Електробезпека в офісі: яких правил потрібно дотримуватись?

10:19 21 Квітня 2023

На будь-якому виробництві працівники контактують з різними електроприладами, тому обов’язково потрібно проводити навчання, як правильно поводитися з обладнанням. Потрібно розуміти, що безпека людей на підприємстві залежить від неухильного дотримання вимог з охорони праці. Закон України чітко визначає, який персонал підлягає навчанню і перевірці знань правил з електробезпеки. У разі збою роботи електротехнічних установок, необхідно уникнути паніки – кожен співробітник виконує певний комплекс обов’язкових дій. Від уміння надати долікарську допомогу потерпілим часто залежить людське життя.

Керівник організації сам визначає коло не електротехнічних працівників, обираючи, хто повинен проходити навчання з електробезпеки. Відповідальним призначається фахівець з допуском не менше 3 групи.

Підстави для навчання з електробезпеки

В Україні видано кілька законодавчих документів, що регламентують дії та обов’язки кожного члена трудового колективу, який користується електротехнікою або працює в приміщенні, де вона розташована. Основоположний закон, який повинні виконувати всі працівники підприємства незалежно від рангу, – це “Закон про охорону праці”. Додатково необхідно знати і виконувати положення про безпечну та технічної експлуатації електроустановок споживачів від 1998 року, правила пожежної безпеки. Також працівники виробництва навчаються тому, як правильно вивести колегу по службі з-під удару електроструму, надати йому першу медичну допомогу.

Хто повинен навчатись правилам електробезпеки на підприємстві?

Робітники повинні усвідомлювати небезпеку, що виходить при експлуатації електричних приладів, дотримуватися техніки безпеки, вміти правильно надати першу допомогу при нещасному випадку.

До переліку тих, хто повинен бути навчений по електробезпеки, потрібно віднести не тільки електриків або тих, хто використовує в роботі електроінструменти, але і офісних службовців, які працюють на комп’ютері, ксероксі.

Навчання неелектротехнічного персоналу з електробезпеки

Захід проводиться в формі інструктажу перед початком роботи. Результат з обов’язковою перевіркою знань заноситься в спеціальний журнал, працівникові присвоюється 1 група з електробезпеки без видачі посвідчення. Немає обмежень за стажем діяльності. Дозволяється присвоювати 1 групу допуску особам молодше 18 років. Процедура є щорічною.

Навчання електротехнічного персоналу з електробезпеки по групах допуску

Допуск 2-3 категорії присвоюється по черзі. Для кожної попередньої групи потрібно відпрацювати мінімальний професійний стаж. Співробітник повинен вивчити пристрій електричного приладу, який експлуатується. Обов’язково слід вивчити правила безпечної праці в обсязі, необхідному для роботи.

Робочі 2 категорії не допускаються до підключення обладнання до електромережі. Ті, хто має 3 групу отримують розширені права експлуатації техніки — з індивідуальним регулюванням, підключення до мережі. Керівний склад організації зобов’язаний контролювати роботу установок, проводити інструктажі та навчання нижчої ланки.

Претенденти на 4-5 групу допуску детально вивчають технологічний процес експлуатації електроінструменту, щоб організувати безпечну роботу ввіреного колективу. Також необхідно вміти донести обсяг потрібної інформації персоналу.

Для отримання 4 групи допуску не вимагається попередній стаж роботи. Особи, які отримали 4-5 групу, допускаються до експлуатації обладнання під високою напругою – до і понад 1000 Вольт, відповідно. Керівник підприємства повинен володіти більш повними знаннями, ніж працівники в його підпорядкуванні.

Всі групи робітників зобов’язані знати й вміти застосувати на практиці методи надання потерпілим первинної медичної допомоги. При роботі з електромонтажним інструментом необхідно знати  ступені ризику, неухильно дотримуватися правил особистої та громадської безпеки.

Після навчання видається спеціальне посвідчення єдиного в країні зразка.

Як часто проводиться навчання персоналу з електробезпеки?

Щорічно підтверджується кваліфікація робітників 1 групи, практичних фахівців 2-5 категорії. Якщо керівництво займається тільки контролем або оглядом обладнання, дозволяється проходити повторне навчання кожні 3 роки.

Переатестація необхідна в наступних випадках:
вихід на роботу в іншу компанію;
перерва стажу з різних причин на термін від 3 років;
відбулася модернізація технологічного процесу;
змінилися вимоги з охорони праці;
кваліфікація працівника не задовольнила перевіряючі органи;
було прийнято рішення співробітника підвищити групу допуску.

Вся інформація про кожного конкретного співробітника зберігається в спеціальному журналі, куди вносять дату, тему інструктажу, підвищення або зниження професійного рівня.

Хто проводить навчання з електробезпеки?

Проводити навчання та інструктаж персоналу довірено особам з допуском не нижче 3 групи. Також можуть інструктувати персонал керівники ділянки, цеху, відділу, які мають 3-5 групу.

Перейти до вмісту