Повідомлення про початок розгляду пропозицій по проекту містобудівної документації в с.Почаєвичі

16 Січня 16:39

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детальний план території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на земельній ділянці орієнтовною площею 0.19 га в с. Почаєвичі, вул. І.Білозіра, за рахунок земель житлової та громадської забудови.

Метою розробленого проекту детального плану території (ДПТ) є уточнення планувальної структури і функціонального призначення, визначення параметрів забудови, формування принципів планувальної організації, встановлення ліній регулювання забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами площею 1,19 га в с. Почаєвичі, вул. І.Білозіра, Дрогобицького району Львівської області.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території 1,19 га. Детальний план розроблений в межах структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.

Проект ДПТ складається із пояснювальної записки та графічної частини.

Перелік матеріалів Детального плану території (ДПТ)

Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

Стисла історична довідка (за потреби).

Оцінка існуючої ситуації:

– аналіз стану навколишнього середовища;

– використання території;

– характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом);

– характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

– характеристика інженерного обладнання;

– характеристика транспорту;

– характеристика озеленення і благоустрою;

– характеристика планувальних обмежень.

Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).

Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна, тощо.

 1. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об‘єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.
 2. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження (уточнення).
 3. Основні принципи планувально-просторової організації території.
 4. Житловий фонд та розселення.
 5. 11.Система обслуговування населення, розміщення основних об‘єктів обслуговування.
 6. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.
 7. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд,
 8. Інженерна підготовка та інженерний захист території,використання підземного простору. Заходи цивільної оборони
 9. Комплексний благоустрій та озеленення території.
 10. Заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.
 11. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.
 12. Техніко-економічні показники.
 13. Перелік вихідних даних.

Графічна частина.

Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту.

План існуючого використання території суміщений з опорним планом. Схема існуючих планувальних обмежень  М 1:1000.

Проектний план.План червоних ліній  М1:1000.

Схема організації руху транспорту та пішоходів. М1:1000.

Схема інженерної підготовки території та вертикального плануванняМ1:1000. Креслення поперечних профілів вулиць М1:100.

Схема інженерних мереж, споруд та використання підземного простору. М1:1000.

Відомості про замовника – Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради.

Відомості про розробника – КП «КРЕДО», Сертифікат відповідального виконавця окремих видів (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури. «Архітектурне об’ємне проектування» Серія АА №000774 від 19.11.2012.

Підстави для розроблення проекту ДПТ – Рішення сесії Почаєвицької сільської ради Дрогобицького району Львівської області від 21.10.2020 №512 «Про надання дозволу на встановлення виготовлення детального плану території земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.. Стагнолі Надії Іванівні.»

Ознайомитись з проектом ДПТ в повному обсязі можна у відділі містобудування та архітектури виконкому Дрогобицької міської ради, за адресою м. Дрогобич, пл. Ринок, 20, 4-й поверх, та на веб-сайті Дрогобицької міської ради – https://drohobych-rada.gov.ua/

Посадова особа відповідальна за забезпечення організації розгляду пропозицій (зауваження) до проекту ДПТ – головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури – Меленчук Олена Тарасівна.

Поштова адреса, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження) – 82100, Львівська область, м. Дрогобич, пл. Ринок, 20, 4-й поверх, відділ містобудування та архітектури виконкому Дрогобицької міської ради.

Електронна адреса, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження) – [email protected] або ж [email protected]

Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій формі протягом визначених строків громадського обговорення, та/або в усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань.

Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.

Анонімні пропозиції не розглядаються.

Строк подання пропозицій (зауваження) до проекту ДПТ з 16.01.2023 по 14.02.2023, та підчас громадських слухань 14.02.2023.

Розгляд пропозицій відбудеться підчас громадських слухань або впродовж двох тижнів після громадських слухань, після утворенням погоджувальної комісії, якщо рішення щодо пропозицій (зауважень) розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання.

6)  Громадське слухання відбудеться 14.02.2023 об 11.00.

Інформаційні заходи (презентація, прилюдне   експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо) – не передбачаються.

1_merged
Записка ДПТ Почаєвичі, Стагнолі 1

Перейти до вмісту