Комунальні ресурси: Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту – проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дрогобича»

27 Травня 0:00

До уваги дрогобичан!

На розгляд сесії Дрогобицької міської ради виноситься проект рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дрогобича».

1. Стислий виклад проекту регуляторного акту:

1. Затвердити проект регуляторного акта «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дрогобича» станом на 01.01.2019 року, яка включає: 1.1 Норматив витрат на освоєння та облаштування території м. Дрогобича у розрахунку на 1 кв.м – 145,87 грн. 1.2 Базову вартість 1 кв.м земель м. Дрогобича з врахуванням регіональних факторів – 408,44 грн.

2. Ввести в дію грошову оцінку земель м. Дрогобича з 01 січня 2020 року.

3. Землевласникам та землекористувачам до 01.03.2020 року внести зміни в розрахунок земельного податку, погодити його у відділі у м. Дрогобичі міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та м. Дрогобичі ГУ Держгеокадастру у Львівській області (В. Марцінко) і здати в Дрогобицьке управління ГУ ДФС у Львівській області (Р. Корж).

4. Звернутися в Дрогобицьке управління ГУ ДФС у Львівській області (Р. Корж) з пропозицією здійснювати контроль за внесенням змін у податкові декларації власниками та користувачами земельних ділянок на підставі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, виданих відділом у м. Дрогобичі міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та м. Дрогобичі ГУ Держгеокадастру у Львівській області (В. Марцінко) і здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю сплати плати за землю.

5. Відділу у м. Дрогобичі міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та м. Дрогобичі ГУ Держгеокадастру у Львівській області (В. Марцінко), Дрогобицькому управлінню ГУ ДФС у Львівській області (Р. Корж), відділу оренди та приватизації комунального майна (Р.Росоха) прийняти це рішення до виконання.

6. З 1 січня 2020 року рішення Дрогобицької міської ради від 10.07.2013 року № 1077 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дрогобича» вважати таким, що втратило чинність.

2. Зауваження та пропозиції можуть бути подані:

Поштова адреса: м. Дрогобич, пл.Ринок,1.

Електронна скринька: UKRDMR2@i.ua

Термін, упродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань, становить один місяць від дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань приймаються в письмовій та електронній формі на вищевказану адресу. Зауваження та пропозиції повинні бути обґрунтованими та містити посилання на нормативно-правові акти діючого законодавства.

Повний текст

Аналізу регуляторного впливу регуляторного акту – проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дрогобича»

  1. Визначення проблеми, яку передбачено врегулювати.

Нормативно-грошова оцінка є основою для формування ціни землі, особливо при здійсненні операцій з її купівлі-продажу та розміру плати за землю. Вартість землі формує конкурентний попит на неї, який проявляється на аукціонах і постійно змінює її середньозважену вартість по оціночних зонах районів міста.

З огляду на вимоги Закону України «Про оцінку земель» №1378 від 11 грудня 2003 року, враховуючи давність проведення такої, зміну проектів забудови та розподілу території міста, затвердження генерального плану міста, інтересів розвитку підприємництва, можливостей покращення інвестиційного клімату міста, постала необхідність затвердження нормативно-грошової оцінки земель міста Дрогобича.

  1. Визначення цілей регулювання.

Роботу з нормативної грошової оцінки земель міста Дрогобича виготовлено на замовлення Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель». Роботу проводили у відповідності до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 листопада 2016 року №489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», стандарту СОУ ДКЗР 00032632-012:009 «Оцінка земель», який затверджено наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 24.06.09р. №335.

Організація-виконавець роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Західземлепроект».

Методичну основу роботи становлять:

– Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогос­подарського призначення та населених пунктів, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №213 від 23.03.1995 (зі змінами);

– Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 листопада 2016 року №489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» (зі змінами).

Результати нормативної грошової оцінки земель, які підлягають затвердженню, включають:

– економіко-планувальне зонування території міста Дрогобича;

– базову вартість земель різного функціонального використання в розрізі економіко-планувальних зон і земель сільськогосподарського призначення;

– систему (схему впливу) коефіцієнтів, що враховують локальні особливості місця розташування окремої земельної ділянки, для визначення нормативної грошової оцінки ділянки, виходячи з базової вартості землі відповідної економіко-планувальної зони та функціонального використання ділянки.

III. Визначення й оцінка всіх прийнятих альтернативних етапів досягнення зазначених цілей.

Зважаючи на те, що чинне законодавство чітко регламентує порядок визначення нормативної грошової оцінки земель, не існує альтернативи стосовно її визначення.

  1. Описання механізму, який планується застосувати для розв’язання проблеми

Запровадження регуляторного акту дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збитків або неефективної експлуатації комунального майна.

Затвердженням нормативної грошової оцінки земель м. Дрогобича станом на 01.01.2019 року, буде визначено:

– Норматив витрат на освоєння та облаштування території м. Дрогобича у розрахунку на 1 кв.м – 145,87 грн.

– Базову вартість 1 кв.м земель м.Дрогобича з врахуванням регіональних факторів – 408,44 грн.

– Вартість 1 кв.м земель з врахуванням зональних коефіцієнтів.

– Грошову оцінку земель різного функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон.

Систему локальних коефіцієнтів на місцеположення земельної ділянки в межах економіко-планувальних зон для умов м. Дрогобича.

  1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у випадку прийняття регуляторного акту.

При виконанні нормативної грошової оцінки міста Дрогобича враховували такі чотири групи факторів, які найбільше впливають на зональну диференціацію цінності міських земель:

1) доступність до центру міста, місць концентрації трудової діяльності, центру громадського обслуговування та масового відпочинку (транспортно-функціональна зручність території);

2) екологічна якість (стан довкілля) території;

3) рівень інженерно-інфраструктурного забезпечення;

4) соціально-містобудівна привабливість середовища.

Територію міста розмежовано на 23 економіко – планувальних зон, які є результатом пофакторної оцінки території населеного пункту. Межами землеоціночних районів є магістралі загальноміського та районного рівня, смуги відводу залізниці, природні обмеження (річки, струмки, канали і т. д.), в окремих випадках – межі ділянок виробничих підприємств, об’єктів побутово-культурного призначення.

На результат нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки впливають також локальні фактори. Аналіз, проведений в процесі виконання грошової оцінки виявив декілька локальних факторів.

– функціонально-планувальні фактори;

– інженерно-інфраструктурні фактори;

– інженерно-геологічні фактори;

– історико-культурні фактори;

– природно-ландшафтні фактори;

– санітарно-гігієнічні фактори.

  1. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

Відповідно до рішення Дрогобицької міської ради від 10.07.2013 р. № 1077 базова вартість земель м. Дрогобича становила 211,36 грн/кв.м. На цей час базова вартість 1 кв.м земель м. Дрогобича з урахуванням регіональних факторів становить 408,44 грн./кв.м.

VII. Обґрунтування терміну чинності регуляторного акта:

З 1 січня 2020 року до моменту затвердження нової нормативно грошової оцінки.

VIII. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта:

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюється через рік від дня набрання чинності акта.

Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки від дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження надходжень від земельного податку та орендної плати за землю до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації, наданої Фінансовим управлінням Дрогобицької міської ради та Дрогобицьким управлінням ГУ ДФС у Львівській області.

Розробник проекту регуляторного акта – Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій:

Поштова: м. Дрогобич, пл.Ринок,1.

Електронна: UKRDMR2@i.ua

Термін, упродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань, становить один місяць від дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань приймаються в письмовій та електронній формі на вищевказану адресу. Зауваження та пропозиції повинні бути обґрунтованими та містити посилання на нормативно-правові акти діючого законодавства.

 

Чат-бот Гаряча лінія