КНП “Дрогобицька міська поліклініка”

Головний лікар:
Гончаренко Юлія Василівна

Код ЄДРПОУ:

19163609

Контакти

Адреса:
м.Дрогобич, вул.Січових Стрільців, 22
Телефон:
Головний лікар:
2-05-22
Головний бухгалтер:
2-33-54
E-mail:
[email protected]

Телефони:
(0324) 41-92-55
(067) 26-00-103


Графік роботи:
Понеділок-п’ятниця:
08.00-19.00
(в зимовий період до 18.00 год.)


Субота: 08.00-15.00
Неділя: вихідний

Підприємство створене з метою реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, що передбачає забезпечення в повному обсязі діагностичною, консультативною і профілактичною медичною допомогою населення міста, підвищення кваліфікації лікарів

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • Організаційно-методична робота:
  • Організація і надання діагностичної, лабораторної, консультативної, лікувальної медичної допомоги, а також профілактичної та реабілітаційної допомоги населенню міста кваліфікованими лікарями-спеціалістами закладу, при необхідності із залученням професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та іншими;
  • Організація та забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів організованих категорій населення, періодичних обов’язкових медичних оглядів та медичних оглядів працівників певних категорій на госпрозрахунковій основі.
  • Організація та проведення диспансеризації – заходів, спрямованих на профілактику, організацію комплексності, етапності у роботі лікувальних підрозділів різних профілів та адекватного лікування  в амбулаторних умовах,стаціонарах на дому і денному стаціонарі.
  • Впровадження системи контролю за якістю надання медичної допомоги даним Підприємством.
  • Адаптація і впровадження існуючих стандартів надання медичної допомоги населенню у відповідності до затверджених нормативів МОЗ України.
  • Організація навчання та занять з актуальних питань охорони здоров’я, з метою надання всебічної інформаційної підтримки та реалізації концепції постійно-діючого професійного навчання медичного персоналу даного Підприємства.
  • Організація роботи за принципом взаємодії з органами охорони здоров’я всіх рівнів в плані  послідовності,  повноти та  якості  надання діагностичної і окремих  видів лікувальної допомоги населенню, вищими медичними закладами освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, з професійними асоціаціями, благодійними та громадськими організаціями.
 • Лікувально-діагностична робота:
  • Надання медичної допомоги (медичних послуг) у відповідності до Ліцензії на медичну практику та результатів державної акредитації.
  • Забезпечення застосування сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації.
  • Задоволення потреб населення в медичній допомозі і здійснення комплексу профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів з оздоровлення населення та попередження захворювань.
  • Забезпечення етапності та наступності в наданні медичної допомоги між підрозділами поліклініки та іншими лікувальними закладами.
 • Наукова робота:
  • Здійснення у співпраці з кафедрами вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації  наукового пошуку з метою оптимізації діагностики, прогнозування та своєчасного лікування захворювань та їх профілактику.
 • Адміністративно-господарська робота:
  • ресурсне забезпечення статутної діяльності та виконання державних і регіональних програм;
  • юридичний супровід діяльності Підприємства (ліцензування, акредитація, правова та нормативна база, взаємодія з контролюючими органами);
  • комунікативно-інформаційне забезпечення (аналіз інформації директивних органів та підготовка розпорядчих документів для роботи Підприємства, координація роботи та системи взаємозв’язку з закладами охорони здоров’я  всіх рівнів);
  • матеріально-технічне та фінансове забезпечення;
  • забезпечення придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • забезпеченість кадрами (підготовка, поповнення та підвищення професійної кваліфікації, безперервна підготовка кадрів);
  • впровадження сучасних управлінських та медичних технологій;
  • проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення;
  • реалізації гуманітарних програм (професійні об’єднання, гуманітарна допомога, участь у благодійних програмах тощо).
 • Консультативна робота:
  • Надання кваліфікованими фахівцями консультативної допомоги на госпрозрахунковій основі.
  • Пропаганда здорового способу життя.
Головний лікар Ю.В. Гончаренко
Головний бухгалтер М.Я. Пристай
 • Загально-поліклінічне відділення
 • Адміністративно-господарський персонал
 • Теравпетиче відділеня №1
 • Теравпетичне відділення №2
 • Теравпетичне відділення №3
 • Хірургічно-травматологічне відділення
 • Рентгендіагностичне відділення
 • Сімейна дільниця
 • Наркологічне відділення
 • Психоневрологічне відділення
 • Неврологічне відділення
 • Отоларингологічне відділення
 • Офтальмологічне відділення
 • Клініко-діагностична лабораторія
 • Профілактичне відділення
 • Відділення денного стаціонару
 • Фізіотерапевтичний кабінет
 • Реєстратура
 • Комп’ютерна група
 • Лікарський здоровпункт педуніверситету
 • Здоровпункти
 • спецкошти
 • Загально-поліклінічне відділення педіатрії
 • Здоровпункт Дрогобицького коледжу нафти і газу
 • Педіатричне відділення №1
 • Педіатричне відділення №2
 • Підліткове шкільно-дошкільне відділення
 • Клініка “Дружня до молоді”
 • Здоровпункт Дрогобицького МТК
 • Здоровпункт сестринський ВПУ №19
 • Здоровпункт ППЛ №15

Відсутні

Підрозділ підпорядкований відділу охорони здоров’я

Декларація про доходи

Гончаренко Юлія Василівна

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту