Міський енергоменеджмент

Економія 2017/2018

Освіта:
Теплопост. – 5%;
Електропост. – 7%;
Водопост. – 13%;

Медицина:
Теплопост. – 12%;
Електропост. – 8%;
Водопост. – 3,5%;
Газ – 15%;

Культура:
Електропост. – 44 %;
Водопост. – 31%.

“Енергетичний менеджмент” – це завдання та діяльність, яка спрямована на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві або в муніципалітетах, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат.
 • моніторинг енергоспоживання;
 • аналіз існуючих показників як основи складання нових бюджетів;
 • розроблення нових маловідходних та безвідходних технологій;
 • розробку енергетичних бюджетів;
 • розроблення енергетичної політики;
 • планування нових енергозберігаючих заходів;
 • розроблення ефективних систем та засобів контролю за енергоспоживанням та захисту довкілля від забруднення;
 • організація інтегрованого енергетичного та економічного менеджменту.

– ДСТУ 4065-2001 “Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги”;
– ДСТУ 4110-2002 “Енергоощадність. Методика аналізу та розраховування питомих витрат енергоресурсів”;
– ДСТУ 3886-99 “Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод аналізу та вибору”;
– ДСТУ ISO 13600 “Системи енергетичні технічні. Основні положення”;
– ДСТУ ISO 13601:1998 “Системи енергетичні технічні. Структура для аналізу. Сектори постачання та споживання енергопродукту”;
– ДСТУ 4156-2003 “Конвеєри стрічкові. Системи електроприводу. Методика розрахунку та вибору”;
– ДСТУ 4308-2004 “Конвеєри стрічкові. Системи електроприводу. Загальні технічні вимоги”;
– 11 міжнародних стандартів: ISO 8528-1, …, ISO 8528-10, ISO 8528-12 стосовно установок генераторних змінного та постійного струму з приводом від поршневого двигуна внутрішнього згоряння;
– 4 міжнародні стандарти: ІЕС 60034-5, 60034-6, ІЕС 60034-7, ІЕС 60034-8 стосовно машин електричних обертових, тощо.

Нормативні документи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України:

– I00013184.0.001-97 “Порядок розробки і затвердження нормативних документів з енергозбереження”;
– M00013184.0.018-00 “Методи аналізу і розрахунку питомих витрат енергії при експертизі енергозбереження та інспектування споживачів енергії”.

 • Міський енергоменеджер – Відділ ІТ та аналізу
 • Локальні енергоменеджери:
  • Відділ охорони здоров’я;
  • Відділ освіти;
  • Відділ культури.
 • Відповідальні за зняття показників та внесення даних
Перейти до вмісту