Строки та порядок виплати заробітної плати

19 Листопада 16:16

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором працедавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом розмір оплати праці за виконану працівником місячну (погодинну) норму праці. З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становить у місячному розмірі – 5000 грн, у погодинному розмірі – 29,2 грн.

Відповідно до ст. 6 Закону про оплату праці мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється в розмірі не менше ніж прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим від розміру мінімальної зарплати. Якщо нарахована зарплата працівника, який виконав місячну норму праці, нижча від розміру мінімальної зарплати, працедавець проводить доплату до її рівня, яка виплачується щомісяця одночасно з виплатою зарплати. Доплата виплачується щомісяця одночасно з виплатою зарплати. Доплата включає в себе різні надбавки, доплати, заохочувальні та компенсаційні виплати, премію, індексацію.

Під час обчислення розміру зарплати для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці й підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

У разі роботи на умовах неповного робочого часу мінімальна зарплата виплачується пропорційно виконаній нормі праці.

Під час виплати зарплати працедавець має повідомити працівникові:
• загальну суму зарплати за відпрацьований місяць;
• розмір сум, утриманих із зарплати, та підстави для їх утримання;
• суму зарплати, що підлягає виплаті.

Встановлюючи розмір окладу, потрібно зважати на:
• обсяг і складність виконуваної роботи;
• умови праці;
• рівень відповідальності;
• освіту працівника й досвід роботи;
• категорію, до якої належить посада працівника згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010.

Встановлюючи оклад, потрібно передбачити, щоб у працівників, які обіймають різні посади, він був різний.

Зарплата нараховується на підставі Табеля обліку робочого часу й тарифних ставок, встановлених підприємцем під час укладення трудового договору.

Зарплата повинна виплачуватися регулярно в робочі дні, у терміни, визначені нормативним актом працедавця, погодженим із представниками трудового колективу, але не рідше ніж два рази на місяць через 16 календарних днів і не пізніше ніж сім днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Тобто зарплата за першу половину місяця має бути виплачена не пізніше ніж 23-го числа поточного місяця, а за другу половину – не пізніше ніж 7-го числа наступного місяця.

У разі якщо день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, зарплата виплачується напередодні.

Розмір зарплати за першу половину місяця (аванс) визначається нормативним актом працедавця. До того ж розмір авансу має бути не меншим від оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

За порушення трудового законодавства та оплати праці передбачена адміністративна, фінансова та кримінальна відповідальність.

Сектор з питань праці ДМР

Чат-бот Гаряча лінія