Проєкт регуляторного акта: Єдиний податок на 2022 рік

27 Квітня 19:05

До відома суб’єктів господарювання

На розгляд чергової сесії Дрогобицької міської ради виноситься проект рішення «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність» (Рішення Єдиний податок на 2022).

 1. Стислий виклад проекту регуляторного акту:

З метою систематизації і впорядкування ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність, та забезпечення максимальної мобілізації надходжень коштів до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, враховуючи рекомендації постійних комісій ради, відповідно до п. 293.2 Податкового Кодексу України, керуючись п.24 ч. 1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

 1. Встановити з 01.01.2022 року наступні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність:

Для першої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму.

Для другої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Для третьої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі

 • 3 відсотки доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом України;
 • 5 відсотків доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
 1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата), третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки)».
 2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
 3. Вважати таким, що втратили чинність з 01.01.2022 року рішення:

Дрогобицької міської ради від 21.05.2020 № 2391 «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність»;

Стебницької міської ради від 21.06.2019 № 633 «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність»;

Бистрицької сільської ради від 14.07.2020 № 579а «Про встановлення єдиного податку на території Бистрицької сільської ради»;

Болехівської сільської ради від 10.07.2019 № 403 «Про встановлення єдиного податку на території Болехівської сільської ради»;

Броницької сільської ради від 30.01.2015 № 420 «Про встановлення єдиного податку на території Броницької сільської ради»;

Верхньогаївської сільської ради від 09.06.2017 № 197 «Про встановлення єдиного податку на території сільської ради»;

Волянської сільської ради від 28.12.2017 № 258 «Про встановлення єдиного податку на території Волянської сільської ради»;

Дережицької сільської ради від 03.04.2019 № 253 «Про встановлення ставок єдиного податку на території Дережицької сільської ради на 2020 рік»;

Добрівлянської сільської ради від 17.02.2017 № 124 «Про встановлення єдиного податку на території села Добрівляни»;

Долішньолужецької сільської ради від 10.05.2020 № 322 «Про затвердження ставок єдиного податку на 2021 рік для фізичних осіб-підприємців, віднесених до 1 та 2 груп платників єдиного податку»;

Лішнянської сільської ради від 26.06.2020 № 738 «Про встановлення єдиного податку на території Лішнянської сільської ради»;

Михайлевицької сільської ради від 22.06.2018 № 209 «Про встановлення місцевих податків на території Михайлевицької сільської ради на 2019 рік».

Нижньогаївської сільської ради від 09.12.2011  № 113 «Про місцеві податки та збори»:

Почаєвицької сільської ради від 10.07.2020 № 358 «Про встановлення ставок єдиного податку»;

Раневицької сільської ради від 09.09.2020 № 446 «Про встановлення ставок єдиного податку 2021 рік для першої та другої груп платників єдиного податку на території Раневицької сільської ради»;

Рихтицької сільської ради від 31.01.2017 № 297 «Про встановлення єдиного податку на території Рихтицької сільської ради»;

Ступницької сільської ради від 30.01.2015 № 263 «Про встановлення єдиного податку на території Ступницької сільської ради»;

Унятицької сільської ради від 30.01.2015 № 261 «Про встановлення єдиного податку на території села Унятичі».

 1. II. Зауваження та пропозиції можуть бути подані:

– за поштовою адресою: пл. Ринок, 1, м. Дрогобич, 82100, Фінансове управління Дрогобицької міської ради, Відділ доходів каб. 311.

– за електронною адресою:    dohodydrog@ukr.net

III. Проект регуляторного акта розміщено у місцевому часописі «Галицька зоря» та на офіційному WEB сайті Дрогобицької міської ради: http://www.drohobych-rada.gov.ua

 1. Строк прийняття зауважень та пропозицій до 27.05.2021 року.
 2. Зауваження та пропозиції приймаються в електронному та паперовому вигляді.
 3. IV. Аналіз впливу регуляторного акта

Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Відповідно до Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) виникла необхідність внести пропозиції Дрогобицькій міській раді щодо розгляду та затвердження з 1 січня 2022 року нових фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, відповідно до ст. 293 Податкового Кодексу України.

Цілі державного регулювання.

Основною ціллю прийняття даного регуляторного акта є мобілізація надходжень до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади.

Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу.

Діючі ставки фіксованого податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, необхідно привести у відповідність до Податкового Кодексу України. Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати єдиного податку.

Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Основним завданням запропонованого проекту рішення є систематизувати нарахування та сплату єдиного податку, при цьому стабілізувати надходження коштів до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, врахувавши інтереси суб’єктів господарювання всіх форм власності та контролюючих органів.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на мобілізацію надходжень до бюджету, здійснення контролю за сплатою єдиного податку. Запропонований проект рішення відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Фіксовану ставку єдиного податку встановлено у межах затверджених ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» у розмірі:

 1. Для першої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму.
 2. Для другої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
 3. Для третьої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі
 • 3 відсотки доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом України;
 • 5 відсотків доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Результатами прийняття даного регуляторного акта є збільшення кількості платників єдиного податку та збільшення поступлень до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади.

Визначення показників результативності регуляторного акта.

Основним показником результативності регуляторного акта є питома вага поступлень від єдиного податку до бюджету, зокрема, до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади.

Відстеження результативності акта.

Відстеження результативності проводитиметься шляхом здійснення аналізу поступлень єдиного податку до бюджету, зокрема, до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади.

Чат-бот Гаряча лінія