№ 187 Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради “Про затвердження комунікаційного плану поводження з твердими побутовими відходами у місті Дрогобичі на 2018-2019 роки”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 16.08.2018 № 187

Про затвердження комунікаційного
плану поводження з твердими побутовими
відходами у місті Дрогобичі на 2018-2019 роки

З метою аргументованого переконання жителів міста Дрогобича в необхідно-сті сортувати побутові відходи, навчити жителів сортувати відходи і зміцнити отримане вміння, відповідно до Законів України «Про відходи», враховуючи Стра-тегію управління відходами у Львівській області до 2030 року, рішення сесії Дро-гобицької міської ради № 1300 ”Про затвердження Стратегії поводження з тверди-ми побутовими відходами у м. Дрогобичі“ та керуючись ст. 30, ст. 33 Закону Укра-їни «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дрогобицької мі-ської ради вирішив:
1.Затвердити комунікаційний план поводження з твердими побутовими відхо-дами у місті Дрогобичі на 2018-2019 роки згідно з додатком 1.
2.Затвердити склад робочої групи з організації робіт у сфері поводження з твердими побутовими відходами, великогабаритним сміттям, будівельними відхо-дами згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову.

Перший заступник міського голови І.Герман

Переглянути додаток

Зацікавленість статтею
[Всього: 0 Середня оцінка: 0]
Рекомендуємо також прочитати:
Теги відсутні