№ 1612 Рішення сесії Дрогобицької міської ради ”Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів“

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РА-ДА
44 сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.01.2019 року № 1612

Про затвердження істотних умов
енергосервісних договорів

Відповідно до частини другої статті 5, частини другої статті 6 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гаранту-вання прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведеня масштабної енергомодернізації», Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестицій-них можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», на виконання рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 18 жовтня 2018 року №251 «Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів спживання теплової енергії», враховуючи рекомендації пос-тійної комісії ради з питань планування, бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій (протокол від 24.01.2019 р. № _____), міська рада вирішила:
1. Затвердити істотні умови енергосервісних договорів згідно з додат-ками 1-5.
2. Відділу освіти виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (Сушко П.), відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (Чуба В.), розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, керівникам бюджетних установ відповідно з розподілом повноважень відповідно об’єктів енергосервісу, що наведені у додатках 1-5:
2.1. Забезпечити укладання енергосервісних договорів згідно з істотни-ми умовами, зазначеними у додатках 1-5 до цього рішення.
2.2. При складанні та поданні бюджетних запитів на відповідні бюджетні періоди протягом строків дії енергосервісних договорів враховувати потре-бу у видатках на оплату енергосервісу з урахуванням показників скорочення споживання теплової енергії, зазначених у додатках 1-5 до цього рішення, та фіксованих відсотків сум скорочення витрат на оплату теплової енергії, згідно з умовами енергосервісних договорів, що укладатимуться відповідно до цього рішення.
2.3. Здійснити інші організаційно-правові дії, необхідні для укладення та належного виконання енергосервісних договорів.
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (О.Савран) при формуванні (перегляді) бюджетів міста Дрогобич на відповідні бюджетні періоди протягом строків дії енергосервісних дого-ворів передбачати відповідним бюджетним установам кошти на оплату енергосервісу в установленому законодавством порядку в межах граничних обсягів доведених асигнувань.
1. Після дострокового припинення, закінчення строку дії або розірвання у встановленому порядку енергосервісного договору те-риторіальна громада міста Дрогобич набуває права власності без додаткової плати на все майно, утворене (встановлене) за енерго-сервісним договором, істотні умови якого зазначені у додатках 1-5 цього рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів, ціно-вої політики та інвестицій (Р.Курчик).

Міський голова Т. Кучма

Переглянути додаток

Зацікавленість статтею
[Всього: 0 Середня оцінка: 0]
Рекомендуємо також прочитати:
Теги відсутні