Прес-служба міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор «Прес-служба» організаційного відділу виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор «Прес-служба» організаційного відділу виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (далі — Прес-служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Дрогобицької міської ради і створюється для виконання інформаційно-аналітичних функцій та забезпечення зв’язків із засобами масової інформації, громадськістю.

1.2. Прес-служба підпорядковується начальнику організаційного відділу та заступнику з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконавчого комітету, міському голові.

1.3. У своїй діяльності прес-служба керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства», «Про рекламу», «Про державну таємницю», «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України», «Про інформацію» та іншими законами України,  постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, указами та розпорядженнями Президента України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, Статутом територіальної громади міста Дрогобича, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРЕС-СЛУЖБИ

Основне завдання прес-служби — забезпечення ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування м. Дрогобича із засобами масової інформації для оприлюднення відомостей про їх діяльність, роз’яснення політики місцевої влади, інформування населення про напрямки та результати роботи міської ради та виконкому.

3.1. Прес-служба збирає, аналізує, обробляє та оперативно подає інформацію про діяльність міського голови м. Дрогобича, Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів засобам масової інформації, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.2. Головні завдання прес-служби:

 • організація оперативної взаємодії Дрогобицької міської ради та її виконавчого комітету із засобами масової інформації;
 • інформування населення міста Дрогобича, громадськості України та інших держав про діяльність органів місцевого самоврядування Дрогобича;
 • взаємодія з суб’єктами інформаційних відносин з метою розповсюдження інформаційних, довідкових і пояснювальних друкованих, відео-, аудіо- та фотоматеріалів;
 • забезпечення інформаційними та аналітичними матеріалами офіційного інтернет-сайту Дрогобицької міської ради.

3.3. Прес-служба відповідно до покладених на неї завдань:

 • організовує та сприяє проведенню прес-конференцій, брифінгів, прямих ефірів та інформаційних зустрічей керівників Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів;
 • організовує скайп-наради за участю керівництва міської ради;
 • розповсюджує за дорученням міського голови заяви, повідомлення, прес-релізи, роз’яснювальні та інформаційні матеріали тощо;
 • організовує у співпраці з управліннями, відділами та службами виконкому розповсюдження довідкових видань, відео-, аудіо- та фотоматеріалів про роботу органів місцевого самоврядування;
 • здійснює оперативне збирання та експрес-аналіз матеріалів національної і регіональної преси, українських і зарубіжних  інформаційних агенцій, телебачення і радіомовлення, Інтернету, а також  повідомлень, котрі надходять до прес-служби;
 • організовує та готує для національних і регіональних засобів масової інформації інтерв’ю з міським головою, його заступниками та керівниками структурних підрозділів виконкому;
 • підтримує робочі контакти з головними редакторами газет та журналів, керівниками інтернет-видань, телерадіокомпаній, інформаційних агенцій, а також корпунктами засобів масової інформації;
 • готує інформаційні матеріали для засобів масової інформації міста, регіону;
 • бере участь в організації висвітлення заходів, що проводять органи місцевого самоврядування;
 • готує відповіді на звернення громадян та інформаційні запити;
 • готує проекти рішень сесії міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції прес-служби;;
 • готує тексти виступів, вітань від імені міського голови з нагоди ювілеїв, знаменних дат, державних і професійних свят.

4. ПРАВА ПРЕС-СЛУЖБИ

Прес-служба для здійснення покладених на неї завдань має право:

 • запитувати за встановленим порядком і одержувати необхідну інформацію відповідно до законодавства;
 • використовувати системи зв’язку і комунікації, котрі є у наявності в органах місцевого самоврядування;
 • вносити на розгляд виконавчих органів міської ради проекти нормативних документів з питань, що відносяться до компетенції прес-служби;
 • у разі необхідності, за погодженням з міським головою, залучати до підготовки інформації управління, відділи і служби виконавчого комітету, інформаційні і наукові заклади, окремих спеціалістів, які працюють у державних та інших органах, установах, організаціях і на підприємствах, у засобах масової інформації;
 • скликати наради з питань, що належать до компетенції прес-служби, за  участю керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування, організацій, підприємств, засобів масової інформації;
 • вимагати від керівників структурних підрозділів виконкому інформацію для прес-релізів до заходів, що проводяться.

5. СТРУКТУРА ПРЕС-СЛУЖБИ

5.1. Прес-службу очолює начальник організаційного відділу, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова, за погодженням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому.

5.2. Структура прес-служби та чисельність працівників затверджується рішенням сесії міської ради.

5.3. Працівників прес-служби призначає та звільняє з посади міський голова за рішенням конкурсної комісії, за результатами стажування або з кадрового резерву чи в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

5.4. Посадові обов’язки завідувача сектору та працівників прес-служби регулюються посадовими інструкціями.

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів, 

керуючий справами виконавчого комітету                                   В.Б. Коцюба

Читайте також: