Оголошення про призначення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області

13:52 14 Лютого 2024

«Дрогобицька міська рада проводить конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального підприємства «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області.

Інформація про підприємство:

Комунальне підприємство «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області.

Україна, 82100, Львівська обл., Дрогобицький р-н, місто Дрогобич, вулиця Федьковича, 11

Види діяльності:         

– забезлечення якісною послугою водопостачання населення, підприємств, та установ міст, Дрогобича, Стебника, Трускавця, Дрогобицького району та Стрийського району;

– забезпечсння якісною послугою водовідведення населення, пiдприсмств та установ міст, Дрогобича, Стебника, Борислава, Трускавця, Дрогобицького району;

– якiсна очистка стоків, Дрогобицького регiону;

– отримання прибутку.

Прийом документів від кандидатів на вакантну посаду проводиться в 20-ти денний термін з дня публікації за адресою: м. Дрогобич, пл. Ринок, 1, каб. 318, 319 тел. 39065. Електронна пошта: [email protected]

Кандидатом на посаду може бути особа, яка:

– вільно володіє державною мовою;

– вища освіта другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта другого рівня за ступенем магістра;

– післядипломна освіта за галуззю знань „Управління та адміністрування” або „Право”.

– стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років

– має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

– відповідає іншим вимогам для керівника відповідного суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.

До конкурсної комісії надають наступні документи:

– заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– ксерокопії паспорта громадянина України або ID-картки, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта;

– автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– дві фотографії кандидата розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

– копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

– копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), за попередній рік, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції;

– конкурсну пропозицію.

Конкурсні пропозиції повинні містити:

1) проект стратегічного плану розвитку суб’єкта господарювання на середньо строкову перспективу;

2) пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників суб’єкта господарювання, підвищення його конкурентоспроможності;

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку суб’єкта господарювання;

4) пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;

5) інші відомості на розсуд кандидата.

Особа пред’являє секретарю конкурсної комісії або іншій уповноваженій конкурсною комісією особі оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії.

Перейти до вмісту