Оголошення про початок конкурсного добору на посаду художнього керівника Дрогобицького муніципального камерного хору «Легенда»

10:08 1 Вересня 2022

Оголошення

Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради оголошує про початок конкурсного добору на посаду художнього керівника Дрогобицького муніципального камерного хору «Легенда» з 01 вересня 2022 року.

Основні вимоги до кандидатів:
– повна вища освіта;
– стаж роботи в галузі культури не менше 3-х років;
– володіння державною мовою;
– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім та професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографію, що містить прізвище, ім’я, по-батькові, число, місяць і рік народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
– копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата , або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта;
– копію ідентифікаційного податкового номеру (за наявності);
– копію документів про вищу освіту;
– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради у встановлений Законом України строк.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Дата початку приймання документів від кандидатів: 01 вересня 2022 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 01 вересня 2022 року.

Персональний склад конкурсної комісії формується до 28 вересня2021р.

До складу конкурсної комісії подають по три кандидатури:
– члени трудового колективу;
– громадські організації в сфері культури відповідного функціонального спрямування;
– управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради.                          

Кандидатури до складу конкурсної комісії подати до 24 вересня 2022 року, відповідно ст. 213 Закону України «Про культуру».

Умови проведення конкурсу:

Конкурсний добір проводиться публічно (стаття 215 Закону України «Про культуру»).

Документи від кандидатів приймаються упродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою:

Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради, вул. І.Франка, 20, м. Дрогобич, 82100, електронна адреса: [email protected], з приміткою «На конкурс».

Інформація щодо умов праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу, фінансова звітність за попередній бюджетний період закладу культури  додається.

Додаток.

Перейти до вмісту