Інформація щодо осіннього призову 2021 року

Шановні призовники Дрогобицької міської територіальної громади які підлягають осінньому  призову 2021 року !

Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради (далі – Виконком) звертається до громадян які підлягають осінньому  призову 2021 року та інформує, що на виконання вимог ст. 1 Законів України «Про військовий обов’язок та службу», пунктів 33, 47 Постанови КМУ від 07.12.2016 №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» (далі – Постанова 921), розпорядження начальника Дрогобицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – Дрогобицький РТЦК та СП) від 09.09.2021 №2/497, розпорядження міського голови від 13.09.2021 №690-р планово здійснюється оповіщення призовників в населених пунктах Дрогобицької міської територіальної громади (далі – Дрогобицька МТГ), які підлягають осінньому  призову, з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни та забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом.
Згідно зі статтями 17, 65 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього Українського народу, а захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України – конституційним обов’язком громадян України. При цьому громадяни відбувають військову службу відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлено військовий обов’язок, якій поширюється на всіх громадян України, у тому числі на тих, хто тимчасово знаходиться за кордоном.
Призов громадян на строкову військову службу буде здійснюватись в період з 1 жовтня  до 30 листопада 2021 року.
Усі призовники, які підлягають призову та були оповіщенні в Дрогобицькій МТГ повинні з’явитись до Дрогобицького РТЦК та СП РВК для проходження медичної комісії в терміни та час, вказані у повістках за адресою: м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 63 (призовна дільниця). Громадяни призовного віку, які досягли 18 років та не досягли 27 років, не мають відстрочки від проходження строкової служби згідно ст. 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, зобов’язаний з’явитися до призовної дільниці в в десятиденний строк після оголошення чергового призову.
Відповідно до вимог законодавства України, не підлягатимуть призову та надається відстрочка від призову на строкову військову службу призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності, а саме:
1. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:
1.1. Непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;
1.2. Неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
1.3. Одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
1.4. Дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду, двох і більше дітей, дитину – інваліда, дружину інваліда або вагітну дружину.
1.5. За сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.
2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
3. Право на відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:
3.1. У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
3.2. У вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
3.3. У середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
3.4. В інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
3.5.Від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
4.Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:
4.1. Педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю;
4.2. Медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
4.3. Священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя;
4.5. Сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень;
4.6. Особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
4.7. Резервістам – на весь період служби у військовому резерві, поліцейським – на весь період їх служби;
4.8.Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.
Також, не перший рік призовників та їх батьків хвилює питання проходження призовниками служби в зоні проведення АТО (ООС). Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності», уведеного в дію Указом Президента України від 24 вересня 2014 року №744, призвані до Збройних сил України та інших військових формувань строковики не залучаються до виконання бойових завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил.
Доводимо до відома, у випадку ухиляння щодо отримання повістки (оповіщення може здійснюватись також поштою та по телефону) та неявки до Дрогобицького РТЦК та СП, у відповідності до вимог, звернення щодо призовників, які ухиляються від виконання військового обов’язку, будуть подані до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання та доставки до Дрогобицького РТЦК та СП РВК.
В Україні за ухилення від призову на строкову військову  службу передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Ухилення має місце, коли особа з метою ухилення від призову на строкову військову службу займається самокаліченням, симуляцією хвороби, підробленням документів, повідомленням призовній комісії неправдивих відомостей, нез’явлення призовника без поважних причин у строки, встановлені військовим комісаріатом та вказані у повістці, до призивної дільниці для відправлення у військову частину тощо.
Не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на строкову військову службу особи, яким за рішенням призовної комісії була надана відповідна відстрочка.
Зауважимо, що змінами що відбулися на даний час до Законів України  «Про військовий обов’язок та військову службу» і Кодексу про адміністративні правопорушення, органи Національної поліції зобов’язано доставляти порушників до військових комісаріатів. Також на даний час  відчутно збільшено адмінштрафи за порушення законодавства про військовий обов’язок, оборону та мобілізацію, розміри яких складатимуть до 8500 гривень. Крім того, посилена кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку – штраф до 11900 грн або виправні роботи на строк до двох років. Від тепер для притягнення до відповідальності за ухилення від призову на строкову службу не обов’язково вручати повістку, достатньо пояснення чому повістка не була вручена ухилянту.
Проходження строкової військової служби – це можливість випробувати себе і стати справжнім професіоналом. Час проходження військової служби зараховується до загального стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
В особливий період, коли Вітчизна перебуває в стані гібридної війни розв’язаною Росією, вйськова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у свідомості придатних до неї за станом здоров’я та сильних духом і тілом громадян.
ПРИЙДІТЬ ДО ПРИЗОВНОЇ ДІЛЬНИЦІ –
ВИКОНАЙТЕ СВІЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК !

Відділ мобілізаційної, оборонної, режимно – секретної роботи
та взаємодії з правоохоронними органами

Перейти до вмісту