КНП “Дрогобицька мiська лiкарня № 3”

В.о. директора:
Стрийський Ярослав Михайлович

Код ЄДРПОУ:

20763510

Контакти

Адреса:
м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 67
Телефон:
Реєстратура:
2-17-95
E-mail:
[email protected]

 • Безпосереднє забезпечення медичного обслуговування населення міст Дрогобича та Стебниката інших територій з якими укладено  договір шляхом надання йому безоплатної кваліфікованої планової амбулаторної та  стаціонарної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг і допомоги, що закуповуються за рахунок коштів медичної субвенції  та/або міського бюджету, з використанням власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів;
 • Організація надання населенню міст Дрогобича, Стебника та інших територій медичної допомоги та послуг більш високого рівня кваліфікації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;
 • Надання медичних та інших послуг фізичним та іншим юридичним особам на безоплатній та платній основі у випадках та на умовах, визначених відповідними законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про добровільне медичне страхування;
 • Здійснення діяльності з придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням, використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
 • Надання медичних послуг та медичної допомоги населенню для досягнення соціальних та інших результатів , спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я, згідно відповідних нормативно-правових актів.
 • Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги і послуг на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
 • Предметом діяльності Підприємства є здійснення видів медичної практики відповідно до рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії на медичну практику та державної акредитації закладу, а також дозволені Уповноваженим органом управління види діяльності.
 • Основний деталізований (профільний) вид діяльності Підприємства: надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги онкологічним хворим.
 • Провадження діяльності по веденню Популяційного та Лікарняного Ракових реєстрів.
 • Згідно спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров’я України № 38/63 від 16.02.2001 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», Підприємство може проводити господарську діяльність з медичної практики по наступних лікарських спеціальностях: онкологія; онкогінекологія; онкохірургія; клінічна лабораторна діагностика; променева терапія; рентгенологія; ендоскопія; анестезіологія; ультразвукова діагностика; а також по спеціальностях середніх медичних працівників:  сестра медична; сестра медична операційна;  сестра медична  з дієтичного харчування; лаборант клініко-діагностичної лабораторії; рентгенлаборант;  статистик медичний.
 • Згідно спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров’я України № 39/66 від 20.02.2001 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з придбання, перевезення, зберігання, відпуску та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», Підприємство може проводити господарську діяльність, пов’язану з придбанням , перевезенням, зберіганням, відпуском та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
 • Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику та згідно акредитації лікарні.
В.о. директора Стрийський Я. М
Головний бухгалтер Монастирська Г.П
 • Загально-лікарняний персонал
 • поліклініка
 • Стаціонар
 • Операційний блок
 • Рентгендіагностичний кабінет
 • Рентгентерапевтичний кабінет
 • Адміністративно-господарський персонал
 • Клініко-діагностична лабораторія

Підрозділ підпорядкований відділу охорони здоров’я

Декларація про доходи

Стрийський Ярослав Михайлович

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту