Громадська експертиза

Дрогобицькою міською місцевою парторганізацією Громадсько-політичного руху В. Наливайченка «Справедливість» за підсумками проведення громадської експертизи з питань ефективності використання комунальної власності територіальної громади надано висновки та пропозиції:

 1. З метою забезпечення достовірних даних щодо наявності комунального майна , упорядкування належного контролю його використанням, провести повну інвентаризацію майна, що належить громаді і проаналізувати наявність документів, які засвідчують право власності територіальної громади на ці об’єкти.
 2. За результатами інвентаризації майна внести прозорий, публічний реєстр об’єктів нерухомості, який повинен нести повну карти технічного і фінансового стану об’єктів (площу, вартість, ступень зносу, дані про орендаря, вартість оренди).
 3. Розробити Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади, в якому передбачити передачу повноважень орендодавця одному виконавчому органу.
 4. Внести такі зміни в Положення про порядок та умови надання пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича для бюджетних установ, фізичних і юридичних осіб, громадських організації (об’єднань), щоб ним могли користуватись всі суб’єкти зазначені в назві Положення, а також переглянути на протязі кварталу доцільність надання пільг діючим орендарям в розрізі зазначеного Положення.
 5. Внести зміни в Положення про відділ оренди та приватизації ДМР, визначивши конкретні функції щодо ведення обліку майна, контролю за його рухом, адміністрування бази даних, оцінки стану щодо об’єктів нерухомості, контролю за його виконанням і збереженням.
 6. Скасувати рішення сесії ДМР про розподіл орендної плати між власником та балансоутримувачем майна, а саме всі кошти від оренди майна громади повинні надходити в бюджет і працювати на громаду.
 7. Переглянути методику розрахунку орендної плати у відповідність до вимог ЗУ «Про оренду державного і комунального майна.
 8. Передачу майна комунальної власності в оренду та його приватизацію здійснювати виключно на конкурсних засадах.
 9. Врегулювати питання реалізації заборгованості по сплаті за використання майна комунальної власності (нежитлових приміщень, землі). Доручити відповідним виконавчим органам ДМР, КП, установа і організаціям розірвати в установленому законному порядку угоди, заборгованість по орендній платі яких 2 місяці та вжити заходів по стягненню заборгованості.
 10. Забезпечити вилучення землі комунальної власності у суб’єктів господарської діяльності, які використовують її без правовстановлюючих документів із забезпеченням повернення ділянок до первинного стану.
 11. Рішенням сесії ДМР визначити мараторії на надання згоди щодо зміни цільового призначення виділення земельних ділянок під ведення садівництва.

На вище перелічені висновки та пропозиції Дрогобицької міської місцевої парторганізації Громадсько-політичного руху В. Наливайченка «Справедливість», відділ оренди та приватизації комунального  майна виконкому Дрогобицької міської ради повідомляє наступне:

Щодо п.п.1,2 пропозицій повідомляємо, що інвентаризація комунального майна територіальної громади м. Дрогобича проведена та сформований публічний реєстр об’єктів нерухомості, який постійно уточнюється та є у відкритому доступі. З метою перевірки усього наявного комунального майна, розпорядженням міського голови створена інвентаризаційна комісія для виявлення необлікованого майна, обліку наявного майна та контролю за його використанням.

Щодо п. 3 повідомляємо, що відділом оренди та приватизації комунального майна розроблений проект регуляторного акту «Про порядок надання в оренду комунального майна», який після процедури обговорення буде затверджений сесією ДМР.

Щодо п. 4,7 повідомляємо, що відділом оренди та приватизації комунального майна розроблений проект регуляторного акту «Методика нарахування орендної плати територіальної громади м. Дрогобича».

Щодо п. 5 повідомляємо, що відділ оренди та приватизації комунального майна у своїй діяльності керується Положенням про відділ оренди та приватизації комунального майна виконавчого комітету ДМР. Відповідно до якого, однією з функцій відділу є здійснення контролю за майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Дрогобича.

Щодо п. 6 повідомляємо, що рішенням сесії ДМР № 1125 від 06.03.2018 р. «Про порядок використання плати за оренду комунального майна», підприємства, організації комунальної форми власності, бюджетні установи, що фінансуються з міського бюджету і надають в оренду нежитлові приміщення зобов’язані переказувати у міський бюджет 50% від надходження орендної плати.

Щодо п. 8 повідомляємо, що при наданні приміщень в оренду, відділ оренди та приватизації комунального майна користується законами України «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна» та іншими законними та підзаконними актами.

Що п.9 повідомляємо, що у разі заборгованості за оренду нежитлових приміщень за два і більше місяців, відділ оренди та приватизації комунального майна направляє матеріали в Дрогобицьку міськрайонну прокуратуру для захисту інтересів територіальної громади м. Дрогобича, а щодо відшкодування за незаконне використання земель, прийнято рішення №1037 від  28.12.2017року «Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення та відшкодування Дрогобицькій міській  раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про оплату за землю, затвердженого рішенням Дрогобицької міської ради від 26.12.2012 року №603», затверджено склад комісії по визначенню збитків землекористувачами.

Так, комісією визначено суму збитків власникам землі  у розмірі 15 808 698,81грн., відповідно до рішень виконавчого комітету Дрогобицької міської ради:

 • рішення виконавчого комітетеу№57 від 15.03.2018року «Про затвердження Акту про визначення збитків власнику землі від 13 лютого 2018 року № 1-18» на суму 2 913 014, 56грн.;
 • рішення виконавчого комітетеу№58 від 15.03.2018року «Про затвердження Акту про визначення збитків власнику землі від 20 лютого 2018 року № 2-18» на суму 10 654 582,46грн.;
 • рішення виконавчого комітетеу№59 від 15.03.2018року «Про затвердження Акту про визначення збитків власнику землі від 20 лютого 2018 року № 3-18» на суму 159 120,86 грн.;
 • рішення виконавчого комітету від 19.04.2018року «Про затвердження Акту про визначення збитків власнику землі від 16 березня 2018 року № 4-18» на суму 2 081 980,93 грн.;

 

Щодо п.10 повідомляємо, що відділом правового забезпечення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради уже проводиться претензійно-позовна робота щодо вилучення земель комунальної власності у суб’єктів господарської діяльності, які використовують її без правовстановлюючих документів. Робота проводиться на підставі обстеження комісією по визначенню збитків землекористувачами.

Щодо п.11 повідомляємо, що питання щодо прийняття мораторію на надання згоди щодо зміни цільового призначення виділених земельних ділянок під ведення садівництва, будуть винесені на розгляд комісії з питань земельних відносин і наступним розглядом на черговій сесії Дрогобицької міської ради.

За результатами проведеної громадської експертизи щодо ефективності використання майна територіальної громади м. Дрогобича, затверджено план заходів, спрямованих на реалізацію експертних пропозицій відповідно до Розпорядження міського голови «Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію експертних пропозицій за результатами громадської експертизи з питань ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича» № 218-р від 25.04.2018 р. та «Про проведення інвентаризації об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича» № 219-р від 25.04.2018 р.

№ 218 Розпорядження міського голови “Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію експертних пропозицій за результатами громадської експертизи з питань ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича“
№ 219 Розпорядження міського голови “Про проведення інвентаризації об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича“

 

Перейти до вмісту