№ 1669 Рішення сесії Дрогобицької міської ради ”Про затвердження Програми істотних умов енергосервісних договорів“

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РА-ДА
46 сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 11.03.2019 року № 1669

Про затвердження Програми
істотних умов енергосервісних договорів

Відповідно до частини другої статті 5, частини другої статті 6 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гаранту-вання прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестицій-них можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», враховуючи рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 18 жовтня 2018 року №251 «Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання теплової енергії», Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендацію постійної комісії ради з питань бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій (протокол від 19.02.2019 р. № 81), Дрогобицька міська рада вирішила:
1.Затвердити Програму істотних умов енергосервісних договорів згідно з додатками 1-2.
2. Відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради (Сушко П.), відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради (Чуба В.), розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, керівникам бюджетних установ відповідно з розподілом повноважень відповідно об’єктів енергосервісу, що наведені у додатках 1-2:
2.1.Забезпечити укладання енергосервісних договорів згідно з істот-ними умовами, зазначеними у додатках 1-2 до цього рішення.
2.2. При складанні та поданні бюджетних запитів на відповідні бюд-жетні періоди протягом строків дії енергосервісних договорів враховувати потребу у видатках на оплату енергосервісу з урахуванням показників ско-рочення споживання теплової енергії, зазначених у додатках 1-2 до цього рішення, та фіксованих відсотків сум скорочення витрат на оплату теплової енергії, згідно з умовами енергосервісних договорів, що укладатимуться відповідно до цього рішення.
2.3. Здійснити інші організаційно-правові дії, необхідні для укладення та належного виконання енергосервісних договорів.
3.Фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради (О.Савран) при формуванні (перегляді) бюджетів міста Дрогобич на
відповідні бюджетні періоди протягом строків дії енергосервісних договорів передбачати відповідним бюджетним установам кошти на оплату енерго-сервісу в установленому законодавством порядку в межах граничних обсягів доведених асигнувань.
4. Після дострокового припинення, закінчення строку дії або розірвання у встановленому порядку енергосервісного договору тери-торіальна громада міста Дрогобич набуває права власності без додаткової плати на все майно, утворене (встановлене) за енергосервісним договором, істотні умови якого зазначені у додатках 1-2 цього рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій (Р.Курчик).

Міський голова Т. Кучма

Переглянути додаток

Зацікавленість статтею
[Всього: 0 Середня оцінка: 0]
Рекомендуємо також прочитати:
Теги відсутні