний фахівець із соціальної роботи – Городиська Наталія Осипівна
Повідний фахівець із соціальної роботи – Городиська Валентина Дмитрівна
Повідний фахівець із соціальної роботи – Марцінко Лариса Миколаївна
Фахівці із соціальної роботи І категорії – Бенько Оксана Іванівна
Фахівці із соціальної роботи І категорії – Кавчак Ольга Василівна
Фахівці із соціальної роботи ІІ категорії – Хащівська Галина Миколаївна
Практичний психолог – Дудник Ірина Романівна

2019 рік – 24 відряджень –  4989,61 грн.

2018 рік – 35 відряджень – 5400,61 грн

2017 рік – 18 відряджень – 1980,99 грн

ПСИХОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ – надання консультацій з питань психічного здоров’я, поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОСЛУГИ – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності що, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, зацікавлених осіб;

СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ– консультації щодо запобігання виникненню розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОСЛУГИ – сприяння у задоволенні матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної допомоги та сприяння у наданні грошової допомоги;

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної формації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги);

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД – обстеження, оцінка потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем; складання індивідуального плану соціального супроводу; залучення отримувача послуги до виконання індивідуального плану соціального супроводу; оцінка результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу; регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань; сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток навичок; психологічне консультування; психологічна підтримка;

ПОСЛУГА З ВЛАШТУВАННЯ ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ – підбір та навчання прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів/піклувальників; підготовка дитини до влаштування; консультування сімей; соціальна підтримка сімей; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; робота, спрямована на повернення дитини до біологічної родини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; врегулювання, призупинення конфліктів у сім’ї; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

ПОСЛУГА З НАСТАВНИЦТВА (ПІДГОТОВКА ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ЗАКЛАДІ ) –  підбір, навчання та супровід наставників; організація здійснення наставництва над дитиною;  моніторинг дотримання умов договору наставником; соціальна підтримка дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

ПОСЛУГА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ – допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання психологічної підтримки; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків;

ПОСЛУГА ПОСЕРЕДНИЦТВА (МЕДІАЦІЇ) – допомога конфліктуючим сторонам налагодити комунікацію; визначення шляхів розв’язання конфлікту/спору, аналіз та, за необхідності корегування можливих варіантів рішень, домовленості, а також досягнення згоди щодо розв’язання конфлікту/спору;

ПОСЛУГА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ – формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування;

ПОСЛУГА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ – проведення психологічного консультування та психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; надання безоплатної правової допомоги; представництво інтересів; розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; організація отримання медичних послуг, медичного обстеження; робота, спрямована на повернення дитини до біологічної родини.

КРИЗОВЕ ТА ЕКСТРЕННЕ ВТРУЧАННЯ – психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, консультування, корекція, психотерапія, реабілітація); надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; представництво інтересів, корекція сімейних стосунків; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; організація надання невідкладної медичної допомоги; організація надання притулку.

КОНСУЛЬТУВАННЯ – допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; психологічне консультування; сприяння в отриманні правової допомоги.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ – ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

ПОСЕРЕДНИЦТВО – допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.

СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА – організація навчання та просвіти; довідкові послуги; розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг.

• сім’ї, в яких батьки ухиляються від належного виконання своїх батьківських обов’язків;
• особи, які постраждали від насильства та торгівлі людьми;
• діти та молодь (від 18-35р) з інвалідністю;
• жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини;
• прийомні сім’ї;
• сім’ї опікунів/піклувальників;
• сім’ї  учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;
• сім’ї, в яких неповнолітні засудженні до відбування покарання без позбавлення волі;
• сім’ї, де один із членів сім’ї (від 18-35р.) перебуває в місцях позбавлення волі або повернувся з них;
• сім’ї, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІД, алкогольна, наркотична залежність, тубінфікування).

Перейти до вмісту