Інформація для населення

Шановні громадяни !

 «Легальна зайнятість – це захист соціальних та трудових прав та гарантій громадян»

Якщо вам виплачують заробітну плату у «конверті» без оформлення трудового договору, без внесення відповідного запису за виконувану роботу до трудової книжки, це означає, що ви працюєте в «тіньовій» економіці, або якщо ваша зарплата у «конверті», менша від законодавчо встановленого рівня, пам’ятайте, ВИ, втрачаєте:

 • офіційну щомісячну заробітну плату, виходячи з якої буде призначатися пенсія за віком (або інші види пенсії) відповідно до пенсійного законодавства;
 • заробітну плату за час щорічної відпустки, та й саму відпустку, яка належить вам за законом;
 • грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку або її частину;
 • суму індексації заробітної плати у зв’язку з підвищенням цін та компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати;
 • усі види доплат, що передбачені законодавством про працю: за роботу у нічний час, в надурочний час та роботу в святковий і неробочий день та ін.;
 • допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (так звані лікарняні виплати);
 • оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку;
 • суми належного відшкодування шкоди у випадку трудового каліцтва або профзахворювання чи іншого ушкодження здоров’я, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків;
 • вихідну допомогу при звільненні у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;
 • допомогу по безробіттю, розмір якої розраховується з урахуванням офіційного щомісячного заробітку;
 • сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому,
 • ще цілу низку державних соціальних гарантій.

Отримуючи заробітну плату у «конверті», Ви не отримуєте тієї соціальної захищеності, яку гарантує вам держава.

 

До чого призводить нелегальна праця?

Для працівників нелегальна зайнятість, виплата заробітної плати в «конвертах» призводить до:

 • позбавлення працівника гарантованого державою розміру заробітної плати (у тому числі розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки);
 • втрати можливості користування державними гарантіями відповідно до чинного законодавства, такими як: державна допомога сім’ям з дітьми, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, субсидії;
 • втрати трудового стажу при розрахунку розміру пенсії;
 • відсутність внесків до фондів соціального страхування, що унеможливлює соціальний захист працівників, і тому такі особи втрачають право на отримання гарантованої державою відпустки, своєчасно та не нижче мінімальних гарантії в оплаті праці, здоров’ї, безпечних умовах праці.

Негативні наслідки нелегалізована зайнятість має і для роботодавця.

Відсутність належно оформлених трудових відносин з найманими працівниками призводить до позбавлення:

 • права вимагати виконання роботи належним чином;
 • можливості вимагати від найманого працівника дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи;
 • можливості притягнути працівника до матеріальної відповідальності;
 • можливості застосувати до працівника дисциплінарне стягнення тощо.

Крім того, за порушення вимог законодавства про працю передбачено відповідальність у вигляді штрафів, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Для суспільства поширення такого явища як нелегальна праця призводить до:

 • ненадходження податків до місцевих бюджетів, які б направлялись на добробут громади, на реалізацію програм соціально-економічного розвитку районів, міст.
 • нестабільності та невпевненості у майбутньому громадян (відсутність належного розміру пенсій, інших соціальних виплат);
 • не в повному обсязі наповнення фондів соціального страхування, що призводить до надмірного навантаження на них та пошук додаткових джерел для виконання функцій держави.

 

Чат-бот Гаряча лінія