Оголошується конкурс з повторного відбору пропозицій для придбання житла мешканцям будинку № 101/1 на вулиці М. Грушевського

16:19 12 Травня 2020

Конкурсна документація

З повторного відбору пропозицій для придбання житла мешканцям, які потребують відселення із аварійного житлового будинку № 101/1 на вулиці М. Грушевського, р. у м.Дрогобичі

Львівської області, на вторинному ринку житла

Інформація про Замовника конкурсу:

Замовник: виконком Дрогобицької міської ради Львівської області, код за ЄДРПОУ: 26307196

Місцезнаходження: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, пл.. Ринок,1.

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Юзьвяк Ігор Романович, Яким Ігор Степанович, Львівська область, м. Дрогобич, пл.. Ринок,1., тел. (03244) 3-92-83, e-mail: [email protected]

Джерело фінансування конкурсу: кошти резервного фонду Державного бюджету України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про проведення конкурсу: https://drohobych-rada.gov.ua/

Інформація про предмет конкурсу: придбання житла мешканцям, які потребують відселення із аварійного будинку № 101/1 на вулиці Грушевського, визнаного аварійним та непридатним для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 28.08.2019 р. у м.Дрогобичі Львівської області.

Опис предмета конкурсу:
7 (сім) однокімнатних квартир наступною загальною площею: 29,4 м.кв, 29,2 м.кв, 28,6 м.кв, 38,9 м.кв, 31,5 м.кв, 28,3 м. кв, 29,4 м. кв,

17 (сімнадцять) двокімнатних квартир наступною загальною площею: 3,7 м.кв, 45,8 м.кв. 42,0 м.кв, 45,2 м.кв, 44,4 м.кв, 43,7 м.кв, 43,1 м.кв.41,1 м.кв, 39,6 м.кв, 43,2 м.кв, 42,6 м.кв, 42,2 м.кв, 45,6 м.кв, 43,7 м.кв, 42,6 м. кв, 45,4 м. кв, 43,4 м.кв

6 (шість) трикімнатних квартир наступною загальною площею: 55,7 м.кв, 54,7 м.кв,55,9 м.кв, 55,4 м.кв,  62,6 м.кв, 57,6 м. кв.

Допускається подання пропозицій з меншою або більшою загальною площею житла.

Вимоги до житла (квартира, будинок), що підлягає придбанню (технічні та якісні характеристики житла):

 • розташоване у житлових будинках на вторинному ринку житла м.Дрогобича Львівської області та інших населених пунктів України;
  придатне для проживання: благоустроєне, відповідає санітарним та технічним вимогам, облаштоване системою опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, без необхідності проведення ремонтних робіт капітального чи поточного характеру(що підтверджується відповідним документом виданим КП «Управитель ЖЕО»).
  будинок, в якому знаходиться квартира, не визнаний аварійним та таким, що підлягає зносу;
 • наявність технічного паспорту на житло, оформлений відповідно до чинного законодавства;
  відсутність обмежень та обтяжень;
 • не повинно мати самочинного будівництва, перепланування чи переобладнання;
  відсутня заборгованість зі сплати комунальних послуг.
 1. Для участі у Конкурсі подаються:

Юридичними особами:

– для юридичних осіб: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– правовстановлюючі документи (договір купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання тощо), та/або свідоцтво про право власності видане органом приватизації, та/або свідоцтво про право власності надане органом місцевого самоврядування та/або рішення суду, третейського суду про визнання права власності на об’єкт нерухомого майна;

– у разі, якщо до придбання пропонується житловий будинок: документи визначені статтею 126 Земельного кодексу України, які підтверджують право на земельну ділянку. У разі подання документа старого зразка подається документ, який засвідчує наявність кадастрового номера земельної ділянки, реєстрація якої проведена в Державному реєстрі речових прав.

– довідка (або довідки) про відсутність заборгованості по сплаті всіх житлово-комунальних послуг, чинна (чинні) на дату подання документів;

– копія технічного паспорта на квартиру (будинок);

 •  звіт про незалежну оцінку житла;
 • довідка про технічний стан житла.

Фізичними особами:

 • засвідчені підписом заявника копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проведена державна реєстрація права власності на нерухоме майно та про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;
 • копія технічного паспорта на квартиру (будинок);
 • звіт про незалежну оцінку житла;
 • рішення органу опіки та піклування про дозвіл на продаж житла, право власності в якому належить малолітній (неповнолітній) дитині;
 • довідка (або довідки) про відсутність заборгованості по сплаті всіх житлово-комунальних послуг, чинна (чинні) на дату подання документів;
 • довідка про технічний стан житла.
 1. Усі, передбачені конкурсною документацією документи, в яких установлено термін (строк) дії, подаються дійсними на кінцеву дату подання конкурсних пропозицій, зазначену в оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу в газеті «Галицька зоря» та на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради.

Довідки у довільній формі повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою Учасника.

Учасник, який подає конкурсну пропозицію несе відповідальність за недостовірність інформації в поданих документах згідно з чинним законодавством України. За підроблення документів конкурсної пропозиції Учасник конкурсу несе відповідальність згідно чинного законодавства.

 1. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.
 2. Строк дії конкурсних пропозицій: конкурсні пропозиції вважаються дійсними протягом 60 календарних днів з моменту їх подання. До закінчення цього строку конкурсна комісія має право вимагати від учасників продовження строку дії конкурсних пропозицій.
 3. Оформлення конкурсних пропозицій.

Кожна конкурсна пропозиція та документи, які підтверджують її відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета конкурсу, готується Учасником в одному примірнику, подається у письмовій формі та засвідчується власним підписом Учасника та печаткою (для юридичних осіб) у запечатаному конверті з позначкою «Конкурсна пропозиція».

Кожна одержана конкурсна пропозиція Учасника вноситься Замовником до Реєстру отриманих конкурсних пропозицій.

Усі сторінки конкурсної пропозиції Учасника повинні бути пронумеровані та внесені до опису документів конкурсної пропозиції, що засвідчується власним підписом Учасника, та додається до складу конкурсної пропозиції.

На конверті, крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:

 • найменування конкурсної комісії;

– назва предмета конкурсу відповідно до оголошення про проведення конкурсу, наприклад: однокімнатна квартира;

 • повне найменування Учасника конкурсу, його адреса (місце реєстрації проживання для фізичних осіб; поштова та юридична адреса з поштовим індексом для юридичних осіб), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсу;
 • маркування: «Не відкривати до «дата» до «час» (дати та часу розкриття конкурсних пропозицій).

У разі, якщо інтереси Учасника представляє представник, якого уповноважено під час проведення конкурсу представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається копія довіреності (доручення) на представника про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення конкурсу, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції.

 1. Зміст цінової конкурсної пропозиції Учасника.

Ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу житла. Ціни вказуються за 1 кв. метр загальної площі житла. Ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов’язань за договором та встановлюється в національній валюті.

Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник надає у Заяві про участь у конкурсі заповнену форму «ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ» (Додаток № 1 (для юридичних осіб) або Додаток № 2 (для фізичних осіб).

Під час визначення вартості пропозиції Учасником враховуються витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки житла, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів, послуг нотаріуса, які покладаються на продавця.

Вартість конкурсної пропозиції Учасника приватних житлових будинків садибного типу не повинна включати вартість земельної ділянки (у випадку її приватизації Учасником).

 1. Подання та розкриття конкурсних пропозицій.

Спосіб подання конкурсних пропозицій: особисто або поштою.

Місце подання: 82100,Львівська область, м.Дрогобич, пл.. Ринок, 1, каб. № 306.

Кінцевий строк подання: до 20 травня 2020 року; до 10:00 год.

 1. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій:

82100,Львівська область, м.Дрогобич, пл.. Ринок, 1, 2-й поверх світлиця.

Дата: 20 травня 2020 року; о 16:00 год.

До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або відхилення його конкурсної пропозиції.

Якщо Учасником конкурсу є фізична особа, то вона для участі у розкритті конкурсних пропозицій повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує її особу (паспорт).

Якщо Учасника представляє уповноважена особа, необхідно мати при собі та надати довіреність на представництво інтересів Учасника, а також мати при собі документ, що засвідчує її особу (паспорт).

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються: найменування та місцезнаходження кожного Учасника, адреса запропонованого житла (квартири або приватного житлового будинку), кількість кімнат, загальна площа житла, вартість та ціна конкурсної пропозиції.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій, який складається та підписується членами конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня з дня розкриття конкурсних пропозицій. Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії. Копія протоколу, завірена підписом голови конкурсної комісії, надається будь-якому з Учасників на його письмовий запит протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 1. Порядок розгляду конкурсних пропозицій учасників.

Конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або з порушенням вимог, визначених умовами проведення конкурсу та оголошення про проведення конкурсу, не приймаються та не розглядаються.

Конкурсні пропозиції оцінюються конкурсною комісією на предмет відповідності умовам проведення конкурсу (вимогам конкурсної документації) та оголошення про проведення конкурсу.

В процесі розгляду документації конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією.

Конкурсна комісія має право оглянути запропоноване на конкурс житло на предмет перевірки його фактичної відповідності поданим конкурсним пропозиціям.

Конкурсна комісія приймає рішення про відповідність конкурсних пропозицій вимогам конкурсної документації. Пропозиції учасників, які не відповідають визначеним конкурсною документацією вимогам, відхиляються на засіданні конкурсної комісії.

Розгляд конкурсних пропозицій здійснюються виходячи з принципу необхідності придбання рівноцінного житла мешканцям м. Дрогобича, Львівської області, які потребують відселення з аварійного будинку 101/1 на вул.. Грушевського 101/1, визнаного аварійним та непридатним для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 28.08.2019 р. у м.Дрогобичі Львівської області, на вторинному ринку житла (далі – постраждалі особи), а саме: з тією ж кількістю кімнат та рівноцінною загальною площею.

За відсутності конкурсних пропозицій стосовно рівноцінного житла, за письмовою згодою допускається розгляд конкурсних пропозицій щодо:

 • квартир з тією ж кількістю кімнат, але меншою загальною площею;
 • квартир (житлових будинків) більшою загальною площею у разі оплати різниці площі за рахунок коштів постраждалої особи.
 • квартир з більшою (меншою) кількістю кімнат з рівноцінною загальною площею;
 • квартир з більшою кількістю кімнат та більшою загальною площею у разі оплати різниці площі за рахунок коштів постраждалої особи.

На засіданні конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу оголошуються: найменування та місцезнаходження кожного Учасника, висновки щодо відповідності складу та змісту поданих документів вимогам конкурсної документації, зміст конкурсної пропозиції, загальна вартість пропозиції та ціна 1 кв. метра загальної площі житла кожної конкурсної пропозиції, відповідність вимогам до житла (технічні та якісні характеристики житла), найменування учасників конкурсу, пропозиції яких було відхилено (із зазначенням причин), найменування учасників конкурсу, пропозиції яких не було відхилено, а також результати визначення переможця з відповідними обгрунтуваннями.

Зазначена інформація вноситься до протоколу засідання конкурсної комісії щодо результатів конкурсу та визначення переможця.

 1. Критерії оцінки конкурсної пропозиції

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій Учасників є наступні показники:

 • «Ціна 1 кв. метра загальної площі житла»;
 • фактична відповідність зазначеного у конкурсній пропозиції житла вимогам конкурсної документації (технічні та якісні характеристики житла).

При визначенні критеріїв технічної та якісної характеристики житла враховується наступне:

 • розташування житла на території м. Дрогобича, Львівської області та інших населених пунктах України;
 • рік побудови багатоквартирного (приватного) житлового будинку, в якому придбавається житло (який придбавається);
 • матеріал, з якого побудовано багатоквартирний (приватний) житловий будинок (цегла/ плити/ монолітне);
 • етажність багатоквартирного житлового будинку та розташування в ньому квартири, що придбавається (поверх, кутова, всередині будинки);
 • загальний стан квартири (придатність для проживання без необхідності проведення ремонту), у тому числі:

– наявність або відсутність індивідуального опалення;

-наявність внутрішніх мереж електропостачання, теплопостачання,

водопостачання та водовідведення, газопостачання; наявність приладів обліку електропостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання; о опорядження та покриття стін;

– матеріал та стан віконних блоків, міжкімнатних та вхідних дверей; о матеріал та стан покриття підлоги;

– наявність та стан газових (електричних) плит, сантехнічного обладнання; о наявність та стан електричного облаштування (розетки, вимикачі, світильники тощо);

– додаткове оздоблення квартири (встроєні меблі, додаткові електроприлади тощо), за наявності.

Визначення та оцінка даних критеріїв дасть змогу встановити можливість негайного відселення постраждалих осіб з аварійного та непридатного для проживання житла до житла, що придбавається.

Для проведення оцінки конкурсних пропозицій Учасника, конкурсна комісія може звернутися до відповідних експертних організацій чи окремих експертів, рекомендації яких можуть бути використані під час проведення конкурсу.

Конкурсна комісія визначає Переможця конкурсу з числа Учасників, конкурсні пропозиції яких не було відхилено.

За результатами оцінки конкурсна комісія визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію, з числа тих, які не було відхилено.

Переможцем конкурсу визначається Учасник, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість 1 кв. метра загальної площі житла на вторинному ринку м. Дрогобичі Львівської області є найнижчою серед запропонованого житла з відповідними технічними та якісними характеристиками житла щодо благоустрою, відповідності санітарним та технічним вимогам, проведеного ремонту тощо, придатного для негайного заселення постраждалими особами, та не перевищує граничну вартість, встановлену рішенням сесії Дрогобицької міської ради16000 грн за 1 м2 житла, та вартість, зазначену у Звіті про оцінку житла.

У випадку однакового значення показника, Переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

Строк розгляду конкурсних пропозицій та визначення переможця: протягом до п’яти робочих днів з кінцевої дати подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна комісія отримує письмову згоду постраждалої особи, на придбання житла, що визначено конкурсною комісією найвигіднішою конкурсною пропозицією.

Переможець визначається рішенням конкурсної комісії.

Узагальнена інформація про результати проведення конкурсу із зазначенням кількості пропозицій, які стали переможцями конкурсного відбору, на наступний день з дня прийняття рішення про визначення переможця оприлюднюється у найближчому номері міської газети «Галицька зоря» та на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради.

Повідомлення про перемогу у конкурсі та прийняття конкурсної пропозиції надсилається переможцям конкурсу, а інформація про результати проведення конкурсу – всім його учасникам.

У випадках, коли конкурсною комісією було відмінено конкурс у зв’язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу вдруге може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції якого відповідають вимогам конкурсної документації.

 1. Виправлення арифметичних помилок

Конкурсна комісія має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій конкурсної пропозиції під час проведення її вивчення та аналізу, у порядку, визначеному цією конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав конкурсну пропозицію.

Помилки виправляються у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд конкурсної комісії, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо Учасник не надав згоду на виправлення арифметичної помилки, його конкурсна пропозиція відхиляється.

 1. Відхилення конкурсних пропозицій, відміна конкурсу повністю або частково, визнання його таким, що не відбувся повністю або частково.

Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо:

 • конкурсна пропозиція Учасника не відповідає вимогам, зазначеним у конкурсній документації;
 • Учасник не погоджується з виправленням виявленої арифметичної помилки;
 • Учасник надав недостовірну інформацію про його відповідність встановленим у конкурсній документації вимогам;
 • Учасника визнано банкрутом чи проти нього порушено справу про банкрутство. Конкурсна комісія відміняє конкурс повністю або частково та має право визнати

його таким, що не відбувся повністю або частково, у випадках:

 • подання для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій;
 • якщо ціна найбільш вигідної пропозиції перевищує суму, передбачену на фінансування закупівлі;
 • не отримано письмову згоду постраждалої особи на придбання житла, що визначено конкурсною комісією найвигіднішою конкурсною пропозицією;
 • виявлення факту змови учасників;
 • відсутності подальшої потреби в проведенні конкурсу;
 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Інформація про прийняте рішення щодо відміни конкурсу або визнання його таким, що не відбувся із зазначенням підстав, зазначається у оголошенні про результати конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному сайті Дрогобицької міської ради та надсилається учасникам протягом до 5 (п’яти) днів з дати прийняття такого рішення.

 1. Терміни укладання договору

Договір про закупівлю житла, за результатами конкурсу, укладається після прийняття відповідного рішення Дрогобицькою міською радою.

Придбання житла здійснюється за нотаріально посвідченими договорами купівлі- продажу житла.

Основні умови, що включаються до договору купівлі-продажу житла:

 • оплата житла здійснюється покупцем на протязі 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання договору сторонами;
 • передача продавцем житла покупцеві здійснюється за актом приймання-передачі;
 • факт проведення повного розрахунку покупцем за придбане житло підтверджується заявою продавця про отримання коштів у повному обсязі та відсутність претензій по договору купівлі-продажу житла, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально, або документом фінансового органу про зарахування коштів на рахунок продавця. Дана заява або документ фінансового органу є невід’ємною частиною договору купівлі-продажу житла;
 • право власності на житло виникає у покупця з моменту державної реєстрації прав.
 1. Строк передачі конкурсної документації: до 11.00 год. 20.05.2020.

Заяви про участь в конкурсі для юридичних та фізичних осіб

Перейти до вмісту