№ 251 Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради “Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання теплової енергії”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 18.10.2018 № 251

Про закупівлю енергосервісу та
затвердження базових рівнів
споживання теплової енергії

Відповідно до пункту 31 частини 1 статті 1 та пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самовряду-вання в Україні», виконавчий комітет Дрогобицької міської ради вирішив:
1. Провести закупівлю енергосервісу у 2018 році на об’єктах енергосервісу згід-но з додатком 1.
2. Затвердити базові рівні споживання теплової енергії об’єктами енергосервісу згідно з додатком 2.
3. Відділу освіти виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (Сушко П.), відділу культури та мистецтв виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (Явод-чак О.), відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (Чуба В.), розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, керівникам бюджетних установ відповідно з розподілом повноважень відносно об’єктів енергосервісу, що на-ведені у додатку 1.
3.1. Забезпечити проведення закупівлі енергосервісу та визначити виконавця ене-ргосервісу.
3.2. Організувати здійснення енергосервісу та забезпечити контроль за належним виконанням зобов’язань відповідно до енергосервісних договорів.
4. Відділу інформаційних технологій та аналізу виконавчого комітету Дрогоби-цької міської ради (Гайдер С.) забезпечити методично-консультаційне супроводження усіх процедур, необхідних для виконання пункту 3 цього рішення.
5. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступниківміського голови згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова Т. Кучма

Переглянути додаток

Зацікавленість статтею
[Всього: 0 Середня оцінка: 0]
Рекомендуємо також прочитати:
Теги відсутні