Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Дрогобицької міської територіальної громади»

21 Жовтня 8:24

 

 1. Визначення проблеми

Відповідно до Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (надалі-Закон) визначено, що у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування – щодо комунального майна.

У зв’язку з введенням в дію Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р., виникла потреба у розробленні відповідного нормативного акта для врегулювання господарських та адміністративних відносин при вирішенні питань укладення договорів оренди майна комунальної власності Дрогобицької міської територіальної громади, розрахунку плати за оренду відповідно до вимог законодавства.

Управлінням майна громади розроблено проект рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Дрогобицької міської територіальної громади» (надалі – проект акту, рішення), яким визначатимуться орендні відносини.

 1. Цілі регулювання

Цілями регулювання є забезпечення виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна», підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади, створення єдиних правил для учасників орендних відносин, чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної) та забезпечення надходжень до бюджету Дрогобицької територіальної громади.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей
Вид альтернатив Опис альтернативи
Альтернатива 1:

Забезпечення регулювання

 

Прийняття нового регуляторного акта врегулює: господарські та адміністративні відносини при вирішенні питань передачі в оренду та укладенні договорів оренди майна комунальної власності;   механізм розрахунку плати за оренду комунального майна відповідно до вимог законодавства
Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

 

Залишення ситуації без змін, що не відповідатиме Закону, унеможливить укладення договорів оренди, погіршить фінансовий стан підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності, зменшить надходження до місцевого бюджету

 Альтернативи визначено з огляду на вимоги Закону України «Про оренду державного та комунального майна», якими надано право органам місцевого самоврядування затверджувати Методику розрахунку орендної плати  щодо комунального майна. Вирішення проблеми, зазначеної у п. 1 цого аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення, тобто, прийняття проекту рішення « Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Дрогобицької міської територіальної громади». Як альтернативу до запропонованого регуляторного акту ролзглядається Методика розрахунку орендної плати за державне майно, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р., та досвід інших міст України щодо затвердження власних методик, однак, вони не враховують специфіку розвитку м. Дрогобича.

 Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

   Кількість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей. Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною

системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1:

Забезпечення регулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети регулювання та встановить єдині методологічні підходи щодо розрахунку орендної плати під час передачі майна комунальної власності без проведення аукціону.

 

 

 

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

1 Залишаться неврегульованими орендні відносини

 

 

 

 

Обґрунтування (підсумок за альтернативами)

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

 

 

 

Альтернатива 1:

Забезпечення регулювання

 

Забезпечення надходжень до місцевого бюджету від оренди майна.

Забезпечення додаткового джерела фінансування підприємств комунальної власності.

Відкриття нових об’єктів соціально-побутового та іншого призначення.

Створення нових робочих місць.

Покращення надання  адміністративних послуг.

 

 

 

Витрати орендодавців

 

20 годин на підготовку договорів-оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення однозначних, прозорих вимог для отримання права на оренду майна комунальної власності;

Розвиток суб’єктів підприємництва;

Підтримання суб’єктів господарювання права комунальної власності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

 

Немає Витрати орендодавців

 

20 годин на підготовку договорів-оренди

 

 

Неврегульованість у сфері комунального майна

 

 

 

 

Ризики

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.
Альтернатива 1:

Забезпечення регулювання

 

Прийняття регуляторного акту забезпечить вирішення проблеми у сфері оренди майна комунальної власності, забезпечить досягнення поставлених цілей Зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного впливу (організаційні, соціальні, політичні):

-нестабільна економічна та політична ситуація у Державі/регіоні;

-зміна чинного законодавства у сфері орендних відносин;

-неналежне виконання орендарями умов договорів оренди;

Враховуючи зазначене, буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки та, за необхідності, внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 1. Механізм дії регуляторного акта.

Відповідно до Закону передача майна в оренду відбувається на аукціоні. При цьому, відповідно до ст.15 Закону, певні категорії орендарів мають право на укладення договору оренди без аукціону.

Реалізація положень проекту Методики сприятиме забезпеченню: єдиного підходу до оформлення договірних орендних відносин, чіткого механізму  нарахування плати за оренду майна та орендні ставки за використання єдиного майнового комплексу, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності, відповідно до вимог визначених Законом.

 1. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для розв’язання проблем, визначених у розділі І, передбачається визначити чіткий механізм впорядкування єдиних вимог до оформлення договірних орендних відносин.

Дрогобицькій міській раді для впровадження вимог регулювання необхідно:

 • забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта суб’єктів господарювання шляхом оприлюднення регуляторного акта на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради;
 • організувати виконання вимог регулювання.

Суб’єктам господарювання для впровадження вимог регулювання необхідно:

 • ознайомитися з вимогами регулювання;
 • виконувати вимоги регулювання.
 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не передбачає бюджетних витрат, пов’язаних із здійсненням органом місцевого самоврядування функцій щодо законодавчого врегулювання механізму ефективного використання комунального майна.

У разі прийняття регуляторного акта суб’єкти господарювання понесуть матеріальні витрати у зв’язку з підготовкою документів.

 

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований проект регуляторного акта буде діяти до прийняття змін до нормативно-правових актів, що мають вищу юридичну силу, які стосуються зазначеної сфери регулювання або до моменту визнання його таким, що втратив чинність.

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності запровадження регуляторного акта слугуватиме розмір щорічних надходжень до  місцевого бюджету внаслідок передачі комунального майна в оренду;кількість учасників аукціону;різниця між стартовою орендною платою та орендною платою, за якою було передано майно;кількість успішних аукціонів.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – високий, оскільки проект рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради для громадського обговорення.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися механізм врегулювання орендних відносин.

Зміни, що пропонуються, поширюватимуться на орендарів всіх організаційно-правових форм та орендодавців комунального майна.

Проект регуляторного акта було оприлюднено з метою обговорення та отримання від суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта Дрогобицькою міською радою буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності акта буде здійснене до набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

                                             

 

 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

________ сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

від  _______________ р  № _____

 

 

Про затвердження Методики розрахунку

орендної плати за користування майном

Дрогобицької міської територіальної громади

 

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами територіальної громади, з метою збільшення надходжень від оренди майна Дрогобицької міської територіальної громади, беручи до уваги рекомендації постійної комісії ради з питань оренди, приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування,  малого та середнього бізнесу (протокол № ___ від ____2021 р.), постійної комісії ради з питань бюджету, планування фінансів, цінової політики та інвестицій (протокол № ___ від _____2021 р.,), керуючись ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483, Методикою розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 року № 630, міська рада  вирішила:

1.     Затвердити Методику розрахунку орендої плати за користування майном Дрогобицької міської територіальної громади згідно з додатком № 1, яке вступає в дію з наступного дня після затвердження сесією Дрогобицької міської ради.

2.    Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 23.08.2018 р. № 1313 «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича» вважати такими, що втратили чинність.

3.   Виконання даного рішення покласти на Управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради, комунальні підприємства, установи організації Дрогобицької міської ради.

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань оренди, приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (Ю. Кушлик).

 

                 Міський голова                                                              Т. Кучма

 

 

Додаток № 1

до рішення сесії Дрогобицької міської ради

№ ___ від_________

 

 

МЕТОДИКА

розрахунку орендної плати за користування майном

Дрогобицької міської територіальної громади

 

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно- економічного механізму справляння плати за об’єкти оренди відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна“ (надалі – Закон) та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р.  № 483 (надалі – Порядок).

2. Розмір орендної плати визначається:

-у разі передачі майна в оренду шляхом проведення електронного аукціону-відповідно до цінових пропозицій учасників аукціону.

-у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону-згідно з Методикою розрахунку орендної плати.

3. До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т.ч., покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо).

4. У разі оренди нерухомого майна без проведення аукціону (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

де:

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без ПДВ), грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 (в разі укладення договору з орендарем відповідно до ст. 15 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”), або додатком 2 (для договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абз. 4 ч. 7 ст. 18 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, а також з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги).

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого майна визначається за формулою:

де:

О пл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

У разі якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

5. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення орендодавця, крім випадків, визначених цим пунктом.

Орендар, визначений за результатами аукціону або орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати орендодавцеві вартість проведення оцінки об’єкта оренди.

Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Законом, визначається на замовлення орендаря згідно з Порядком передачі майна в оренду як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення орендодавця.

Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

6. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

7. Річна орендна плата у розмірі 1 гривні встановлюється таким орендарям:

1.     – органам державної влади, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного бюджету;

2.      – структурним підрозділам Дрогобицької міської ради, установам і організаціям, які повністю або частково фінансуються з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади;

3.     – Пенсійному фонду  України та його органам;

4.     – музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів.

5.     – комунальним закладам охорони здоров’я, що фінансуються з місцевого, обласного та державного бюджету;

6.     -комунальним некомерційним підприємствам та комунальним установам Дрогобицької міської ради;

7.     – закладам освіти державної та комунальної власності Дрогобицької міської ради;

8.     – фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;

9.     – державній службі зайнятості, регіональним та базовим центрам зайнятості.

10. – державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

11. – українській скаутській організації «Пласт»;

12. – товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

13. – особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;

14. – редакціям державних і комунальних періодичних видань, заснованих державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами;

15. – національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету та місцевого бюджету;

16.  – релігійним організаціям всіх форм власності для забезпечення проведення Богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та надання освітніх і соціальних послуг.

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється на рівні 12 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

У разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

9. Суми гарантійного внеску сплачуються усіма орендарями, окрім тих, що передбачені у п. 7 даної Методики.

10. Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог  законодавства України.

11. Додатки 1 та 2 до цієї Методики застосовуються до договорів оренди, що укладаються або продовжуються після набрання чинності цією Методикою.

