Аналіз впливу регуляторного акту: Положення про порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок

2 Листопада 9:26

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Назва регуляторного акту: рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Дрогобицької міської територіальної громади».

Регуляторний орган: Дрогобицька міська рада Львівської області.

Розробник документу: Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Причиною існування проблеми, що пропонується до розв’язання, є значимість подій в історії Дрогобицької міської територіальної громади,  України, наявність визнаних досягнень у державній, суспільній, політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі та спорті, особливого внеску особи в певну сферу діяльності, на довготривалу користь громаді та країні.

Розроблений регуляторний акт – проект рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Дрогобицької міської територіальної громади»

– необхідний  для  регулювання  взаємовідносин, що виникають у зв’язку з наявністю визнаних досягнень та для сприяння виховання патріотизму та поваги до попередників у підростаючого покоління.

  1. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Дрогобицької міської територіальної громади» є:

– критерії, що є підставами для ухвалення рішень про відзначення визначних подій, а також увічнення пам’яті осіб, досягнення і внесок яких у сфері їх діяльності принесли довготривалу користь містам та селам Дрогобицької міської територіальної громади та країні;

– порядок розгляду та вирішення питань збереження, утримання і встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок;

– порядок обліку пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок, відповідальність за їх стан та збереження;

– процедура проведення демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок.

  1. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

У разі прийняття Дрогобицькою міською радою рішення «Про затвердження Положення про порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Дрогобицької міської територіальної громади»

вимоги чинного законодавства будуть виконані. Разом з тим пропоноване регулювання дозволить максимально наблизитись до досягнення цілей, зазначених у пункті 2 цього аналізу.

  1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Впорядкування встановлення, утримання, демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок дає територіальній громаді можливість увічнити пам’ять видатних громадян та історичних подій.

Цим проектом регуляторного акту не передбачається можливість завдання шкоди.

  1. Визначення очікуваних результатів внаслідок прийняття рішення методом застосування аналізу вигод та витрат.  
Сфера впливу  регуляторного акта Вигоди Витрати
Органи місцевого приведення у відповідність діючих нормативно-правових актів місцевого значення до вимог чинного законодавства; пов’язані з процедурою прийняття регуляторного акту

 

увічнення пам’яті видатних людей та подій в історії територіальної громади; пов’язані з виготовленням та встановленням пам’ятних знаків
контрольоване розміщення пам’ятних знаків на території громади.
Територіальна громада

 

можливість громадян реалізувати право увічнення пам’яті земляків та подій кошти  на виготовлення та встановлення пам’ятних знаків.
  1. Строки дії регуляторного акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. В такому разі регуляторний акт буде переглянутий із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

  1. Показники результативності регуляторного акту:

Упорядковане розташування пам’ятних знаків, інформаційних таблиць  на території міст Дрогобича і Стебника, сіл громади.

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через 6 місяців з дня вступу цього регуляторного акту в силу, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Зауваження та пропозиції можуть бути подані:

– за поштовою адресою: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І.Франка, 20;

– за електронною адресою: [email protected].

Проект регуляторного акта розміщено: на офіційному WEB сайті Дрогобицької міської ради: https://drohobych-rada.gov.ua.

Строк і прийняття зауважень та пропозицій до 03.12.2023 р.

Зауваження та пропозиції приймаються а електронному та паперовому виглядах.

Додаток до рішення.

Перейти до вмісту