Регламент міської ради

РЕГЛАМЕНТ
Дрогобицької міської ради

(нова редакція)

Зміст

Розділ I. Загальні положення
      Глава 1. Порядок затвердження, виконання і внесення змін до Регламенту

Розділ II. Сесії Ради
     Глава 2. Підготовка і проведення
Глава 3. Формування порядку денного сесії
Глава 4. Засідання Ради.
Глава 5. Визначення часу роботи та надання слова
Глава 6. Прийняття рішень
Глава 7. Голосування
Глава 8. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях
Глава 9. Протокол.

РОЗДІЛ III. Рада, її органи та посадові особи
     Глава 10. Посадові особи Ради
Глава 11. Постійні комісії Ради
Глава 12. Тимчасові комісії Ради

Розділ IV. Депутати Ради
      Глава 13. Депутат Ради, його повноваження
Глава 14. Депутатські групи та фракції
Глава 15. Депутатська етика

РОЗДІЛ І

Загальні положення

Глава 1. Порядок затвердження, виконання і внесення змін до Регламенту

Стаття 1. Порядок діяльності Дрогобицької міської ради (надалі – Рада), її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні не пізніше, ніж на другій сесії.

Регламент Ради є нормативним актом, який визначає порядок діяльності і реалізації повноважень депутата Ради, порядок скликання сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на постійну комісію Ради з питань депутатської етики, законності, правопорядку, прав людини та розвитку громади, під час пленарних засідань – на головуючого на засіданні.

Зміни до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійних комісій, депутатів і прийняті більшістю від загального складу депутатів Ради.

До прийняття регламенту Ради чергового скликання застосовується регламент Ради, що діяв у попередньому скликанні.

РОЗДІЛ II

 Сесії Ради

Глава 2. Підготовка і проведення

Стаття 3. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії можуть бути як черговими, так і позачерговими.

Сесії ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради та погоджувальної  ради.

Кожна сесія починається і закінчується виконанням Державного Гімну України.

Стаття 4. Перша сесія ради скликається міською виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правочинному складі. Її відкриває голова міської виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів і міського голови, визнання їх повноважень, після чого передає головування на сесії міському голові.

Стаття 5. Сесія є правочинною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Для визначення її правочинності при прийнятті рішення беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться на початку пленарного засідання.

Стаття 6. Сесії міської ради скликаються міським головою щомісяця. Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії із зазначенням основних питань, які виносяться на розгляд ради, місця і часу проведення доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до її відкриття.

Стаття 7.      Проекти рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали подаються у відділ діяльності ради за 30 днів до початку пленарного засідання ради. Повний текст документів отримують депутати за 10 днів до початку пленарного засідання ради. Всі проекти рішень розміщуються на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради в мережі інтернет, а проекти нормативно-правових та регуляторних актів – і в офіційних друкованих виданнях, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду міською радою з метою прийняття.

Стаття 8. Сесія ради розпочинається о 10 годині з пленарного засідання. Час і дата проведення наступних пленарних засідань визначається міським головою.

Ранкові пленарні засідання закінчуються о 14 годині. Вечірні пленарні засідання відбуваються з 15 до 18 години. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

Стаття 9. У разі неможливості міського голови скликати сесію ради, сесія скликається секретарем Ради за дорученням міського голови або за пропозиціями не менш як однієї третини від загальної кількості обраних депутатів ради.

Стаття 10. Позачергова сесія скликається не пізніше двотижневого терміну після надходження пропозицій щодо її скликання. Обґрунтовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, однією третьою від загальної кількості обраних  депутатів ради, подаються міському голові із зазначенням питань та проектами рішень з питань, розгляд яких пропонується. Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніше як за три дні до її відкриття із зазначенням часу і місця проведення сесії, питань, які пропонуються внести на розгляд.

У виняткових випадках розпорядження про її скликання доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за день до сесії.

Документи позачергової сесії ради можуть видаватися депутатам при їх реєстрації.

Стаття 11. Пленарні засідання ради проводяться у сесійній залі, у якій розміщено спеціальні робочі місця для депутатів. У разі необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради. На початку ранкового пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських звернень, запитань.

Стаття 12. На засідання ради запрошуються: народний депутат України, обраний в одномандатному виборчому окрузі, до складу якого входять міста Дрогобич та Стебник, депутати обласної ради, обрані у територіальних виборчих округах, до яких входять міста Дрогобич та Стебник.

На засіданні ради можуть бути присутніми народні депутати України, депутати обласної ради, прокурор міста, керівники виконавчих органів ради.

У разі необхідності, на засідання ради або постійних комісій ради запрошуються представники державних органів, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів. На засіданні ради можуть бути присутніми представники засобів масової інформації, які до початку сесії зареєструвалися у відділі діяльності ради.

Присутні повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку, вони, за рішенням ради можуть бути позбавлені права бути присутніми на засіданні.

Гласність роботи ради може забезпечуватися шляхом трансляції її засідань по телебаченню і радіо, публікацією її рішень у пресі. У випадку присутності на площі Ринок перед початком засідання ради груп виборців, трудових колективів, політичних партій, громадських організацій їхні представники у кількості до трьох осіб запрошуються до сесійної зали та здійснюється трансляція сесії на площу Ринок.

Глава 3. Формування порядку денного сесії

Стаття 13. Пропозиції до проекту порядку денного вносяться міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян у порядку, передбаченому ст. 7 цього Регламенту.

Порядок денний кожного пленарного засідання формує міський голова відповідно до порядку денного сесії з правом доповнення.

Стаття 14. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується депутатами включити до проекту порядку денного сесії Ради, подаються з пояснювальною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання у відповідності до статті 7 даного регламенту.

Пропозиції щодо регуляторних актів подаються з пакетом документів відповідно до законодавства України.

Проекти рішень повинні бути стислими, відредагованими, відображати суть питання, в них має бути дана об’єктивна оцінка стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів, внесені пропозиції, а також запропоновані заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, визначені терміни виконання та відповідальні особи як по конкретних пунктах так і в цілому за виконання рішення. При цьому в проекті рішення не повинні передбачатися доручення декларативного характеру, а також ті питання, які не належать до компетенції сесії міської ради.

Проекти рішень міської ради, як правило,  не повинні перевищувати 2-3 сторінок тексту, довідки – 3-4 сторінки.

Якщо проект рішення вносить корінні зміни до раніше прийнятих рішень, то попередні слід визнати такими, що втратили чинність окремим пунктом.

Якщо в раніше прийнятому  рішенні необхідно переглянути лише окремі його положення, в проекті викладається нова редакція змінених пунктів, якими буде доповнено попереднє рішення. Після прийняття пунктів в новій редакції, попередня редакція цих пунктів визнається такою, що втратила чинність.

Проекти рішень візуються на зворотному боці останньої сторінки:

– автором проекту;

– відповідальним працівником структурного підрозділу міської ради, що підготував рішення, окрім цього, ним візується рішення на зворотному боці кожної сторінки;

– керівником структурного підрозділу міської ради, виконавець якого готував рішення;

–  начальником юридичного відділу виконкому міської ради;

– головою постійної комісії ради, яка попередньо розглядала та готувала проект рішення;

– іншими керівниками зацікавлених підрозділів з питань, що стосуються функціональної діяльності (за визначенням структурного підрозділу, котрий готує рішення);

– начальником фінансового управління (з питань, що стосуються фінансової, економічної та господарської діяльності);

– заступниками міського голови;

– секретарем міської ради.

За повноту віз і проект рішення відповідає виконавець, який  готує проект рішення та голова постійної комісії ради.

До проекту рішення можуть додаватися висновки і пропозиції профільної постійної комісії ради.

Заперечення і зауваження до проектів рішень подаються у письмовій формі.

Матеріали на засідання сесії міської ради, підготовлені з порушенням встановлених термінів та вимог, керівником відповідного структурного підрозділу міської ради не приймаються або приймаються тільки з дозволу секретаря ради та міського голови.

Стаття 15. Пропозиції до порядку денного вносяться на розгляд ради після обговорення в постійних комісіях ради та погоджувальної ради. Питання вважається включеним до порядку денного, якщо за це проголосували не менше третини депутатів міської ради.

Стаття 16. Питання затвердженого в цілому порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж було передбачено, відкладатися, змінюватися чи вилучатися з нього за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів, від загального складу ради.

Стаття 17. Більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, рада може прийняти мотивоване рішення про відкладення розгляду питання затвердженого порядку денного сесії на наступну чергову сесію.

Глава 4. Засідання ради

Стаття 18. Засідання ради відкриває, веде і закриває міський голова або секретар ради, у випадках визначених законом (надалі – головуючий).

Засідання ради, як правило, проводяться у такому порядку:

– реєстрація депутатів працівниками відділу діяльності ради;
– відкриття засідання;
– виконання Державного Гімну України;

– молитва;
– створення секретаріату сесії;
– затвердження порядку денного;

– розгляд депутатських звернень, запитань;
– обговорення питань, винесених на розгляд Ради;
– прийняття рішень (рішення Дрогобицької міської ради);
– обговорення питань розділу “Різне” порядку денного;
– закриття засідання;
– виконання Державного Гімну України;

Стаття 19. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом депутата у реєстраційному листку, а також за допомогою системи електронного голосування.

Стаття 20. Рішенням ради на період однієї сесії створюється секретаріат у складі секретаря сесії, двох депутатів-лічильників.

Пропозиції щодо персонального складу секретаря сесії та лічильників вносить міський голова або головуючий на засіданні  дотримуючись принципу черговості депутатів на основі алфавітного списку депутатів.

Секретаріат реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, веде запис депутатів для виступу з трибуни і подає головуючому.

Стаття 21. Головуючий на пленарному засіданні ради:

– вносить пропозицію щодо складу секретаріату;
– виносить на обговорення проект порядку денного сесії, проекти рішень;
– оголошує повну назву проектів рішень та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
– організовує розгляд питань;
– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного виступаючого;
– забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
– ставить питання на голосування, оголошує його результати;
– робить офіційні та інші повідомлення;
– забезпечує порядок у залі засідання ради;
– здійснює інші повноваження, що передбачаються законодавством та цим Регламентом.

Глава 5. Визначення часу роботи та надання слова

Стаття 22. Час, який надається для доповіді, визначається радою за проханням доповідача. Для співдоповіді надається до 15 хвилин, а для заключного слова – до 5 хвилин.
Виступаючим при обговоренні надається до 5 хвилин. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, внесення поправок надається до 3 хвилини.

Промовець або виступаючий повинен доповідати  державною мовою, якщо він не володіє нею, зобов’язаний забезпечити присутність перекладача.

Стаття 23. Рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, запитів депутатів, після чого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 24.  Виступи з місця проводяться після оголошення головуючим питання, яке винесене на обговорення.

Виступи проводяться з трибуни або з робочого місця депутата. Виступи з мотивів голосування, довідки по порядку денному, доповнення, запитання можуть здійснюватися з місця.

Стаття 25. Якщо виступ  повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення питання, яке розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутись до нього з проханням скоротити або закінчити виступ.
Стаття 26. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості. Міський голова, секретар ради отримують слово для виступу поза чергою.

Стаття 27. Запитання формулюються депутатом коротко і чітко. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради і передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою чи за її дорученням комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніше, як у місячний термін, якщо інший термін не встановлено радою.

Про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції і зауваження, а також міського голову.

Стаття 28. Після розгляду всіх питань порядку денного розглядаються питання, включені до розділу “Різне”.

Глава 6. Прийняття Рішень

Стаття 29. Рада в межах своїх повноважень з питань порядку денного засідання приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю голосів від загальної кількості депутатів ради.

Рішення, яке не набрало необхідної більшості голосів вважається відхиленим.

Рішення не можуть прийматися з голосу без дотримання вимог цього регламенту.

Рішення з процедурних питань приймаються однією третьою від загального складу ради.

При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається і голос міського голови, якщо він бере участь у голосуванні.

Глава 7. Голосування

Стаття 30. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

Стаття 31. Порядок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про спосіб голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

Стаття 32. Рішення Ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

– проект рішення ставиться на голосування за основу;

– після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту;

– проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.

Головуючому заборонено ставити рішення на голосування в цілому без його попереднього голосування за основу, за відсутності мовчазної згоди Ради. Голосування за основу і в цілому можливе виключно у випадку, коли на заклик головуючого: „Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в цілому?”, не надійшло жодного заперечення депутатів.

У випадку, якщо Рада прийняла рішення за основу, головуючий пропонує розглянути пропозиції та доповнення до тексту проекту рішення. Можливе прийняття рішення Ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому.

Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що не були відкликані. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.

Стаття 33. Під час роботи пленарного засідання головуючий має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Стаття 34. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання виключають одна одну, Рада проводить голосування щодо цих пропозицій у порядку їх внесення.

Стаття 35. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена тимчасовою узгоджувальною депутатською комісією, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 36. Тексти пропозицій чи поправки, що ставляться на голосування, оголошуються із зазначенням їх ініціатора.

Стаття 37. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, яке повинно ставитись на голосування та пропонує провести голосування щодо нього. Лічильна комісія засвідчує результати голосування, ураховує голоси депутатів, які при проведенні голосування не враховані чи не правильно враховані системою електронного голосування, про що відображає у протоколі результатів поіменного голосування, скріплюючи його своїми підписами, доповідає результати голосування головуючому на засіданні, який оголошує результати голосування.

Стаття 38. Після оголошення головуючим початку голосування, ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування, негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Стаття 39. Депутат особисто здійснює своє право на голосування. Голосування може проводитись за допомогою системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування,  у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата чи без такого (в закритому режимі), або бюлетенями при проведенні таємного голосування. У випадках неможливості використання системи електронного голосування поіменне голосування може здійснюватися шляхом оголошення позиції депутата (в ході голосування лічильна комісія оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів, депутат, прізвище якого оголошено, заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”)

Стаття 40. Рішення ради згідно зі ст. 29 Регламенту приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, один раз з кожного питання на даному пленарному засіданні.

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

Стаття 41. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігання протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради».

Стаття 42. При проведенні таємного голосування створюються відповідні для цього умови: обирається лічильна комісія з числа депутатів ради, виготовляються бюлетені для таємного голосування.

Голосування по одній і тій же кандидатурі проводиться не більше двох разів, після чого, у разі необхідності, вноситься нова кандидатура.

Протокол лічильної комісії про підсумки таємного голосування оголошується на сесії і затверджується радою відкритим голосуванням.

Глава 8. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 43. На засіданнях ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до протиправних дій. Головуючий має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Стаття 44. Якщо депутат  виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бути виключено без попередження. При звертанні головуючого до виступаючого, останній зупиняє свій виступ. У протилежному випадку головуючий може припинити його виступ.

Стаття 45. При перевищенні виступаючим часу, відведеного для виступу, або висловлювань не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 46. Під час засідання ради забороняється заважати виступу депутата. Головуючий надає додатковий час для виступу депутату на термін його вимушеної перерви, якщо це не пов’язано із застосуванням до виступаючого заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 47. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджає його і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.

Глава 9. Протокол. Запис засідання

Стаття 48. Всі засідання ради протоколюються. За допомогою визначеної техніки здійснюється запис засідання ради. На підставі запису відділом діяльності ради оформляється протокол пленарного засідання ради. У п’ятиденний термін після закінчення пленарного засідання протокол підписує головуючий на засіданні та секретар сесії. У протоколі засідання ради зазначається:

– дата його проведення;
– кількість депутатів, присутніх на засіданні;
– запрошені на сесію;
– питання порядку денного, внесені на розгляд;
– прізвища головуючого і виступаючих;
– внесені на голосування питання;
– результати голосування і прийняті рішення.

Тексти не виголошених виступів депутатів, подані головуючому, додаються до протоколу пленарного засідання ради.

Якщо сесія триває декілька днів, протоколи засідань складаються за кожний день окремо.

Стаття 49. Пленарне засідання Ради записується на жорсткому диску та на цифровий носій, а результати голосування  – системою електронного голосування.

Запис засідання ради зберігається у відділі діяльності ради. Депутат має право ознайомлюватися з текстами виступів у запису засідання ради та з протоколами засідань ради та її органів.

РОЗДІЛ III

 Рада, її органи та посадові особи

Глава 10. Посадові особи ради

Стаття 50. Міський голова обирається територіальною громадою м. Дрогобича в порядку, передбаченому законодавством, та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Міський голова організує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу ради та її виконавчого комітету.

Міський голова очолює виконавчий комітет ради, головує на його засіданнях.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів ради, передбачені законом, якщо інше не встановлено законодавством.

Умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови затверджуються  рішенням сесії на період здійснення їхніх повноважень.

Стаття 51. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює на постійній основі.

До повноважень секретаря ради належить організація разом з міським головою діяльності ради та координація за дорученням міського голови діяльності постійних та інших комісій ради, надання їм доручень, сприяння організації виконання їх рекомендацій у відповідності до закону України „Про місцеве самоврядування України”.

Секретар ради:

– повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради та її пленарних засідань, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

– організовує підготовку сесій ради та її пленарних засідань, питань, що вносяться на розгляд ради;

– забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

– сприяє депутатам ради у здійсненні їхніх повноважень;

– організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

– забезпечує зберігання офіційних документів, виданих радою, забезпечує до них доступ осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

– веде особистий прийом громадян, сприяє у вирішенні порушених ними питань виконавчими та іншими органами ради;

– забезпечує гласність в роботі ради;

– вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Секретар ради за уповноваженням міського голови виконує окремі його функції, заміщає міського голову в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх обов’язків.

Глава 11. Постійні комісії ради

Стаття 52. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 53. Перелік, порядок обрання, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою у відповідності з Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 54. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 55. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені ради.

Глава 12. Тимчасові комісії ради

Стаття 56. рада може утворювати тимчасові контрольні комісії, а в разі необхідності – інші комісії.

Тимчасові контрольні комісії ради є її органами, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Звіти і пропозиції подаються на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Організація роботи тимчасової контрольної комісії ради здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводиться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу даних комісій та залучені комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 57. Тимчасові комісії у визначений радою термін подають раді письмову доповідь про виконану роботу, а також підготовлені ними проекти документів, які поширюються серед депутатів.

За наслідками обговорення результатів роботи тимчасової комісії на пленарному засіданні рада приймає щодо неї остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

РОЗДІЛ IV

Депутати Ради

Глава 13. Депутат ради, його повноваження

Стаття 58. Порядок діяльності і повноваження депутата ради визначаються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України,  цим Регламентом та положеннями про постійні комісії ради.

Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради, з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією підсумків виборів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата підтверджуються посвідченням і нагрудним знаком депутата.

У випадках, передбачених ст. 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, повноваження депутата можуть бути припинені достроково.

Стаття 59. Депутат ради здійснює свої повноваження в інтересах усієї територіальної громади, не припиняючи виробничу або службову діяльність.

На час проведення сесій ради, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

Стаття 60. Як представник інтересів виборців територіальної громади, депутат ради виконує свої обов’язки відповідно до ст. 10 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Звернення, заяви, скарги та пропозиції, які надійшли від громадян, депутат розглядає у визначені законодавством терміни та вживає необхідних заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, користуючись наданими законодавством правами.

Стаття 61. Депутати не рідше одного разу на рік зобов’язані звітувати про роботу перед виборцями територіальної громади.

Звіти депутатів за минулий рік проводяться, як правило, у І кварталі відповідно до статті 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Звіт може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців, органів самоорганізації населення.

Виконком ради та його структурні підрозділи сприяють депутатам в організації проведення звітів, надають їм необхідну допомогу.

Звіти депутатів різних ланок можуть проходити одночасно.

Протягом місяця після проведення звіту депутат подає до відповідного структурного підрозділу інформацію про результати його обговорення виборцями, їх зауваження та пропозиції, висловлені на адресу ради, її органів, а також доручення, надані депутатові, для узагальнення. Відділи, управління виконкому ради, до відання яких належить вирішення зазначених питань та доручень, сприяють депутатам у їх розгляді та виконанні.

Матеріали зберігаються у відділі діяльності ради.

Стаття 62. З питань, що випливають з потреб територіальної громади, виборці можуть давати депутатові доручення на зборах, під час його звітів чи зустрічей.

Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання ради та її органів.

Доручення виборців мають бути підтримані більшістю учасників зборів.

Організацію виконання доручень виборців депутат забезпечує як одноособово, так і в складі депутатських груп, постійних і тимчасових комісій ради, може до їх вирішення залучати органи самоорганізації населення та виборців територіальної громади.

Доручення виборців, вирішення яких пов’язано з матеріальними та фінансовими витратами, доводяться депутатом до відома ради або її органів.

Доручення аналізуються відповідним структурним підрозділом та приймаються відповідні рішення щодо їх реалізації.

Стаття 63. Для реалізації своїх повноважень депутат має право:

– офіційно представляти виборців та інтереси територіальної громади в міських органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до відання ради; порушувати перед ними та їх посадовими особами питання, що зачіпають інтереси виборців, вимагати їх вирішення; вносити на їх розгляд пропозиції з питань, пов’язаних з депутатськими повноваженнями;
– брати участь з правом дорадчого голосу  у загальних зборах громадян, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах територіального округу;
– на невідкладний прийом посадовими особами міських органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, з питань депутатської діяльності;
– у разі виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності вимагати їх припинення, а в разі необхідності звернутися до відповідних міських органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, правоохоронних і контролюючих органів, їх керівників з вимогою вжити заходів щодо припинення порушень законності;
– на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання.

Стаття 64. Як повноважний член ради, депутат має такі обов’язки:

– брати участь у роботі ради, її постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їхніх рішень, виконувати доручення ради, її органів, міського голови, секретаря ради, голів постійних комісій;

– бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів, до складу яких він входить;

– дотримуватися Регламенту ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

– розглядати пропозиції, заяви і скарги, які надійшли на його адресу, вживати заходи щодо їх правильного і своєчасного вирішення;

– інші обов’язки, передбачені Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 65. У разі неможливості бути присутнім на засіданні сесії ради, депутат повідомляє про це завчасно секретаря ради із зазначенням причин, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії або відділ діяльності ради.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 66. Депутат у раді та її органах має право:

– обирати і бути обраним до органів міської ради;
– офіційно представляти виборців у раді та її органах;
– висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
– вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території, для цього депутат завчасно надає на ім’я секретаря ради письмово пропозицію з обґрунтуванням такої необхідності;
– на основі колективного і вільного обговорення брати участь у розгляді та вирішенні питань, віднесених до відання ради;
– на депутатське запитання отримати інформацію або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час проведення сесії або в індивідуальному порядку;
– порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради. Про результати перевірки доповісти раді або її органу, за дорученням якого здійснювалася перевірка;
– оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень громадян, їх об’єднань, а також їх заяви, пропозиції, якщо вони мають суспільне значення;
– передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

Стаття 67. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до міських органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатські звернення розглядаються протягом десяти днів, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – не пізніше як у місячний строк.

За результатами розгляду порушеного питання депутату надається письмова відповідь через відповідний структурний підрозділ під розписку.

Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи, організації та їх посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит на ім’я керівника відповідного органу, організації, чи посадової особи, до відання яких належить дане питання.

Депутатське звернення реєструється у відповідному  структурному підрозділі.

Стаття 68. Депутат ради має право на депутатський запит. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб та її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території ради, з питань, які віднесені до її відання. Він може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі.

Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання.

На пленарному засіданні ради депутатський запит може бути внесено на його початку, до моменту затвердження порядку денного.

Якщо запит надано у письмовій формі, то його зміст оголошується головуючим на спільному засіданні постійних комісій або на пленарному засіданні ради. Запит підлягає включенню до порядку денного засідання ради.

Запит вважається підтриманим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

Стаття 69. У разі необхідності депутатський запит обговорюється на пленарному засіданні ради. У випадку, якщо депутатський запит скеровано до неналежного органу або посадової особи, то у процесі його розгляду визначається орган чи особа, до відання яких належить порушене у запиті питання.

Стаття 70. Якщо посадова особа, до якої скеровано запит, присутня на засіданні ради та має можливість відразу надати відповідь (інформацію) з порушеного у запиті питання, то після розгляду питань порядку денного заслуховується інформація з депутатського запиту.

У разі, якщо посадова особа, до якої скеровано запит, не має можливості відразу надати відповідь (інформацію) з порушеного у запиті питання, то рада визначає строк її надання.

У цьому випадку відповідь (інформація) розглядається на наступному засіданні ради, якщо інше не визначено радою.

Стаття 71. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою термін дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату або групі депутатів через відповідний структурний підрозділ.

Стаття 72. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи зобов’язані бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Глава 14. Депутатські групи та фракції

Стаття 73.  Для спільної роботи зі здійснення депутатських повноважень депутати на основі їх взаємної згоди, спільності проблем, які вони вирішують, єдності території або інших ознак можуть об’єднуватися у депутатські групи.

Депутатська група складається не менше, як з п’яти депутатів. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад.

Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають голову депутатської групи, який, за необхідності, може доручити виконання своїх функцій будь-кому із членів депутатської групи.

Стаття 74. Депутатська фракція формується на партійній основі депутатами, обраними у багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатних мажоритарних виборчих округах, висунутими відповідними місцевими організаціями політичних партій.

Депутатська фракція складається не менше, як з двох депутатів.

Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

Депутати, які входять до складу депутатської фракції, обирають голову депутатської фракції, який представляє фракцію у раді.

Стаття 75. Кожна депутатська група, фракція реєструється виконавчим апаратом ради.

Умовою реєстрації депутатської групи, фракції є надходження на ім’я міського голови підписаного головою депутатської групи, фракції повідомлення про створення депутатської групи, фракції із зазначенням її назви, мети і завдань, персонального складу та партійності, а також депутатів, які уповноважені представляти депутатську групу.

Міський голова після  реєстрації депутатської групи, фракції на найближчому пленарному засіданні інформує депутатів про створення такої депутатської групи або фракції. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатської групи або фракції. Ця інформація заноситься до протоколу засідання сесії.

Стаття 76. Депутатські групи, фракції, крім прав, передбачених ст.28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», мають право вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені ради.

Депутатська група, фракція може на засіданні ради виголошувати заяви щодо її участі чи неучасті у роботі підготовчих, робочих та інших груп, які утворюються радою.

Депутатські групи, фракції та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

Глава 15. Депутатська етика та конфлікт інтересів

Стаття 77. Депутат ради як представник виборців свого округу та член ради, здійснюючи свої повноваження відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та даного Регламенту ради, повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі і правил депутатської етики, утримуватися від заяв, дій і вчинків, які компрометують депутата.

Стаття 78. Порушення депутатом правил депутатської етики є предметом розгляду постійної комісії з питань депутатської етики, законності, правопорядку, прав людини та розвитку громади.

Підставою для розгляду питання щодо порушення правил депутатської етики є письмова заява депутата, відповідного органу, щодо якого депутат припустився неетичних дій чи поведінки, посадової, юридичної та фізичної особи, громадян, листи і звернення виборців, в яких повідомляється про допущені порушення, а також доручення міського голови чи секретаря ради.

Розгляд питання щодо порушення правил депутатської етики можуть ініціювати постійні комісії ради.

Постійна комісія з питань депутатської етики, законності, правопорядку, прав людини та розвитку громади проводить розслідування порушень депутатами правил етики, передбачених законодавством України і Регламентом ради.

Постійна комісія не розглядає питань, які належать до компетенції виборчих комісій, суду і прокуратури, а також анонімні листи і звернення.

У разі одержання постійною комісією листів і звернень, розгляд яких не входить до її компетенції, вона передає їх за належністю, а анонімні залишає без розгляду.

Стаття 79. Про наслідки розслідування порушень депутатом правил етики постійна комісія доповідає на пленарному засіданні ради і вносить пропозиції щодо вжиття заходів впливу до нього.

Стаття 80. Рада заслуховує доповідь постійної комісії з питань депутатської етики, законності, правопорядку, прав людини та розвитку громади і приймає один із заходів впливу до такого депутата:

– зауваження;
– позбавлення депутата права виступу на одному пленарному засіданні, а при повторному порушенні – на двох пленарних засіданнях.

Рішення про заходи впливу приймається після короткого обговорення більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості і заноситься до протоколу пленарного засідання.

Стаття 81. Депутат ради зобов`язаний вживати всіх можливих заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата ради, він не має права брати участь у прийнятті рішення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

Міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства, надання зазначеним вище особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію ради з питань депутатської етики, правопорядку, прав людини, розвитку громади та контролю за дотриманням Регламенту ради.

Міський голова                                                                                                     Т.Кучма

Чат-бот Гаряча лінія