 

 

Додаток

№1 до Методики розрахунку

орендної плати за користування майном

Дрогобицької міської територіальної громади

 

 

ОРЕНДНІ
ставки для договорів оренди комунального майна

 

Орендарі Орендна ставка, відсотків
1. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок 10
2. Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пунктах 11 та 18 цього додатка). 10
3. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії 8
4. Державні та комунальні підприємства, установи, організації/ громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні) 4
6. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження 4
7. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру) 4
8. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій в Україні 3
11. Приватні заклади загальної середньої освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг 3
15. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, – виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг 3
16. Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. 3
18. Заклади освіти, засновані на будь-якій формі власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг 1
19. Спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” 1
20. Народні депутати України або депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні :
на площі не більш як 50 кв. метрів 3
на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
21. Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:
на площі не більш як 100 кв. метрів 4
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
22. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:
на площі не більш як 100 кв. метрів 1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів 7

 

 

Додаток № 2

до Методики розрахунку

орендної плати за користування майном

Дрогобицької міської територіальної громади

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

для договорів оренди, які продовжуються вперше, а також для підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги

 

Найменування Орендна ставка, відсотків
1. Використання єдиних майнових комплексів державних та комунальних підприємств, їх відокремлених структурних підрозділів для:
1) тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів, що виробляють виноробну продукцію 25
2) виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості 20
3) електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування 16
4) сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, виробництва будівельних матеріалів 12
5) використання інших об’єктів 10
2. Використання нерухомого майна за цільовим призначенням:
1) розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
2) розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
3) розміщення:
банкоматів 40
ресторанів з нічним режимом роботи 40
відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості) 40
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 40
4) розміщення:
виробників реклами 30
саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу 30
торговельних об’єктів з продажу автомобілів 30
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 30
5) організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6) розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7) розміщення:
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 20
майстерень з ремонту ювелірних виробів 20
аптек у приміщеннях лікувально-профілактичних закладів 20
приватних закладів охорони здоров’я 20
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики 20
торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 20
редакцій засобів масової інформації: 20
– рекламного та еротичного характеру 20
– тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства 20
– тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації 20
– тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 20
8) розміщення:
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 18
торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 18
офісних приміщень (крім відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості) 18
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей 18
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування 18
антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету 18
9) розміщення:
ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи* 15
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини 15
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль 15
складів, крамниць-складів, магазинів-складів 15
приватних архівних установ 15
камер схову 15
стоянок для автомобілів, паркінгів 15
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 15
10) розміщення:
суб’єктів господарювання, що провадять виробничу діяльність 12
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе 12
аптек, ветеринарних аптек 12
рибних господарств 12
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 12
суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 12
інформаційних агентств 12
виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 12
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 12
суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги погодинно (курси, тренінги, семінари тощо) 12
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 12
11) розміщення:
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів 10
редакцій засобів масової інформації 10
приватних закладів освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці четвертому підпункту 18 та абзаці третьому підпункту 20 цього пункту), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг 10
12) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок 10
13) розміщення:
закладів фізичної культури і спорту, крім тих, які наведені в абзацах восьмому та дев’ятому підпункту 18 цього пункту 9
суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії 9
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 9
громадських вбиралень 9
виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 9
14) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії 8
15) розміщення:
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку; 3

 

розміщення АТ «Укрпошта» 3
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень 3
кінотеатрів, театрів 3
16) розміщення:
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів 3
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції 3
17) оренда майна:
державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями у сфері культури і мистецтв чи громадськими організаціями у сфері культури і мистецтв (у тому числі національними творчими спілками або їх членами під творчі майстерні) 4
державними видавництвами і підприємствами книгорозповсюдження 4
вітчизняними видавництвами та підприємствами книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру) 4
18) розміщення:
приватних закладів загальної середньої освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг 1
громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворених ними спортивних клубів (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, – виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг 1
державних та комунальних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров’я населення, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики) 1
дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) 1
19) розміщення:
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з психічними, інтелектуальними чи сенсорними порушеннями 1
20) розміщення: 1
надавачів соціальних послуг 1
закладів освіти, заснованих на будь-якій формі власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг 1
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю 1
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема:

– центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

– соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

– соціальних центрів матері та дитини

– центрів соціально-психологічної допомоги

– центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

– центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

0,01
23) оренда особами з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування 0,01
24) оренда юридичними та фізичними особами для облаштування у закладах охорони здоров’я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб) 0,01
25) розміщення транспортних підприємств з:
перевезення пасажирів 15
перевезення вантажів 18
26) розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:
на площі не більш як 50 кв. метрів 4
на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
27) розміщення громадської приймальні народного депутата України або депутата місцевої ради, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні:
на площі не більш як 50 кв. метрів 3
на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
28) розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:
на площі не більш як 100 кв. метрів 1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів 2
29) оренда громадськими організаціями ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:
на площі не більш як 100 кв. метрів 1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів 2
30) оренда реабілітаційними установами для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:
на площі не більш як 100 кв. метрів 1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів 2
31) інше використання нерухомого майна 15

 

 

Управління майна громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту