Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дрогобича та м. Стебника” та “Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дрогобича та м. Стебника»

28 Січня 13:57

І. Визначення проблеми

Згідно ст. 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту встановлюють вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.

Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Відповідно до цього розроблено «Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення в м. Дрогобича та м. Стебника.» та “Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення   м. Дрогобича та м. Стебника»

Цей регуляторний акт спрямований на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд водовідведення, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Х
Держава Х
Суб’єкти господарювання, Х
у тому числі суб’єкти малого підприємництва Х

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями регуляторного акту є:

  • захист здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;
  • запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;
  • гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;
  • гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;
  • гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб;
  • визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Однією з альтернатив може бути існуючий стан з надання послуг водовідведення: прийом стічних вод відповідно до укладених у довільній формі договорів та транспортування їх до міських очисних споруд, відсутність критеріїв оцінки якості стічних вод, невизначеність умов контролю за якістю стічних вод, невпорядкованість платежів за скидання стічних вод у міську мережу водовідведення , відсутність правових заходів впливу на порушників.

У такому випадку відносини у цій сфері залишаться невпорядкованими та залишиться місце для зловживань як з боку виконавця послуг з водовідведення так і споживача цих послуг. Як наслідок існуюча ситуація буде тільки погіршуватись.

Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе до порушень у роботі мереж і споруд водовідведення, зниження ефективності роботи цих споруд і до небезпечності їх експлуатації та не забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств м. Дрогобич та          м. Стебник.

Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до запобігання порушень у роботі мереж і споруд водовідведення, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

 

ІV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним завданням запропонованого проекту є дотримання підприємствами Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на усунення перешкод при здійснені господарської діяльності комунального підприємства, та на безпосереднє розв’язання проблеми ефективної роботи. Забезпечить запобігання порушенням у роботі мереж і споруд водовідведення, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору.

 

V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Даний регуляторний акт передбачає, що до системи водовідведення та очисних споруд системи централізованого водовідведення прийматимуться стічні води підприємств, які не порушують роботу мереж водовідведення та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із стічними водами міста відповідно до вимог і Нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року №465, а також поліпшить загальний екологічний стан.

  1. Завдяки дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах, і як наслідок зменшення агресивного впливу стічних вод на очисні споруди системи централізованого водовідведення міста Дрогобич, все це збереже цілісність систем водовідведення м. Дрогобич і м. Стебник.
  2. Зменшить величини забруднюючих речовин у стічних водах які потрапляють на очисні споруди системи централізованого водовідведення міста, а як наслідок зменшить скид забруднюючих речовин зі зворотніми водами з очисних споруд м. Дрогобич.
  3. Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, які користуються послугами водовідведення; інтереси держави.

 

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.

 

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради про затвердження “Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дрогобича та м. Стебника” та “Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення  м. Дрогобича та м. Стебника» визначатиметься за такими показниками:

– кількість виданих Дозволів на скидання стічних вод у мережу водовідведення м. Дрогобич та м. Стебник (технічних умов, укладених договорів);

– 100% переукладання Договорів на приймання стічних вод Підприємств до системи централізованого водовідведення м. Дрогобич та м. Стебник;

– систематичне щоквартальне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств при водовідведенні у міську мережу водовідведення м. Дрогобич та м. Стебник;

– за виявлені порушення в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у міську мережу водовідведення м. Дрогобич та м. Стебник пред’являти Підприємствам претензії та позови.

 

VІІI. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Аналіз зауважень та пропозицій від населення та юридичних осіб міста, які будуть враховані в подальшому.

Проведення річного базового відстеження результативності регуляторного акта.

 

Начальник КП «Дрогобичводоканал»                                                         Р. Шагала

 

Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дрогобича та м. Стебника

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту