Департамент міського господарства

Директор
Москалик Роман Ярославович

Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради є виконавчим органом міської ради, є підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим її виконавчому комітету і міському голові. Департамент з метою реалізації напрямків своєї діяльності самостійно набуває майнові і особисто немайнові права та обов’язки, виступає позивачем і відповідачем в судових органах, здійснює свою діяльність шляхом укладання господарських угод з юридичними та фізичним особами, як на території України, так і за її межами. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими законними та підзаконними нормативними актами, рішеннями обласної ради, ухвалами Дрогобицької міської ради, рішеннями виконкому міської ради та розпорядженням міського голови, а також цим Положенням. Департаменту підзвітні та підконтрольні комунальні підприємства.

  • Реалізація державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері експлуатації і ремонту житла дорожнього і зеленого господарства та благоустрою, об’єктів водопровідно-каналізаційного, теплового господарств, надання ритуальних послуг.
  • Реалізація державної політики щодо реформування житлово-комунального господарства.
  • Бере участь у розробленні проекту програм економічного та соціального розвитку міста, області, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі, з питань житлової політики, якості питної води, охорони навколишнього природного середовища, енергозабезпечення.
  • Оперативне управління комунальними підприємствами.
Директор департаменту міського господарства Москалик Роман Ярославович
Фінансово-економічний відділ
Заступник директора департаменту по фінансах, начальник відділу Юрчак Лариса Михайлівна
Головний спеціаліст, економіст  Пилип Мар’яна Дмитрівна
Головний спеціаліст, бухгалтер Данилевич Андріана Андріївна
Відділ з питань експлуатації об’єктів благоустрою
Начальник відділу Томенюк Олександра Володимирівна
Головний спеціаліст з питань експлуатації об’єктів благоустрою    Гвоздецька Надія Василівна
Головний спеціаліст по роботі  із зверненнями та кореспонденцією    Андруневчин Оксана Василівна
Головний спеціаліст, інспектор з благоустрою Ільченко Людмила Валентинівна
Відділ з питань експлуатації житла та реформування ЖКГ
Начальник відділу з питань експлуатації житла та реформування ЖКГ Тиркус Ірина Зіновіївна
Головний спеціаліст з  обліку і розподілу житла Глек Наталія Ярославівна
Загальний відділ
Начальник загального відділу Броварська Ірина Дмитрівна
Головний спеціаліст  з обробки  документації Косовська Мар’яна Володимирів
  • Відділ з питань експлуатації об’єктів благоустрою
  • Відділ з питань експлуатації житла та реформування ЖКГ
  • Загальний відділ
  • Фінансово-економічний відділ
2018р. – 24 відряджень –  4 683,62 грн.
2017р. – 22 відрядження – 3 210,29 грн.
2016р. – 20 відряджень – 1 413,0 грн.
Чат-бот Гаряча лінія