№ 1257 Рішення сесії Дрогобицької міської ради ”Про затвердження Програми «Внески до статутного капіталу КП «Комбінат міського господарства» на 2018 рік» та затвердження статуту КП «Комбінат міського господарства»“

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ХХХУІІ сесія cьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.05.2018 р. № 1257

Про затвердження Програми «Внески до статутного
капіталу КП «Комбінат міського господарства» на 2018 рік»
та затвердження статуту КП «Комбінат міського господарства»

З метою підтримки функціонування підприємства, покращення його фінансово-господарського стану, керуючись Господарським кодексом України , до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в порядку ст.13 Регламенту, міська рада вирішила:
1. Затвердити Програму «Внески до статутного капіталу КП «Комбінат міського господарства» на 2018» (додається).
2. Фінансовому управлінню (О.Савран) здійснювати фінансування програми у межах коштів, затверджених департаменту міського господарства по КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання»
3. Збільшити статутний фонд комунального підприємства «Комбінат міського господарства» на суму 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), визначити його у розмірі 8 847 926, 79 грн. (вісім мільйонів вісімсот сорок сім тисяч дев’ятсот двадцять шість гривень 79 копійок).
4. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Комбінат міського господарства», а саме збільшити статутний фонд комунального підприємства «Комбінат міського господарства» на суму 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), визначити його у розмірі 8 847 926, 79 грн. (вісім мільйонів вісімсот сорок сім тисяч дев’ятсот двадцять шість гривень 79 копійок).
5. Затвердити Статут комунального підприємства «Комбінат міського господарства» в новій редакції з урахуванням викладених вище змін (додається).
6. Директору комунального підприємства «Комбінат міського господарства» Яніву А.Є. подати Статуту, викладений в новій редакції, на державну реєстрацію відповідно до вимог чинного законодавства України.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань бюджету, планування, фінансів, цінової політики та інвестицій (Р.Курчик).

Міський голова Т. Кучма

Переглянути додаток

Зацікавленість статтею
[Всього: 0 Середня оцінка: 0]
Рекомендуємо також прочитати: