№ 159 Розпорядження міського голови “Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2018 рік“

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я МІСЬКОГО ГОЛОВИ Від 26 […]