Дрогобицька дитяча художня школа

Директор
Шимко Ігор Романович

Адреса:

вул. Лесі Українки, 37

Телефон:

(032-44) 2-05-15

Ел. адреса: 

droqobych_artschool@ukr.net

Дрогобицька дитяча художня школа заснована 1982 року. Перший директор школи Петро Гейдик. Від перших днів школа не тільки навчає своїх учнів малювати, створювати скульптури та графічні композиції тощо. Тут іще вельми серйозно й глибоко викладають історію мистецтва та зодчества, вчать розумінню прекрасного, виховують високодуховних людей. Всього 500 вихованців налічує школа в 2016 році.

Навчальний процес забезпечують 22 викладача, 20 з них мають повну вищу освіту, 2 – базову вищу. 11 викладачів школи мають вищу кваліфікаційну категорію викладача та 5 викладачів – педагогічні звання «старший викладач» та «викладач-методист»

     Учні школи – учасники регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставок та конкурсів. Про школу  вже знають і в Японії і в Китаї. Добрі стосунки склалися також з колегами з Польщі, Чехії, Білорусії, Болгарії, Словенії. В Центральній Європі постійно цікавляться новинами школи. Дитяча художня школа з радістю приймає гостей із столиці. Наші гості були напрочуд подивовані й приміщенням, і взагалі всім, що побачили тут. Відомий науковець, доктор філософії, професор Віктор Малахов сказав тоді: «Дивно, як вдається впродовж понад трьох десятиліть цьому острівцеві духовності і вічних цінностей так успішно виживати та функціонувати. Вам, дрогобичанам, і в столиці багато хто міг би позаздрити. Це ж і справді диво: державна школа, а має такі можливості й постійно збільшує кількість учнів. Хто би міг подумати, що в такому місті так багато справжніх талантів.» А їх, отих талантів,  і справді не бракує. Зі стін школи вийшли Тетяна Коваль, яка зараз працює в Києві (ткацтво, живопис), однак часто виставляється в рідному місті, Олександр Гейдек-молодший, відомий графік, Мар’яна Черевична, сестри Юлія та Настя Стуканови, Назар Хомик, Наталя Ридванецька (Лебідь, Андрій Боднар, Люба Летнянчин, Максим і Денис Чирки, Олеся Сікора(викладач школи) член спілки художників України і ще чимало обдарованих особистостей. Звісно, не кожен пов’язав себе з малярством, скульптурою чи графікою, однак отриманий в художній школі свій слід у душах вихованців залишило назавжди. За останні 5 років (за наявною інформацією) у вищих навчальних закладах образотворчого мистецтва навчаються 43 випускники ДДХШ.

 Школа забезпечена належною матеріально-технічною базою та навчально-методичною літературою.

 У 2008 році ДДХШ з відзнакою пройшла державну атестаційну експертизу.

–          забезпечення жителів міста сукупністю занять, якими молодь і дорослі можуть займатися по своїй волі для розвитку знань, відпочинку, розваг, а також добровільної участі в громадському житті у свобідний від професійних і сімейних обов’язків час;

–         забезпечення гедоністичного характеру дозвілля на основі пошуку індивідом стану задоволення, радості, звільнення від фізичної і нервової втоми, повсякденної монотонності, розкриваючи перед ним реальний світ творчості, вивільняючи його творчі сили;

–         ефективне використання у пізнавальній, освітній, виховній роботі такого важливого елементу непродуктивної діяльності як гра, яку характеризує не результат, а процес, що приховує у своїй основі великі потенційні можливості для творчості, відпочинку і розваг;

–         проведення свят – цієї первісної незнищенної категорії людської культури, які відбуватимуться в межах місця і часу мистецько – культурного комплексу через живий контакт людей, що збиратимуться добровільно;

–         проведення екскурсій мистецтвознавчих, художніх, етнографічних, фольклорних та ін.;

–         проведення виставок, конкурсів, фестивалів на базі культурно – мистецького комплексу;

–         читання лекцій культурного, мистецького, освітнього та пізнавального напрямків для різних вікових груп населення міста;

–        пізнання та вивчення художніх промислів підкарпатського краю, багатого такими ремеслами як гончарство, ткацтво, різьбярство, писанкарство, вишивка та ін.

Народився 19 грудня 1957р. в с. Уличному Дрогобицького р-ну Львівської обл.  Закінчив Уличнянську середню школу, Львівське училище прикладного мистецтва ім. І. Труша за спеціальністю художній розпис, художньо – графічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В.Стефаника. Художник – дизайнер. Фотомайстер. Працював викладачем Дрогобицької дитячої художньої школи. Від 1999 р. – директор цієї школи.  Автор об’ємно – просторової композиції для Державного історико – культурного заповідника «Нагуєвичі», з нагоди 150  річчя від дня народження І.Франка. Автор проектів музею бойківської дерев’яної архітектури просто неба кінця XIX-поч.XXст. в с. Нагуєвичах на Дрогобиччині, де народився Великий Каменяр, архітектурно-скульптурного комплексу «Ярина» в цьому ж селі, культурно-мистецького комплексу Дрогобицької дитячої художньої школи, музею народного побуту в с. Довге Дрогобицького р-ну, інших, частина з яких втілюється в життя. Ініціатор, співавтор (разом з Романом Пастухом і Петром Сов’яком) енциклопедичної книги-альбому «Дрогобиччина: свідки епох» у 2-х томах. Зробив до неї кілька тисяч світлин об’єктів історико – культурної спадщини у всіх 113 містах, селищах, селах, хуторах Дрогобицького р-ну. Одночасно виступив дизайнером цього видання. Продовжує краєзнавчі дослідження та вивчення бойківської культури Прикарпаття для наступних мистецьких проектів і видань.


Директор школи: Шимко Ігор Романович

Моб. телефон: 0984658067


Заступник директора з навчальної роботи: Басараб Вікторія Іванівна

Моб. телефон: 0980618256


Створення культурно-мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої художньої школи.

2008 року розпочато будівництво культурно-мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої художньої школи. На даний час роботи виконані на    50 % всього будівництва.

На теренах підкарпатського краю історично розвивалися різноманітні, властиві цьому регіону, самобутні народні осередки промислів. Широкого розвитку в нашому краї набули вироби народних художніх промислів декоративно- вжиткового призначення, а саме: гончарство, ткацтво, різьбярство, писанкарство, вишивка, лозоплетіння та інші. За десятиріччя  радянського “розвитку” сотні осередків художніх промислів перестали існувати або залишились як поодинокі острівці народної культури.

Аналізуючи теперішній стан самобутніх промислів Дрогобича, знаходимо відгомін народної культури у назвах окремих вулиць, таких як Гончарська, Ковальська, Шевська, Ткацька та інші. Це свідчить про те, що в нашому місті були поселення майстрів, які займались різними видами художніх промислів.

Повертаючи втрачене, треба навчати фахівців, розробляти програми, створювати умови для міжнародного співробітництва у напрямку відродження, збереження і розвитку народних художніх промислів.

Однією з таких програм є створення культурно- мистецького комплексу на базі дитячої художньої школи м. Дрогобича. Будівництво такого комплексу створить умови для вивчення та розвитку художніх промислів нашого краю. В структуру комплексу будуть входити практичні майстерні для занять гончарством, ткацтвом, ковальством, різьбою по дереву. Важливою складовою будуть лекційний та виставковий зали для теоретичного вивчення нашої самобутньої спадщини.

Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів

За період 2008 по 2014 р.р.

Нагороду за участь у Міжнародному конкурсі «Моє Євро 2012», який відбувся у червні 2008 року у м Лєгніца (Польща)  отримав учень 5 класу Міщук Віталій (викладач Федів М.Й.), диплом за оригінальність – учень 4 класу Кусьпісь Михайло ( викладач Колотило М.П.).

1 місце (премія 1000 гривень) у Всеукраїнському конкурсі дитячих та юнацьких малюнків «Я люблю Україну» виборов учень Дрогобицької ДХШ – Кушнір Андрій. (викладач Колотило М.П.)

Лауреатом (премія 500 гривень) Всеукраїнського конкурсу дитячих та юнацьких малюнків «Я люблю Україну» стала учениця ДХШ Гутиряк Катерина.(викладач Демкович О.О.)

Дипломи учасників обласного конкурсу дитячого малюнку «Музика і фарби», який відбувся у лютому 2009 року,  отримали:     Кімакович Віталій           (1 клас, викл. Шимко З.З.), Гадиняк Таісія ( 1 клас, викл. Сікора О.Л.), Медвежинський Олег ( 5 клас, викладач Демкович О.О.), Кулешко Арсен (1 клас, викл. Шимко З.З.). Переможці конкурсу: Партика Владислав  (1 клас , викл. Шимко З.З.), Куць Олег ( 1 клас, викладач Колотило М.П.)

Дипломами за участь у міжнародному малярському конкурсі організованому з нагоди Днів Гміни Єжове «Вакаціоналія – 2009» нагороджені учень 5 класу Стангурський Данило та учениця 4 класу Мартишин Марта . Учні на пленері працювали під керівництвом викладача школи Сікори О.Л.

Дрогобицька дитяча художня школа виступила одним із організаторів обласного пленеру, який відбувся у с. Нагуєвичі. Учні нашої школи працювали на пленері під керівництвом таких викладачів: Коломійцевої В.В., Крижанівської О.В., Басараб В.І., Боянівської С.В. На підсумковій виставці було представлено 38 учнівських робіт.

Диплом учасника Всеукраїнського конкурсу малюнка «Ми – народ богатирів» отримав учень 1 класу Кльок Владислав ( викладач Крижанівська О.В.)

3 березня 2010 року – дипломами другого ступеня нагороджені Гуменецька Юлія – 2 клас (викладач Сікора О.Л.) та Романів Назар – 2 клас (викладач Шимко З.З.) за участь в обласній виставці-конкурсі дитячого малюнку «Об’єднаймося ж, брати мої».

17 квітня 2010 року у м. Києві відбулася церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «З Богом у серці», організований міжнародною громадською організацією «Фонд імені Георгія Миколайовича Кірпи».

Переможці :1 місце – Андибур Ірина, 7 р. , викладач Сікора О.Л.

2 місце – Алєсіч Таїсія, 8 р., викладач Сікора О.Л.

3 місце – Найда Максим, 7 р., викладач Крижанівська О.В.

3 місце – Заваринський Олег, 7 р., викладач Федорак І.Б.

Номінація за оригінальність – Поріцька Дарина, викладач Сікора О.Л.

1 травня 2010 року – відбулося нагородження переможців обласного конкурсу дитячих малюнків «Я люблю читати!» , організований газетою «Високий замок», громадською організацією «Форум видавців» спільно із Головним управлінням освіти і науки ЛОДА та Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Учениця 0 класу Сапій Яна (викладач Шимко З.З.) отримала гран-прі конкурсу, учениця 0 класу Квас Катерина (викладач Шимко З.З.). отримала нагороду за третє місце конкурсу.

27 травня 2010 року – відбулося нагородження переможців Міжнародного конкурсу дитячого малюнку : «Світ в очах наймолодших» – «Вода навколо нас», який відбувся у м. Налєчов, Польща. Спеціальну нагороду отримала учениця 2 б класу Ваків Марта (викладач Шимко З.З.), нагороди отримали: Анастасія Коржова – 2в клас (викладач Сікора О.Л.), Володимир Левус – 2 б клас (викладач Шимко З.З.), Марко Квик – 4а клас (викладач Можак І.М.), Чупровська Віталія – 3 г клас (викладач Можак і.М.). Також відібрані роботи на виставку таких учнів: Валентина Равлів – 2 г клас (викладач Сікора О.Л.), Роман Перов – 2 г клас (викладач Сікора О.Л.), Арсен Кулешко – 2 б клас (викладач Шимко З.З.)

Чапля Остап – учень 1г класу (викладач Демкович О.О.) переміг  у Міжнародному мистецькому конкурсі дитячих малюнків, який відбувся у м. Аве Марія, Флорида (США) (нагородження відбулося 1 .06.2010 року)

У червні 2011 року відбулося 9 бієнале дитячого малюнку у м. Наленчов (Польща) .  У конкурсі взяло участь 644  роботи дітей віком від 3 до 10 років з 30 шкіл Польщі, Білорусі та України. Для участі у виставці жюрі обрало 103 праці 92 авторів. Призначено 10 нагород і 20 дипломів за оригінальні роботи. Серед нагороджених є і учні Дрогобицької дитячої художньої школи: Таїсія Гадиняк, 8 р., Кос Галина, 9 р., Марта Походжай, 10 р. (викладач Сікора О.Л.), Мількович Марія,8 р. (викладач Федів М.Й.), Ірина Баб’як, 10 р. (викладач Олексяк Т.А.),  Іванка Качмар, 8 р. (викладач Шимко З.З.)

Малюнок Бернадович Анастасії, учениці 6 класу , викладач Сікора О.Л. виборов перше місце у Міжнародному конкурсі дитячого малюнку «Скарби природи», Японія.

Малюнок Мартишин Марти, учениці 6 класу, викладач Федів М.Й. отримав нагороду  Міжнародного конкурсу дитячого малюнку «Мій регіон в Європі».

10 грудня 2011 року – відправили 11 учнівських робіт на 17 Міжнародний конкурс дитячого малюнку «Етнічні сукні та фольклорні танці» (Словенія) – творча робота учениці 4 класу Череватої Марії, викладач Сікора О.Л. виборола друге місце конкурсу (участь у конкурсі брало 8 000 малюнків).

10 грудня 2011 – відправили 10 учнівських робіт на 7 Міжнародний конкурс дитячого малюнку  «На своїй землі» (Білорусія). Дипломом конкурсу нагороджені: Квас Катерина (викладач Шимко З.З.), Сапій Яна (викладач шимко З.З.); листами подяки: Андруневчин Уляна (викладач Сікора О.Л.), Білий Петро (викладач Демкович О.О.), Партика Владислав (викладач Шимко З.З.).

За участь у 13 Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва для дітей і молоді «Дитина і собака»,  місто Ченстохова (Польща) учні ДХШ отримали: Спеціальний приз конкурсу – Дацюк Анна (викладач Шимко З.З.), приз конкурсу – Сапій Яна (викладач Шимко З.З.), участь у виставці брали: Веклюк Анна, Герій Сергій, Партика Владислав, Кімакович Віталій (викладач Шимко З.З.), Бернадович Анастасія та Багрій Юлія (викладач Сікора О.Л.) та Лопатчак Павло (викладач Федів М.Й.). Участь у конкурсі приймало 10325 творчих робіт з 55 країн світу.

14 грудня 2011 року – відправили 22 творчі роботи учнів школи на 19 міжнародний конкурс образотворчого мистецтва  «Я живу в Бескидах» (Польща). 1 місце конкурсу: Антоник Катерина (викладач Сікора О.Л.), Грица Вікторія (викладач Федів М.Й.), Циганкова Аліна (викладач Крижанівська О.В.); друге місце конкурсу: Сизоненко Софія (викладач Басараб В.І.); третє місце конкурсу: Монастирська Аліна (викладач Крижанівська О.В.),  Книжатко Марта (викладач Федів М.Й.); виокремлення: Танчина Юлія (викладач Сікора О.Л.), Кімакович Віталій (викладач Шимко З.З.), Бутрий Юлія (викладач Федів М.Й.).

У січні 2012 року відправили 3 роботи на  Обласний конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням, “Об’єднаймося ж, брати мої”.

Дипломом третього ступеня нагороджений учень 4-го класу Дмитрів Назар (викладач Сікора О.Л.).

5 січня 2012 року відіслали учнівські малюнки на 9 міжнародний конкурс образотворчого мистецтва «Світ в очах наймолодших – «Моя родина  – мій дім»  (м. Наленчов, Польща) – Спеціальну нагороду конкурсу отримав учень 4 класу Дмитрів Назар, викладач Сікора О.Л., нагороду конкурсу – учениця 4 класу Поріцька Дарина, викладач Сікора О.Л., учасниками виставки конкурсу стали:  учениця 2 класу Кондратюк Лілія, викладач Федів М.Й., учениця 0 класу Харко Яна, викладач Кемпа М.П., учениця 4 класу Алєсіч Тая, викладач Сікора О.Л.

У березні   2012 року відправили  14 учнівських робіт на Всеукраїнський образотворчий конкурс «Для бога я створюю найкраще, що можу»                м. Надвірна, Івано-Франківська область. Відзнакою першого ступеня нагороджено учня 0 класу Хруща Ростислава, викладач Сікора О.Л., відзнакою третього ступеня нагороджено учня 3 класу Боцка Юрія, викладач Федорак І.Б., решта учнів нагороджена грамотами за участь.

2012-2013 н.р.

Нагороди 15 міжнародного Конкурсу дитячого малюнку «Краса Бескидів та Бещад», м. Горліца, Польща, отримали Гурська Катерина та  Грицишин Марія, викладач Сікора О.Л.

За результатами  10 міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Я живу в Бескидах», який відбувся у м. Свінна, Польща, переможцями стали такі учні ДХШ:

1 місце Стефанишин Оксана, 8 р., викладач Шимко З.З.

1 місце Гурська Катерина, 12 р., викладач Сікора О.Л.

1 місце Білий Петро, 9 р., викладач Демкович О.О.

2 місце Демчишин Андріана, 10 р., викладач Федів М.Й.

2 місце Антоник Катерина, 7 р., викладач Сікора О.Л.

2 місце Квас Валерія, 11 р., викладач Шимко З.З.

3 місце Мельничин Вікторія, 12 р., викладач Крижанівська О.В.

Виокремлення:

Смаглій Юлія, 10 р., викладач Шимко З.З.

Жук Анастасія, 10 р., викладач Шимко З.З.

Тимків Андріана, 11 р., викладач Самбірська О.Й.

Галів Ольга, 11 р., викладач Демкович О.О.

Танчина Юлія, 15 р., викладач Сікора О.Л.

Спеціальна нагорода директора ліцею за 1 місце:

Кулик Катерина, 9 р., викладач Басараб В.І.

Басараб Віталія, 12 р., викладач Басараб В.І.

Коцюба Микола, 9 р., викладач Коваль А.С.

Квас Катерина, 9 р., викладач Коваль А.С.

 

Дипломом за 2 місце обласного конкурсу дитячого малюнка «Об’єднаймося ж, брати мої!» нагороджений учень 5-го класу Дрогобицької дитячої художньої школи Дмитрів Назар, 10 р., викладач Сікора О.Л.

 

Дипломом виставки «На своїй землі» 8 міжнародного конкурсу живопису і графіки нагороджений Яцишин Маркіян, викладач Сікора О.Л.,  листами подяки конкурсу нагороджені:

Білинський Владислав, викладач Федів М.Й.

Попп Софія, викладач Сікора О.Л.

Поріцька Дарина, викладач Сікора О.Л.

Летнянчин Вікторія, викладач Шимко З.З.

Партика Владислав, викладач Шимко З.З.

 

Лист подяки Адміністрації Обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів викладачеві школи Можаку І.М. за оформлення навчально-ігрової кімнати для неповносправних дітей (Трускавець).

Переможцями міжнародного фестивалю Христового міста «Вгору серця» у м. Надвірна стали:

2 місце  – Ряполов Назар , викладач Сікора О.Л.

3 місце  –  Ключ Марта, викладач Демкович О.О.

Переможцями 10 міжнародного конкурсу образотворчого мистецтва  «Світ в очах наймолодших – мої улюблені звірята» , м Налєчов, Польща, стали:

Нагорода конкурсу (2 місце) : Іваницька Катерина (викладач Семчишак В.В.)

3 місце – Івасенко Анастасія ( викладач Савчин Г.В.)

Учасниками виставки стали: Антоник Катерина (викладач Сікора О.Л.) та Летнянчин Вікторія (викладач Шимко З.З.)

Переможцем конкурсу дитячого малюнку «Карпатська елегія Труша» стала Грица Вікторія, викладач Федів М.Й.

2 місце  18 міжнародного конкурсу конкурсу дитячої творчості у м. Целє, Словенія,  отримала Темнюк Аліна, викладач Семчишак В.В.

2013-2014 н.р.

Переможцем 16 міжнародного конкурсу образотворчого мистецтва для дітей і молоді «Краса Бескидів і Бещад», м. Горліца, Польща стала Квас Валерія, 5 клас , викладач Шимко З.З.

За участь у 14 міжнародному конкурсі «Радість Європи», який відбувся у м. Белград похвалу отримав Левус Володимир, викладач Шимко З.З., а школа срібну медаль за кращу колекцію малюнків.

Переможцями  3 міжнародного конкурсу образотворчого мистецтва для дітей та молоді «Різноманітний світ», який відбувся у      м. Балві, Латвія стали Тутко Юлія, викладач Федорак І.Б., Глех Галина, викладач Шимко З.З., Фок Роксолана, викладач Петлін Л.Є.

За третє місце у всеукраїнському конкурсі «Параду вишиванок» нагороджена учениця 3 б класу Бойко Софія, викладач Федорак І.Б. та викладачі школи, які власне розписували диво птаха: Сікора О.Л., Шимко З.З., Демкович О.О., Кемпа М.П., Самбірська О.Й., Семчишак В.В., Федорак І.Б., Басараб В.І.

Дипломом  35 міжнародного конкурсу образотворчого мистецтва для дітей і молоді «Моя пригода в музеї» (м. Торунь , Польща) нагороджені такі учні 6 класу  Дмитрів Назар (викладач Сікора О.Л.) та Гадиняк Таїсія (викладач Сікора О.Л.)

Переможцем конкурсу дитячого малюнку «Карпатська елегія Труша» став учень 1 б класу Дубравський Любомир (викладач Шимко З.З.)

Дипломами учасника виставки 17 міжнародного конкурсу образотворчого мистецтва для дітей і молоді  «Завжди зелене, завжди голубе», який відбувся у м. Торунь, Польща, нагороджені учні першого класу Батюк Дарина та Яцків Меланія, викладач Коваль А.С.

Переможці 3 етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості  , присвяченого Шевченківським дням «Об’єднаймося ж , брати мої» у двох номінаціях: «Декоративно-прикладне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» .

Диплом І ступеня :

Войтович Роман (викладач Ткач Н.В.)

Могильна Анастасія ( викладач Шимко З.З.)

Галів Ольга (викладач Федорак І.Б.)

Кондратюк Лідія (викладач Коваль А.С.)

Диплом ІІ ступеня:

Гадиняк Таїсія.

 

За результатами  11 міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Я живу в Бескидах», який відбувся у м. Свінна, Польща, переможцями стали такі учні ДХШ:

1 місце – Лужецька Вікторія (викладач Сікора О.Л.)

Дудник Софія (викладач Шимко З.З.)

Андрієвська Дарина (викладач Шимко З.З.)

Демчишин Андріана (викладач Федів М.Й.)

Лесик Марта (викладач Федів М.Й.)

Смаглій Юлія (викладач Шимко З.З.)

Кондратюк Лідія ( викладач Федів М.Й.)

 

2 місце – Темнюк Аліна (викладач Сікора О.Л.)

Равлів Валентина (викладач Сікора О.Л.)

Квас Валерія (викладач Шимко З.З.)

Пилипів Василина (викладач Федів М.Й.)

3 місце –  Боцюрко Вікторія (викладач Шимко З.З.)

Конечна Наталя (викладач Крижанівська В.В.)

Дацюк Анна (викладач Шимко З.З.)

Шуригайло Ярина (викладач Кемпа М.П.)

2014-2015 н.р.

Дипломом 17 міжнародного конкурсу образотворчого мистецтва для дітей і молоді «Краса Бескидів та Бещад» (м. Горліца, Польща) нагороджена учениця 5 класу Лесик Марта (викладач Федів М.Й.)

    Дипломами 37 міжнародного конкурсу образотворчого мистецтва для дітей і молоді «Мої пригоди в музеї», який відбувся у м. Торунь, Польща, нагороджені учениця 6 класу Лесів Вікторія (викладач Шимко З.З.), учень 6 класу Черніков Денис (викладач Кемпа М.П.), учениця 6 класу Васюта Марта (викладач Кемпа М.П.)

Дипломом за 3 місце Всеукраїнського проекту «Талант-Арт 2014» на тему: «Великдень» нагороджена учениця 3 класу Алпутова Наталія (викладач Савчин Г.В.). Грамоти за участь отримали такі учні: Заращак Надія, Кузан Ольга, Огар Вікторія, Стиранець Ірина (викладач Крижанівська О.В.), Зелений Іван (викладач Сікора О.Л.).

   Дипломами за участь в обласній виставці-конкурсі дитячого малюнку, присвяченій пам’яті героїв Небесної Сотні серед учнів художніх відділів мистецьких шкіл Львівщини нагороджені Андруневич Софія (викладач Сікора О.Л., Дацюк Анна(викладач Шимко З.З., Сенів Богдан, Якимів Максим (виклалач Сікора О.Л.).

Дипломами за участь у 22 міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Я живу в Бескидах», м. Свінна, Польща, нагороджені:

1 місце: Монастирська Аліна (викладач Федів М.Й.)

Колесник Катерина (викладач Кемпа М.П.)

Музика Аліна (викладач Петлін Л.Є.)

Топольницька Юлія (викладач Сікора О.Л.)

Зелений Іван (викладач Сікора О.Л.)

Боцюрко Вікторія (викладач Шимко З.З.)

2 місце:  Харко Христина (виклалач Петлін Л.Є.)

3 місце:  Волянська Софія (викладач Можак І.М.)

Козар Марія (викладач Місяць В.М.)

Тиркус Віра (викладач Семчишак В.В.)

Ройтман Вікторія (викладач Кемпа М.П.)

Сертифікатом (HONORABLE MENTION)  Міжнародного конкурсу дитячого малюнку – Банско – 2014 , який відбувся у Болгарії нагороджений учень 0 класу Боцко Матвій (викладач Шимко З.З.)

Дипломом 1 ступеня за участь у Третьому етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого Шевченківським дням серед учнів мистецьких шкіл Львівщини нагороджена учениця 0 класу Мисак Христина (викладач Сікора О.Л.).

Переможцями 10 міжнародного конкурсу живопису та графіки «На своїй землі», м. Смолевичі , Білорусія, стали:

Диплом конкурсу: Пуцило Анна (викладач Федорак І.Б.)

Лауреат конкурсу: Чапля Олеся (викладач Сікора О.Л.)

Подяки:  Дробиняк Володимир (викладач Крижанівська О.В.)

Івасенко Анастасія (викладач Савчин Г.В.)

Гой Соломія (викладач Крижанівська О.В.)

Лужецька Ангеліна (викладач Крижанівська О.В.)

Трутень Юлія (викладач Семчишак В.В.)

Колінко Марко (викладач Шимко З.З.)

Крючкова Юлія (викладач Шимко З.З.)

Волошин Вікторія (викладач Сікора О.Л.)

Подякою Міжнародного конкурсу дитячого малюнку «Я живу біля моря», м. Юрмала, Латвія, нагороджений учень 1 класу Заремба Юрій (викладач Федорак І. Б.)

Почесною грамотою 42 міжнародного конкурсу дитячого малюнку, який відбувся у м. Лідіце, Чехія нагороджений учень 3 класу Зелений Іван (викладач Сікора О.Л.)

Дипломом 1 ступеня за участь у обласній виставці-конкурсі дитячого малюнку «Моя сім’я» нагороджена Мисак Христина (викладач Сікора О.Л.), дипломами учасників нагороджені:

 • Кобиринка Микола (викладач Місяць В.М.)
 • Харко Яна (викладач Кемпа М.П.)
 • Антоник Катерина (викладач Сікора О.Л.)
 • Боцко Матвій (викладач Шимко З.З.)
 • Чапля Олеся (викладач Шимко З.З.)
 • Коваль Ірина (викладач Шимко З.З.)
 • Проскура Катерина (викладач Шимко З.З.)

 

Дипломом 1 ступеня за участь у четвертого  етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого Шевченківським дням серед учнів мистецьких шкіл Львівщини нагороджена учениця 0 класу Мисак Христина (викладач Сікора О.Л.).

 

На різдвяних листівках у США, у Вашингтоні надрукували  малюнок учениці 4 класу Лукіної Катерини (викладач Демкович О.О.) .

Проведено Різдвяне дійство «Відгомін Різдва» (підготувала Коник Мар’яна)

Проведено конференцію на тему: «Дрогобиччина» (підготувала Коник Мар’яна) .

Виставки:

Міська виставка присвячена Дню міста (представлені екзаменаційні роботи випускників)

Міська виставка конкурсу дитячого малюнку «Писанка» ( 17 учасників)

Міська виставка «Ходить Святий Миколай» ( 24 учасники)

Міська виставка приурочена Дню Матері ( 14 учасників)

Міська виставка присвячена здоровому способу життя ( 14 учасників)

Міська виставка конкурсних робіт «Коли ще звірі говорили», приурочених творчості І.Я. Франка. (20 робіт переможців та учасників виставки).

Звітна виставка ДДХШ.

2015-2016 н.р.

11 Міжнародний конкурс живопису і графіки «На своїй землі», Білорусія :

Подяка: Сапій Яна (викладач Шимко З.З.)

Мисак Христина (викладач Сікора О.Л.)

Бурбель Анна  (викладач Сікора О.Л.)

Диплом : Бунь Діана  (викладач Сікора О.Л.)

Обласний конкурс обласного конкурсу «Діти Львівщини – Франкові»

1 місце Топольницька Юлія  (викладач Сікора О.Л.)

Городецька Ірина  (викладач Сікора О.Л.)

3 місце  Бандрівська Андріана (викладач Шимко З.З.)

2 міжнародний конкурс дитячого малюнку «Банско -2015», Болгарія

Золота медаль Пилипів Василина (викладач Федів М.Й.)

Бронзова медаль Міцьо Ольга (викладач Федів М.Й.)

Грицишин Марія (викладач Сікора О.Л.)

 

Впродовж свого існування дитяча художня школа стала організатором різноманітних виставок:

 • до зимових свят в Україні (щорічна)
 • присвяченої творчості І.Я.Франка.
 • присвяченої творчості М. Приймаченко.
 • присвяченої творчості Т. Шевченка
 • присвяченої Дню матері (щорічна)
 • присвяченої Дню міста (щорічна)
 • присвяченої постаті гетьмана Сагайдачного.
 • до великодніх свят (щорічна)
 • Організація звітної виставки художньої школи. (щорічна)
Чат-бот Гаряча лінія