№ 110 Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.02.2016 № 44”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 18.05.2017 №110

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету від 18.02.2016 № 44

На виконання Закону України “Про адміністративні послуги”, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та постанов Кабінету міністрів від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», службової записки начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Дрогобицької міської ради від 10.05.2017 № 18, керуючись п ”б” ст.27, ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Дрогобицької міської ради в и р і ш и в:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 18.02.2016 № 44, а саме: доповнити додаток 1 “Перелік адміністративних послуг, що надаються відділом-центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дрогобицької міської ради” послугами відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Дрогобицької міської ради, а саме:
– Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт).
– Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт.
– Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання будівельних робіт).
– Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт.
– Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про початок виконання підготовчих робіт.
– Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт.
– Видача дубліката зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.
– Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про початок виконання будівельних робіт.
– Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт.
– Видача дубліката зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт.
– Видача дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єктів IV категорії складності.
– Внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єктів IV категорії складності.
– Видача дубліката дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єктів IV категорії складності.
– Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
– Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
– Видача дубліката зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
– Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта щодо об’єктів IV категорії складності.
– Видача дубліката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта щодо об’єктів IV категорії складності.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету В. Коцюбу.

Міський голова Т. Кучма

Читайте також: