«Астрономічна олімпіада» А.Р. Бурого

Бурий А.Р.  Астрономічна олімпіада: базові завдання / Андрій Бурий. – Дрогобич:  Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 207 с.; іл.

Вийшов друком навчальний посібник, автором якого є учитель-методист Дрогобицької спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №2, кандидат філософських наук, доцент Андрій Бурий, – «Астрономічна олімпіада: базові завдання».

Збірник  укладений відповідно до програми шкільного курсу астрономії та містить завдання підвищеної складності, які вважаються базовими при підготовці до олімпіади.

При укладанні завдань та їхніх розв’язків охоплено найважливіші розділи астрономії й астрофізики, а саме: системи небесних координат, рух небесних світил і штучних супутників, Сонячна система, зорі та зоряні величини, основні астрофізичні закони, просторовий рух зір і галактик. У виданні вміщено й задачі практичного спрямування, пов’язані з вимірюваннями й обчисленнями за малюнками, схемами, фотографіями тощо.

Видання може бути використане при підготовці та проведенні астрономічних олімпіад різних рівнів, тому адресоване насамперед учням профільних шкіл, їхнім учителям, студентам профільних спеціальностей, аспірантам і всім, хто цікавиться астрономією.

Рецензенти посібника: Богдан Новосядлий – директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук, професор; Ігор Білинський – професор кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук,  доцент.

Відповідальний за випуск: Роман Пелещак – завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук, професор.

 

ІЗ ВІДГУКІВ РЕЦЕНЗЕНТІВ

В Україні з 2011 року проводяться учнівські олімпіади з астрономії усіх рівнів і з того ж часу ведуться розмови про необхідність видання збірника задач. І нарештійого прообраз в якості навчального посібника «Астрономічна олімпіада: базові завдання» Андрія Бурого зявився. Збірник укладено відповідно до програмишкільного курсу астрономії і особистого досвіду участі автора як члена журіучнівських астрономічних олімпіад районного, обласного та всеукраїнського рівнів.

Збірник міститьзавдання різного рівня складності, які будуть корисними як для учнів, так івчителів, і особливо для підготовки учнів до олімпіад з астрономії. Збірникохоплює базові розділи астрономії: системи небесних координат, рух небеснихсвітил і штучних супутників, Сонячна система, зорі та зоряні величини, основніастрофізичні закони, просторовий рух зір і галактик. Збірник містить задачі яктеоретичного так і практичного характеру, а також якісні запитання. Йоговикористання у навчальному процесі значно поглибить рівень розуміння матеріалуучнями, а в підготовці до астрономічних олімпіад різного рівня він стане базовимпосібником.

Богдан Новосядлий,

директор Астрономічної обсерваторії

Львівського національного університету імені Івана Франка,

доктор фізико-математичних наук, професор

 

Посібник має на меті надати вихідні «орієнтири» у підготовці учасників астрономічних олімпіад, тож укладений відповідно до програми шкільного курсу астрономії. Позак зміст задач будь-якої олімпіади виходить за межі стандартної програми, то посібник містить переважно завдання підвищеної складності, які вважаються базовими при підготовці до астрономічної олімпіади.

Задачі й запитання посібника структуровані за основними розділами астрономії, охоплюючи і рух небесних світил та супутників, і будову Сонячної системи зокрема і Всесвіту загалом (у тому числі складні випадки просторового руху галактик), і зорі та їхню класифікацію тощо.

При цьому автор посібника не просто «копіює» уже напрацьовані попередниками завдання й підходи, але й пропонує значну кількість справді нових, авторських задач.

Відтак пропонований посібник може бути корисним не лише учням та їхнім вчителям, але й студентам і аспірантам профільних спеціальностей вищих навчальних закладів для підготовки до практичних занять з астрономії.

Ігор Білинський,

професор кафедри фізики Дрогобицького державного

педагогічного університету імені Івана Франка,

доктор фізико-математичних наук,  доцент.

 

ІЗ ПЕРЕДМОВИ

Проведення олімпіад з природничих дисциплін має чітку мету: стимулювати зацікавленість школярів наукою, виявляти найталановитіших та найобдарованіших учнів, сприяти їхньому життєвому та професійному самовизначенню й самоусвідомленню. Зараз, коли в Україні спостерігається стійке (і, сподіваємося, тимчасове) зниження інтересу до природничо-наукової освіти, це питання набуває особливої значущості.

Проголошена і впроваджувана Міністерством освіти і науки України реформа, яка висуває на передній план компетентнісний підхід, що передбачає уміння учня застосовувати знання на практиці, безумовно, враховує і той факт, що спочатку ці знання потрібно мати. А оволодіння знаннями з астрономії вимагає особливої наполегливості й виразного бачення кінцевого результату.

Характерна риса багатьох шанувальників астрономії полягає, зокрема, у тому, що вони захоплені переважно споглядальним виміром цієї найдавнішої науки, тож подекуди нехтують її аналітичним апаратом і глибоким фізичним змістом. Відтак перед учителями-предметниками й керівниками астрономічних факультативів постає завдання не лише переорієнтувати астрономів-аматорів: від невдумливого перегортання книг з кольоровими картинками нічного неба –  до поглибленого вивчення предмету через фізику й математику, але й переконати у важливості їхнього зацікавлення для майбутнього нашої країни, розвиток і поступ якої немислимий без фахівців у сфері фундаментальних наук.

Маємо надію, що втілювана освітянським керівництвом і (насамперед!) вчителями-подвижниками реформа сприятиме реалізації цього історичного завдання, а не перетвориться на копіювання неоднозначного іноземного досвіду.

Якщо зміст перших олімпіад з астрономії, проведення яких після багаторічної перерви було відновлене у 2011 році, не надто виходив за межі шкільного підручника, то невдовзі стало очевидним, що укладачі й автори завдань повинні зважати на реальні знання юних астрономів, – а ці знання щороку значно перевищують базовий мінімум, тож орієнтуватися винятково на шкільну програму стало неможливо. Реальні успіхи старшокласників на Всеукраїнській олімпіаді з астрономії й успішні виступи української молоді на міжнародних змаганнях з астрономії й астрофізики свідчать про те, що Україна має і обдаровану юнь, і відданих своєму покликанню педагогів, які можуть забезпечити цим талантам належний рівень підготовки.

Пропонований збірник містить завдання, які, на наш погляд, є базовими при підготовці до олімпіади. При укладанні задач та їхніх розв’язків охоплено найважливіші розділи астрономії й астрофізики, а саме: системи небесних координат, рух небесних світил і штучних супутників, Сонячна система, зорі та зоряні величини, основні астрофізичні закони, просторовий рух зір і галактик. У виданні вміщено значну кількість задач практичного спрямування, пов’язаних з вимірюваннями й обчисленнями за малюнками, схемами, фотографіями тощо.

При цьому збірник базових завдань не претендує на повноту та вичерпність: його мета – стати «містком», який допоможе початківцеві зорієнтуватися в основних «тенденціях», яким надають перевагу автори задач астрономічної олімпіади ІІ–ІV етапів, ознайомитися з їхнім стилем і формулюваннями, з’ясувати основні закони астрофізики й руху небесних тіл, пізнання яких наближає до розуміння особливостей і закономірностей світобудови.

Сподіваємося продовжити роботу над новими виданнями збірника, у яких буде розширене тематичне поле завдань, а також підібрані задачі для самостійного розв’язування з відповідними довідковими матеріалами й відповідями.

Висловлюємо щиру подяку рецензентам збірника за цінні рекомендації й доречні зауваження, членам журі Всеукраїнської олімпіади з астрономії 2011–2017 років, чиї окремі авторські задачі розміщено у збірнику як показові (зокрема, учителеві фізики й астрономії Львівського фізико-математичного ліцею Ігореві Теличину), і, безумовно, колективам кафедри астрофізики (завідувач кафедри – Богдан Мелех) й Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету (директор – Богдан Новосядлий) – не лише за задачі й поради, але й за приємність співпрацювати на учнівських олімпіадах ІІІ – IV етапів у останні роки.

Андрій Бурий,

учитель-методист Дрогобицької спеціалізованої

школи І–ІІІ ступенів №2,

доцент Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 

Зацікавленість статтею
[Всього: 2 Середня оцінка: 5]
Рекомендуємо також прочитати:
Теги відсутні