Повідомлення про початок розгляду пропозицій по проекту містобудівної документації в с.Снятинка

27 Червня 13:36

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки для зміни цільового призначення, яка знаходиться  в с. Снятинка Дрогобицької міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області (за межами населеного пункту)

Метою розробленого проекту детального плану території (ДПТ) є уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, формування принципів планувальної організації, виявлення усіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами площею 1,20 га в с. Снятинка Дрогобицької міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області (за межами населеного пункту). Кадастровий номер земельної ділянки 4621286800:06:000:0020, з цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ 01.03.) зміна на цільове призначення  «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій» (код КВЦПЗ 12.08.)

Детальний план території передбачає урахування громадських і приватних інтересів під час планування забудови, визначення зон пріоритетних та допустимих видів використання, основних факторів його формування.

Проект ДПТ складається із пояснювальної записки та графічної частини.

Зміст пояснювальної записки:

Стратегія просторового розвитку територіі територіальноі’громади.

  ЧАСТИНА I Комплекс на оцінка території.
Просторово-планувальна організація території.
Планувальний каркас та система розселення . . .. 3
Землеустрій та землекористування
Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території
Обмеження у використанні земельних ділянок.
Забудова територій та господарська діяльність.
Обслуговування населення6
Транспортна мобільність та інфраструктура
Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації
   Підготовка та благоустрій території.
  ЧАСТИНА ll Модель розвит території детального планування.
  у довгостроковій пepcпe ктиві9
Основні території пріоритетного розвитку 9
  ЧАСТИНА III ОбГрунтуван ня проектних рішень.
Просторово-планувальна організація територіі.
Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території
Обмеження у використанні земельних ділянок.
Функціональне зонування території детального планування.
Містобудівні умови та обмеження для забудови території:
Забудова територій та господарська діяльність
Обслуговування населення
Транспортна мобільність та інфраструктура
Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та
Інженерна підготовка та благоустрій територіі .
Благоустрій території
Землеустрій та землекористування
Формування земельних ділянок
Ресстрація земельнйх ділянок
План реалізації містобудівної документації
Охорона навколишнього природного середовища.
Перелік графічних матеріалів детального плану території/планувальних рішень ДПТ
Основні проектні показники детального плану територіі”/планувальних рішень ДПТ
  • Перелікграфічнихматеріалівдетальногопланутериторії/планувальних рішень ДПТ
 

№арк.

 

Найменуванняграфічнихматеріалів

Масштаби графічних

матеріалів

  МІСТОБУДІВНАЧАСТИНА  
  Схема розташуваннятериторії детального плану території в системіпланувальноїструктури населеного пункту 1:5000,1:2000
  Схема сучасного використання території та схема існуючих обмеженьу використанні земель :3000
  Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель. Схема транспортної мобільності та інфраструктури 1:1000
  План функціонального зонування території 1:1000
  План червоних ліній.Креслення поперечних профілів вулиць 1:1000,1:200
  Схема інженерного забезпечення території.Схема інженерної підготовки,благоустрою території та вертикального планування 1:1000
5 Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час. ДБНБ.11-5таДБН B.1.2-4,М1:1000
5 Схема інженерно-технічнихз аходів цивільного захисту на особливий

чac

ДБНБ.11-5таДБНІ

В-t24М11000

  ЗЕМЛЕВПОРЯДНАЧАСТИНА  
2 План сучасного використання земель за формою власності іззазначеннямкатегорій та виду цільового призначення,з урахуванням наявних обмеженьта обтяжень 1:1000
  Планземельнихділянок,сформованихзарезультатами

розробленнядетального плану, відомості про які підлягають внесенню до Державногоземельного кадастру

1:1000
  Планобмеженьувикористанніземель,відомостіпроякіпідлягають внесенню до Державногоземельного кадастру на підставі

розробленоїмістобудівноїдокументаціі

1:1000

 

 

  1. Відомості про замовника – Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради.

Відомості про розробника – ФОП Лопушанський М.Р., Кваліфікаційний сертифікат Серія АА №000779 від 01.11.2012 №25 «Розроблення містобудівної документації».

Підстави для розроблення проекту ДПТ – Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 25.05.2023 №1582 «Про надання дозволу на розроблення проекту містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки для зміни цільового призначення, яка знаходиться в с. Снятинка Дрогобицької міької територіальної громади Дрогобицького районуЛьвівської області (за межами населеного пункту)»

  1. Ознайомитись з проектом ДПТ в повному обсязі можна у відділі містобудування та архітектури виконкому Дрогобицької міської ради, за адресою м. Дрогобич, пл. Ринок, 20, 4-й поверх, та на веб-сайті Дрогобицької міської ради – https://drohobych-rada.gov.ua/
  2. Посадова особа відповідальна за забезпечення організації розгляду пропозицій (зауваження) до проекту ДПТ– заступник начальника відділу містобудування та архітектури – Меленчук Олена Тарасівна.

Поштова адреса, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження) – 82100, Львівська область, м. Дрогобич, пл. Ринок, 20, 4-й поверх, відділ містобудування та архітектури виконкому Дрогобицької міської ради.

Електронна адреса, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження) – arhitectura@drohobychrada.gov.ua або ж [email protected]

Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій формі протягом визначених строків громадського обговорення, та/або в усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань.

Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.

Анонімні пропозиції не розглядаються.

  1. Строк подання пропозицій (зауваження) до проекту ДПТ з 29.06.2023 по 29.07.2023, та підчас громадських слухань 31.07.2023.

Розгляд пропозицій відбудеться підчас громадських слухань або впродовж двох тижнів після громадських слухань, після утворенням погоджувальної комісії, якщо рішення щодо пропозицій (зауважень) розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання.

6)  Громадське слухання відбудеться 31.07.2023 об 11.00 . в сесійній залі Дрогобицької міської ради, м. Дрогобич, пл. Ринок, 1, (каб. № 222) другий поверх.

Інформаційні  заходи (презентація,   прилюдне   експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо) – не передбачаються.

ДПТ с.Снятинка

Перейти до вмісту