Мобінг у трудових відносинах: як протистояти йому та чим небезпечний

14:36 7 Лютого 2024

Мобінг (цькування) –  це систематичні (повторювані) тривалі умисні  дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності  працівника,  його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Дискримінація – це пряме порушення прав та свобод людини, суспільне явище, яке через певні стереотипи та упередження спонукає ставитися до деяких людей менш прихильно, аніж до інших людей в подібній ситуації. Мобінг можна вважати формою дискримінації, що проявляється, як психологічний терор зі сторони колективу чи члена колективу по відношенню до іншої особи.

Формами психологічного та економічного тиску, зокрема, є:

– створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);

– безпідставне  негативне виокремлення  працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі  і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних  актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);

– нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;

– нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;

– безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);

– необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Увага! Вчинення мобінгу (цькування) заборонено. Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу мають право звернутися із скаргою до центрального органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або до суду.

Відділ з питань праці, аудиту та соціально-трудових відносин

Перейти до вмісту