Оголошення Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради з вибору інвестора по будівництву сміттєпереробного заводу в м. Дрогобичі Львівської області

0:00 10 Липня 2018

ОГОЛОШЕННЯ Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради оголошує конкурс з вибору інвестора по будівництву сміттєпереробного заводу в м. Дрогобичі Львівської області

 Конкурс з вибору інвестора та формування завдань з будівництва сміттєпереробного заводу в м. Дрогобичі (надалі по тексту – Конкурс) проводиться з метою визначення інвестора та будівництва сміттєпереробного заводу  в  м. Дрогобич.

У доданому файлі  можна завантажити бланки для участі в Конкурсі:

Конкурс проводиться з метою:

 • Визначення найкращої пропозиції щодо інвестування та будівництва сміттєпереробного заводу в м. Дрогобич орієнтовною переробкою 100 тон в добу.
 • Проведення конкурсу має на меті вирішення питання забезпечення екологічної безпеки в м. Дрогобичі за рахунок прийняття найбільш раціонального рішення щодо переробки, утилізації твердих побутових відходів.
 • Визначення оптимального методу та засобів для переробки ТПВ міста Дрогобича.
 • Розгляд пропозицій та умов залучення інвестора (ів) для будівництва  та інвестування сміттєпереробного заводу в м. Дрогобич.
 • Дослідженню та оцінці конкурсною комісією підлягають найбільш вигідні пропозиції інвесторів щодо будівництва заводу.
 • Розгляд можливості виробництва альтернативної енергії, подальшого її використання, виробництва будівельних матеріалів в промислових масштабах чи ін. запропонованого способу використання ТПВ м. Дрогобича.
 • Розгляд можливості та виду, способу одержання прибутку від влаштування комплексу поводження з ТПВ м. Дрогобича. очікувані ефекти від впровадження проекту.
 • Визначення необхідних затратних ресурсів при  залученні інвесторів.
 • Визначення термінів будівництва сміттєпереробного заводу.
 • Визначення ризиків при впровадженні проекту будівництва сміттєпереробного заводу в м. Дрогобич

Система комплексного використання відходів проробляється для потреб м. Дрогобича,  де проживає 76 400 осіб.

Земельна  ділянка, необхідна для будівництва влаштувати сміттєпереробний завод надаватиметься в користування Дрогобицькою міською радою.

Терміни проведення конкурсу з 10 липня  до 31 липня 2018 року.

Кінцевий час подання пропозицій Учасниками 31 липня 2018 року до 16:00 год. включно.

Пропозиції учасників подаються письмово в запечатаних конвертах на ім’я голови Комісії.

Адреса подання чи надсилання пропозицій: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 4, приймальня директора.

Детальніше про спосіб подання пропозиції Учасника див. у додатку 1 до цього оголошення.

За більш детальною інформацією звертатися до Організатора конкурсу за тел. +3803-244-33570 (департамент міського господарства Дрогобицької міської ради, 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька,4).

В проектній пропозиції Учасник обов’язково надає відповідь на наступні питання:

 1. економічно-правові, екологічно безпечні, раціональні умови та механізми впровадження, функціонування, будівництва сміттєпереробного заводу.
 2. Розгляд та озвучення проблем при  будівництві заводу з переробки ТПВ, та шляхи їх вирішення.
 3. Визначення необхідної виробничої потужності заводу для переробки ТПВ м. Дрогобича.
 4. Розгляд можливості та виду, способу одержання прибутку від влаштування заводу з переробки ТПВ для м. Дрогобича. Очікувані ефекти від впровадження проекту.
 5. Визначення необхідних затратних ресурсів.
 6. Визначення ризиків при впровадженні проекту будівництва сміттєпереробногозаводу.
 7. Інші документи та інформацію:
  • Учасником конкурсу не може бути суб’єкт господарювання:

8.1.1.  – майно якого перебуває в податковій заставі або існують інші обтяження стосовно такого майна чи економічна діяльність якого припинена;

8.1.2. – стосовно якого розпочато процес відновлення платоспроможності або визнаного у встановленому порядку банкрутом;

8.1.3. – що знаходиться в процесі ліквідації або реорганізації (для юридичних осіб);

8.1.4.  – який не представив всіх необхідних документів у встановлений термін;

8.1.5. – який представив завідомо неправдиву інформацію в наданій документації.

8.1.6. – є в переліку санкційних списків згідно Закону України «Про санкції».

 • До участі у конкурсі допускаються фізичні та юридичні особи господарювання, в тому числі нерезиденти, що оформили заявку на участь у конкурсі з наданням документів.
 • Подача заявки на участь у конкурсі означає згоду учасника з умовами конкурсу і схвалення ним своїх зобов’язань дотримуватися цих умов. За порушення зобов’язань учасник не допускається до конкурсу, а його заявка може бути відхилена.
 • Для участі у конкурсі учасник зобов’язаний надати:

8.4.1. – заявку на участь у конкурсі за визначеною  формою, згідно додатку;

8.4.2. – анкету учасника конкурсу за визначеною  формою, згідно додатку;

8.4.3. – завірені копії статуту та інших установчих документів;

8.4.4. – копію свідоцтва про державну реєстрацію;

8.4.5.- гарантії фінансового забезпечення реалізації проекту (поручительство);

8.4.6.- підтвердження наявності необхідних фінансових ресурсів та (або) можливості їх залучення;

8.4.7.- відомості стосовно наявності чи відсутності досвіду та можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту, зокрема з будівництва сміттєпереробного заводу;

8.4.8.- конкурсну пропозицію, яка має передбачати інвестування та будівництво сміттєпереробного заводу в м. Дрогобичі;

8.4.9.- технічні і екологічні характеристики сміттєпереробного заводу.

8.4.10.- інші документи, якщо такі будуть вказані в конкурсній документації.

 • Заявка і документи, що додаються до неї, повинні бути підписані керівником учасника конкурсу, підписи завірені печаткою учасника або нотаріально, документи прошиті та пронумеровані. Пропозиції за критеріями конкурсу представляються запечатаними в окремому конверті та підписані керівником учасника конкурсу. Усі документи повинні бути акуратно оформлені і заповнені розбірливо. Стирання і виправлення не допускаються. Невідповідність документів пред’явленим вимогам може бути підставою визнання їх Комісією такими, що не відповідають умовам конкурсу.
 • Конкурсна документація надається за вказаною в інформаційному повідомленні поштовою адресою. Термін прийому документів визначається за датою їх фактичної доставки, що вказується у розписці.
 • Секретар Комісії реєструє подану документацію.
 • Після закінчення встановленого терміну прийом заявок припиняється. Внесення змін в подані на конкурс пропозиції після їх реєстрації не допускається.
 • Учасник конкурсу має право відкликати свою пропозицію до останнього дня прийому заявок (включно), повідомивши про це письмово організатора конкурсу.
 • Учасник конкурсу подає пропозицію українською мовою.
 • Термін будівництва сміттєпереробного заводу  не може перевищувати 2 роки з дати підписання інвестиційного договору.
 • Учасник конкурсу може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію по інвестуванню та будівництву сміттєпереробного заводу в м. Дрогобичі.
 • Конкурсна пропозиція передається учасником конкурсу в запечатаному конверті. На конверті зазначається поштова адреса Організатора конкурсу та найменування об’єкта конкурсу та найменування і місцезнаходження учасника.
 • Неподання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, подання її у неповному обсязі, подання неправдивої інформації може бути підставою для відмови учасникові конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсних пропозицій та для виключення його з числа учасників конкурсу.
 • У встановлений день і годину проведення конкурсу на засіданні Комісії розглядаються представлені секретарем документи і розкриваються конверти із конкурсними пропозиціями (заявками), що надійшли.

Бланки для подачі документів: Бланки

Перейти до вмісту