Відділ культури та мистецтв

Основні завдання:

1. реалізація політики в галузі культури та мистецтва, управлінням закладами, підприємствами і організаціями культури та мистецтв, що належать до комунальної власності міської ради, координує діяльність закладів культури та мистецтва, що не належать до комунальної власності.
2.Розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мережі закладів культури та мистецтв, комплексного вирішення проблем галузі культури та мистецтв в містах Дрогобичі та Трускавці.
3. Сприяння відродженню і розвитку культури та мистецтв українського народу, національних меншин, які проживають в містах Дрогобичі та Стебнику.
4. Організація матеріально-фінансового забезпечення закладів, підприємств і організацій культури та мистецтв, що належать до комунальної власності.

Функції відділу

1. Забезпечення реалізації політики з питань культури та мистецтв, створює умови для розвитку професіонального театрального, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, самодіяльної народної художньої творчості, сприяє комплектуванню та поповненню фондів музею, картинної галереї, бібліотек, організації виставок.
2. Проведення фестивалів, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
3. Організування обліку, охорони, реставрації, використання і популяризації пам’яток матеріальної та духовної культури в містах Дрогобичі і Стебнику.
4. Розробка і внесення в установленому порядку пропозиції щодо створення меморіальних комплексів, пам’ятників, пам’ятних знаків, здійснює контроль за їх спорудженням на високому художньому рівні.
5. Сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів та ремесел, дбає про розвиток духовної культури національних меншин, які проживають в містах Дрогобичі та Стебнику.
6. Сприяння покращенню мережі і матеріально-технічної бази установ культури та мистецьких навчальних закладів, раціональному використанню кадрів культури і мистецтв.
7. Вживання заходів, спрямованих на розвиток творчої ініціативи трудових колективів, сприяє соціальному захисту працівників культури та мистецтв.
8. Організація бухгалтерського обліку і звітності у закладах культури та мистецтв міст Дрогобича і Стебника.
9. Забезпечення контролю за додержанням правил охорони праці і техніки безпеки на підприємства, установах, організаціях культури та мистецтв, розташованих на території міст Дрогобича та Стебника.
10. Розглядає відповідно до чинного законодавства клопотання і вносить подання про нагородження працівників культури та мистецтв, які особливо відзначилися, державними нагородами, президентськими відзнаками та присвоєння їм почесних звань України, застосовує згідно з чинним законодавством України інші форми морального і матеріального заохочення працівників культури та мистецтва за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-просвітницькій і виробничій діяльності.
11. Налагодження стосунків та співпраця з міжнародними, всеукраїнськими, обласними організаціями і фондами у галузі культури та мистецтв.
12. Здійснення контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів «Про охорону культурної спадщини».
13. Аналізує стан охорони пам’яток історії в місті, які становлять культурну цінність, з метою збереження та подальшого використання.