ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання виконавчого комітету 16 березня 2017 року

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
16 березня 2017 року                                                                                        10.00 год. (49 каб.)

1. Про роботу комунальних підприємств сфери торгівлі, громадського харчу-вання та побуту за 2016 рік.
2. Про надання, продовження строку дії та переоформлення дозволів на роз-міщення зовнішньої реклами.
Доповідає: Юзв’як Ігор Романович – головний спеціаліст відділу економіки.
3. Про чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році.
Доповідає: Попов Віктор Євгенович – військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату.
4. Про проблеми підготовки навчальних закладів до нового 2017-2018 навча-льних років.
5. Про встановлення пільгової вартості платних послуг для відвідувачів вели-кого плавального басейну Дрогобицької дитячо-юнацької спортивної школи ім.І.Боберського.
6. Про внесення змін у штатний розпис Дрогобицької дитячо-юнацької спор-тивної школи ім.Івана Боберського.
Доповідає: Сушко Петро Ярославович – начальник відділу освіти.
7. Про передачу на баланс КУ «Інститут міста Дрогобича» Дрогобицької мі-ської ради матеріальних цінностей.
Доповідає: Оршанська Маріє Євгенівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності.
8. Про передачу на баланс матеріальних цінностей.
Доповідає: Яводчак Олег Васильович – начальник відділу культури та мис-тецтв.
9. Про надання грошових допомог на поховання.
10. Про затвердження подання в Дрогобицький міський суд, реєстрацію по-мічника дієздатної фізичної особи та надання дозволу на поновлення договору оре-нди земельної ділянки.
Доповідає: Лаб’як Галина Богданівна – заступник начальника управління праці та соціального захисту населення.
11. Про вирішення питань, пов’язаних із захистом прав дітей.
12. Про тимчасове влаштування малолітніх дітей: Сковрон А.Ю., 18.06.2012 р.н., Сковрон С.Ю., 16.01.2014 р.н., та Сковрона М.Ю., 19.12.2014 р.н., у дитячий будинок «Оранта» м.Дрогобича.
13. Про влаштування неповнолітньої дитини, позбавленої батьківського піклу-вання Паньківа А.С., 23.03.2001 р.н.
Доповідає: Яким Ігор Степанович – начальник відділу-служби у справах ді-тей.
14. Про коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Доповідає: Майданюк Олег Євгенович – директор КП «ЖЕО».
15.Про затвердження тарифів на ритуальні послуги.
Доповідає: Красуляк Володимир Степанович – заступник директора КП «Комбінат міського господарства»
16. Про зміну договору найму житлових приміщень.
17. Про надання житла.
18. Про видачу ордерів для проживання у житловому приміщенні в гуртожитку на вул.Грушевського,19.
19. Про зарахування громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради, затвердження рішення житлової комісії 2 СЦШР ДСНС України.
Доповідає: Лепкий Іван Іванович – директор департаменту міського госпо-дарства.
20. Про надання дозволу громадянам міста на переведення з житлової будівлі у житловий будинок, реконструкцію квартири з влаштуванням мансардного примі-щення та присвоєння поштових адрес .
21. Про надання дозволу громадянам на присвоєння поштових адрес. (І.Борейко)
22. Про надання дозволу громадянам та організаціям міста на присвоєння по-штової адреси. (А.Дорошенко)
23. Про демонтаж малої архітектурної форми «шлагбаума» на вул.Шевченка, 36 в м. Дрогобичі.
24. Про затвердження проекту «Детального плану території в районі вулиць Станіславська та Пилипа Орлика в м. Дрогобичі».
25. Про внесення зміни в додаток №1 рішення виконавчого комітету від 17.11.2011 №458 «Про затвердження складу та Положення про містобудівну раду при виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради».
26. Про надання дозволу громадянину міста на проведення благоустрою при-леглої території та входу у підвальне приміщення.
Доповідає: Петранич Ігор Михайлович – начальник відділу містобудування та архітектури.
27 . Про надання повноважень посадовим особам Комунального підприємства «Муніципальна варта» Дрогобицької міської ради складати протоколи про адмініст-ративні правопорушення.
Доповідає: Якимчук Ярослав Богданович – провідний спеціаліст відділу правового забезпечення.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів,
керуючий справами виконкому В.Коцюба

Читайте також: