Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення конструкцій зовнішньої реклами на території населених пунктів Дрогобицької територіальної громади»

15 Липня 13:26

 Аналіз впливу регуляторного акту (надалі – Аналіз) розроблений у відповідності і з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308.

 Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 21.02.2019р. №45 «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Дрогобичі потребує скасування та прийняття Положення відповідно із врахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», зокрема об’єднання населених пунктів у Дрогобицьку територіальну громаду.

Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття рішення «Про затвердження Положення про порядок розміщення конструкцій зовнішньої реклами на території населених пунктів Дрогобицької територіально громади» на засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради є:

– створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької територіальної громади;

– врегулювання питань, пов’язаних з:

а) організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчим комітетом міської ради;

в) встановлення архітектурних, містобудівних та інших вимог щодо розміщення спеціальних конструкцій у населених пунктах Дрогобицької територіальної громади;

г) створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами.

Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання

Альтернатива 1.

Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова від впровадження запропонованого регулювання, суперечить чинному законодавству.

Альтернатива 2.

Впровадити регулювання, що аналізується – проект регуляторного акту (рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької територіальної громади»). Прийняття запланованого регуляторного акту, буде відповідати вимогам Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (з змінами) та надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді – більш ефективно використовувати комунальні місця громади .

Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Положення про порядок розміщення конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької територіальної громади.

Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин у населених пунктах Дрогобицької громади спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у громаді єдиного механізму отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

  • – вироблення єдиного нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на територіях населених пунктів громади;
  • – наданні фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами.

Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

Прийняття вищезазначеного рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та уповноваженим робочим органом у процесі розміщення рекламних конструкцій, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької територіальної громади.

Реалізація регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

Такий вплив відображено в таблиці:

Сфера впливу регуляторного акту Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування – створення єдиної прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Дрогобицької міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

– стимулювання розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготуванням регуляторного акту)
Суб’єкти господарювання

 

– забезпечення можливості отримати дозволи для розміщення об’єктів зовнішньої реклами;

– сприяння розвитку рекламного бізнесу.

 
Територіальна громада – розширення доступу до рекламної інформації Відсутні

Обґрунтування строку дії рішення

Строк дії зазначеного регуляторного акту необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися необхідні корективи.

Показники результативності

Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької територіальної громади» визначатиметься за такими показниками:

  1. Кількість поданих заяв на розміщення конструкцій зовнішньої реклами;
  2. Кількість наданих дозволів на розміщення конструкцій зовнішньої реклами;
  3. Кількість адміністративних порушень Положення.

Визначення заходів відстеження результативності рішення

Пропозиції та зауваження до проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради та аналізу регуляторного впливу приймаються управлінням інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради: м.Дрогобич, площа Ринок, 1, каб.214 тел. 2-25-45, economic@drohobych-rada.gov.ua в місячний термін з дня оприлюднення даного аналізу та проекту Положення про порядок розміщення конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької територіальної громади.

Рішення “Про затвердження Положення про порядок розміщення конструкцій зовнішньої реклами на території населених пунктів Дрогобицької територіальної громади”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДРОГОБИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Додатки до Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Дрогобицької територіальної громади

Чат-бот Гаряча лінія