Інформація для роботодавців

Шановні роботодавці !

Переваги використання легальної праці для Вас:

 • вкладання коштів у трудовий ресурс, проведення періодично навчання, підвищення кваліфікації своїх працівників обов’язково відобразиться на якості виробничого процесу;
 • це можливість встановити матеріальну відповідальність працівника при прийнятті останнього на роботу, яка передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей;
 • підпорядкування працівників правилам трудового розпорядку, чітка регламентація прав і обов’язків працівника – це трудова дисципліна, зменшення ризиків безкарності працівника, який заподіяв шкоду підприємству при виконанні трудових обов’язків;
 • можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси із покладенням на винних осіб обов’язку відшкодування втрат та матеріальних збитків;
 • можливість скористатися механізмом відшкодування державою витрат роботодавця по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного офіційно працевлаштованого працівника;
 • легальні працівники, сприятливий мікроклімат в колективі, налагоджена робота всіх учасників трудового процесу – це позитивний імідж і закріплення за таким роботодавцем репутації надійного партнера.

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують  найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу:

 1. 30 мінімальних зарплат за кожного працівника (125190 грн.) у разі:
  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;
  • оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;
  • виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків;
 2. 10 мінімальних зарплат за кожного працівника 41730 грн.):
  • за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
  • за недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам;
 3. 3 мінімальні зарплати (12519 грн.):
  • за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць;
  • виплата заробітної плати не в повному обсязі;
 4. 1 мінімальна зарплата (4173 грн.) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

До чого призводить нелегальна праця?

Для працівників нелегальна зайнятість, виплата заробітної плати в «конвертах» призводить до:

 • позбавлення працівника гарантованого державою розміру заробітної плати (у тому числі розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки);
 • втрати можливості користування державними гарантіями відповідно до чинного законодавства, такими як: державна допомога сім’ям з дітьми, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, субсидії;
 • втрати трудового стажу при розрахунку розміру пенсії;
 • відсутність внесків до фондів соціального страхування, що унеможливлює соціальний захист працівників, і тому такі особи втрачають право на отримання гарантованої державою відпустки, своєчасно та не нижче мінімальних гарантії в оплаті праці, здоров’ї, безпечних умовах праці.

Негативні наслідки нелегалізована зайнятість має і для роботодавця.

Відсутність належно оформлених трудових відносин з найманими працівниками призводить до позбавлення:

 • права вимагати виконання роботи належним чином;
 • можливості вимагати від найманого працівника дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи;
 • можливості притягнути працівника до матеріальної відповідальності;
 • можливості застосувати до працівника дисциплінарне стягнення тощо.

Крім того, за порушення вимог законодавства про працю передбачено відповідальність у вигляді штрафів, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Для суспільства поширення такого явища як нелегальна праця призводить до:

 • ненадходження податків до місцевих бюджетів, які б направлялись на добробут громади, на реалізацію програм соціально-економічного розвитку районів, міст.
 • нестабільності та невпевненості у майбутньому громадян (відсутність належного розміру пенсій, інших соціальних виплат);
 • не в повному обсязі наповнення фондів соціального страхування, що призводить до надмірного навантаження на них та пошук додаткових джерел для виконання функцій держави.

Чат-бот Гаряча лінія