Альтенативна служба

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

щодо роз’яснення порядку направлення віруючих громадян  України на альтернативну  (невійськову) службу та проходження ними такої служби,  замість строкової військової служби

У зв’язку з початком чергового призову громадян на строкову військову службу  до виконавчого комітету Дрогобицької міської ради  надходить чимало звернень від призовників з проханням роз’яснити:

 1. Що таке альтернативна (невійськова) служба?
 2. Хто і за яких умов має право на проходження альтернативної (невійськової) служби?
 3. Порядок заміни військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою для віруючих громадян України.

ПІДСТАВА: Нормативно-правові акти УКРАЇНИ

  В даному розділі відповідно до вимог Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» надаємо інформацію щодо питань проходження громадянами України альтернативної (невійськової) служби, а саме,  куди, в який термін і де саме  слід звертатися.

 Альтернати́вна циві́льна служба  – служба, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільствомІснує у багатьох європейських країнах. На території України регулюється законом «Про альтернативну (невійськову) службу»

1.  Хто підлягає призову на строкову військову службу?

Відповідно до ч. 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Такі особи називаються громадянами призовного віку.

2.  Хто має право на альтернативну (невійськову) службу?

В Україні створено необхідні умови для проходження громадянами альтернативної служби. На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу право на альтернативну службу мають:

громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу але  виконання ними військового обов’язку суперечить їх релігійним переконанням і які належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю і особисто заявили про неможливість її проходження, як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням.

 •  документально підтвердили істинність своїх переконань (довідка релігійної організації, наявність релігійної освіти чи певного духовного сану, тощо);

–   щодо яких відповідною комісією Дрогобицької державної адміністрації прийнято рішення про направлення на альтернативну (невійськову) службу замість проходження строкової військової служби.

Примітка: Перелік таких релігійних організацій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;

        3   Який порядок направлення на альтернативну (невійськову) службу?

         Порядок направлення та проходження альтернативної служби регулюється Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» та Положенням про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.99. № 2066.

Відповідно до зазначених нормативно-правових актів процес направлення громадян можна умовно поділити на три етапи. 

1 етап – це вирішення питання про направлення громадянина на альтернативну службу.

Тому, не пізніше ніж за два місяці до початку встановленого законодавством періоду призову,  громадянин особисто подає до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби за місцем проживання письмову заяву, документи, що підтверджують істинність його релігійних переконань, та інші документи, визначені нормативними актами.

Заява розглядається комісією протягом календарного місяця. Рішення комісії про направлення громадянина на альтернативну службу або про відмову в направленні на альтернативну службу протягом п’яти календарних днів видається заявникові та надсилається у військовий комісаріат, в якому він перебуває на військовому обліку.

Громадянин, щодо якого комісія прийняла відповідне рішення, повинен звернутися протягом п’яти календарних днів до військового комісаріату, в якому він перебуває на обліку, для проходження призовної комісії відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», так як на альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу.

2 етап – проходження призовної комісії.

Після проходження призовної комісії та прийняття нею рішення щодо призову на строкову військову службу військовий комісаріат протягом п’яти календарних днів повідомляє про це комісію у справах альтернативної (невійськової) служби.

У цей же період громадянин має завернутись до комісії у справах альтернативної служби.

3 етап – прийняття рішення про конкретне місце проходження альтернативної (невійськової) служби.

Протягом періоду проведення призову на строкову військову службу з урахуванням рішення призовної комісії та виходячи з наявності вільних робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях, визначених для проходження альтернативної служби, комісія приймає рішення про конкретне місце проходження громадянином альтернативної служби.

На підставі рішення комісії громадянину видається направлення для проходження альтернативної служби встановленої форми.

4. Куди звертатися і протягом якого строку призовник повинен подати заяву про направлення на альтернативну (невійськову) службу?

 1. Щоб скористатися конституційним правом заміни військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою призовник після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за 2 місяці до початку встановленого законодавством періоду проведення призову на строкову військову службу, має звернутися з відповідною заявою до структурного підрозділу місцевої держадміністрації (стаття 9 Закону).

Частиною шостою статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» визначено, що строки проведення призову громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються Указом Президента України, який публікується в засобах масової інформації  не пізніше як за місяць до закінчення поточного року.
Тобто крайній термін завершується за два місяці до дати початку призову громадян на строкову військову службу, яка щороку визначається в Указі Президента України.

Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше, ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу, особисто за місцем проживання подає письмову заяву до Дрогобицької  державної адміністрації,  за адресою: м. Дрогобич, вул..22 січня, 37,

     Контактний  тел.. 03244 – 38455


До заяви додаються:
– документи, що підтверджують істинність релігійних переконань;
– копія документа про освіту;
– довідка про склад сім’ї;
– довідка з місця роботи або навчання.
Заява про направлення на альтернативну службу приймається за наявності паспорта. Відсутність паспорта є підставою для відмови у прийнятті заяви.
Відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації протягом календарного місяця вивчає заяву громадянина про направлення на альтернативну службу і, у разі потреби в межах наданих повноважень, перевіряє повідомлені заявником дані.
Підставою для відмови громадянину в направленні на альтернативну службу є: 
– несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну службу;
– відсутність підтвердження істинності релігійних переконань;
– неявка громадянина без поважних причин до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації.

 1. Відповідно до статті 7 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу, для вирішення  питань проходження альтернативної служби   Кабінетом   Міністрів  України  та  місцевими  державними
  адміністраціями утворюються відповідні допоміжні органи у
  справах альтернативної служби .

В Дрогобицькому регіоні забезпечення діяльності комісії у справах альтернативної служби (надалі – комісія), покладено на Управління праці та соціальної політики Дрогобицької районної державної адміністрації, яка створена для вирішення питань проходження альтернативної служби громадянами Дрогобицького району в т.ч міст  Дрогобича, Трускавця, Борислава та Стебника  і є постійно діючим органам.

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби України відповідно до Положення про комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»:

– забезпечує реалізацію законодавчого права громадян України на альтернативну службу;

– здійснює контроль за додержанням законодавства про альтернативну службу;

– здійснює відповідне методичне та інформаційне забезпечення діяльності регіональних комісій з питань альтернативної служби;

– готує разом із центральними органами виконавчої влади пропозиції про вдосконалення законодавства з питань альтернативної служби;

– інформує Кабінет Міністрів України про стан справ в організації та проходженні альтернативної (невійськової) служби.

5. Який строк проходження альтернативної (невійськової) служби ?

Відповідно до статті 6 Закону строк альтернативної служби у півтори рази перевищує строк проходження військової служби. Загальні строки військової служби встановлені у статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу». При цьому у пункті 33 Положення міститься застаріла норма, яка частково не відповідає нормам цих законів.
Таким чином, загальний строк проходження альтернативної служби становить 27 місяців. Водночас, для осіб з вищою освітою (спеціаліст, магістр) цей строк становить 18 місяців.

6. Де має проходити альтернативна (невійськова) служба?

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» альтернативну службу віруючі громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності, або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також в патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

У будь-якому випадку така служба не повинна бути пов’язана з використанням зброї, носінням військової форми та виконанням наказів військових.

Відповідно до постанови КМУ від 10.11. 1999 р. N 2066 перелік релігійних організацій, віровчення  яких не допускає користування зброєю

 1. Адвентисти-реформисти
 2. Адвентисти сьомого дня
 3. Євангельські християни
 4. Євангельські християни-баптисти
 5. Покутники
 6. Свідки Єгови
 7. Харизматичні християнські церкви (та  церкви,  прирівнені  до

них згідно із зареєстрованими статутами)

 1. Християни віри  євангельської  (та церкви,  прирівнені до них

згідно із зареєстрованими статутами)

 1. Християни євангельської віри
 2. Товариство Свідомості Крішни
Перейти до вмісту