Аналіз впливу регуляторного акту: проект «Положення про оренду майна Дрогобицької міської територіальної громади»

13 Липня 14:15

Назва регуляторного акту:   проект «Положення про оренду майна Дрогобицької міської територіальної громади».

Регуляторний орган:   Дрогобицька  міська  рада.

Розробник документа: Управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради, депутати Дрогобицької міської ради

Відповідальна особа: Свідовська М. В., Яцишин О. Є.

Контактний телефон:  22535

І.Визначення та аналіз проблеми

Проект положення про оренду майна Дрогобицької міської територіальної громади (далі-Положення), розроблено на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 р. (далі-Закон), що концептуально відрізняється від Закону України «Про оренду державного і комунального майна» 1992 року. Так, відносини оренди державного та комунального майна регулювалися Законом України “Про оренду державного та комунального майна», а сама процедура надання державного та комунального майна в оренду за Порядком проведення конкурсу на право оренди державного майна була надмірно складною та непрозорою, що створювало значні корупційні ризики та через непрозорість та тривалий термін її проведення негативно впливала на конкурентоспроможність комунального майна. Положення змінює процедуру передачі майна в оренду та запроваджує наступні нововведення. Усі потенційні об’єкти оренди комунального майна будуть публікуватися у відкритих переліках, доступних для всіх. Це замінить формальні публікації. Будь-хто може ініціювати процес оренди   комунального майна, направивши відповідний запит. Сфера перестане бути закритою або доступною лише для обмеженого кола осіб. Замість конкурсів запроваджуються електронні аукціони. Процес проведення аукціону відбувається відкрито та прозоро, в режимі реального часу в мережі Інтернет.
Договори оренди комунального майна будуть публікуватимуться в електронній торговій системі. Усі учасники ринку повинні мати чітке розуміння, скільки якого майна та по якій ціні здається в оренду. Продовження строку дії договорів оренди також здійснюватиметься шляхом проведення електронних аукціонів з дотриманням переважного права для добросовісного орендаря, за винятком випадків, передбачених статтею 18 Закону. Стартова орендна плата на аукціонах буде розраховуватись в більшості випадків не від оцінки майна, а від його балансової вартості. Це дозволить пришвидшити процес передачі майна в оренду. Орендар, який отримав майно за результатами чесного та прозорого електронного аукціону, матиме значно менше обмежень на використання такого майна на власний розсуд. Таким, чином основними нововведеннями є те, що на зміну конкурсу, за результатами якого надавалися в оренду об’єкти комунальної власності, прийшов аукціон, який провадиться в ЕТС, що включає центральну базу даних та електронні майданчики. ЕТС забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення в електронній формі аукціону з передачі майна в оренду та продовження договорів оренди. Так, Положення розроблене з урахуванням сучасних тенденцій у сфері проведення електронних аукціонів, шляхом переведення їх в електронну форму з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі, з метою підвищення ефективності передачі комунального майна в оренду та максимізації прибутку від оренди. Враховуючи викладене, питання передачі в оренду комунального майна з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі потребує врегулювання на місцевому рівні.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи(підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, втому числі СПД +

ІІ. Цілі державного регулювання.

Метою прийняття проекту рішення є врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності, зокрема і врегулювання питань передачі в оренду комунального майна на електронних торгах (аукціонах) у електронній торговій системі(ЕТС).

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.
Збереження ситуації, яка існує на цей час
Альтернатива є неприйнятною. Порядок проведення конкурсу для передачі в оренду майна не відповідав вимогам Закону України від 03.10.2019 р. та постанови КМУ “Про затвердження Порядку передачі в оренду державного та комунального майна» від 03.02.2020р.
Альтернатива 2.
Розробка проекту рішення та прийняття рішення ДМР «Про затвердження Положення про оренду майна Дрогобицької міської територіальної громади»
Такий спосіб є найбільш ефективним та прийнятним, оскільки уніфікує процедуру передачі майна в оренду, забезпечує рівний доступ для всіх потенційних орендарів до майна, що пропонується до передачі в оренду; підвищить конкуренцію за рахунок спрощення доступу до електронних аукціонів.
  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
    Оцінка впливу на сферу інтересів громади.
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.
Збереження ситуації, яка існує на цей час
Відсутні Непрозорість передачі в оренду комунального майна та відсутність контролю, моніторингу договорів оренди призводить до недоотримання місцевим бюджетом значних коштів.
Альтернатива 2.
Розробка проекту рішення та прийняття рішення «Про затвердження Положення про оренду майна Дрогобицької міської територіальної громади»
Підвищення ефективності передачі майна в оренду шляхом проведення електронних аукціонів з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі. Підвищення контролю за існуючими договорами оренди майна,зменшення корупційних ризиків. Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.
Збереження ситуації,
яка існує на цей час
Відсутні До торгів з передачі в оренду комунального майна обмежений доступ потенційних орендарів. Існуючий процес передачі майна в оренду – складний та непрозорий, високі корупційні і ризики
Альтернатива 2.
Розробка проекту рішення та прийняття ДМР рішення «Про затвердження Положення про оренду майна Дрогобицької міської територіальної громади»
Забезпечує доступ громадян до комунального майна та надасть можливість прозоро на електронних аукціонах отримувати майно в оренду. Відсутні

 

 ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей правового регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.
Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де: 4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме); 3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть); 2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв’язаними); 1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1.
Збереження ситуації, яка існує на цей час
1 Є недоцільним, оскільки
не дозволить досягти цілей регулювання.
Альтернатива 2.
Прийняття проєкту рішення «Про затвердження Положення про оренду майна Дрогобицької міської територіальної громади»
4 Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

Рейтинг результативності Вигоди
(підсумок)
Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Відсутні Ненадходження коштів до  місцевого бюджету від передачі в оренду комунального майна. Є неприйнятним, оскільки не вирішує цілей правового регулювання та призводить до ненадходження до місцевого бюджету коштів, накопичення підприємствами неліквідного майна.
Альтернатива 2. Надходження коштів від передачі в оренду  комунального майна за ринковою ціною. Відсутні Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

Рейтинг Аргумент щодо переваг обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1. Не вирішує ключового завдання щодо ефективної та прозорої передачі комунального майна в оренду. Х
Альтернатива 2. Забезпечує вирішення питання щодо ефективної та прозорої передачі комунального майна в оренду. Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти розроблений проєкт рішення.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

 

Для розв’язання проблеми пропонується: уніфікувати процедуру передачі комунального майна в оренду; запровадити передачу в оренду комунального майна виключно через електронну торгову систему; визначити процедуру підготовки та проведення електронного аукціону, публікації інформації про результати аукціону; запровадити онлайн-моніторинг передачі в оренду комунального майна; забезпечити рівний доступ для всіх зацікавлених потенційних орендарів до майна, що пропонується до оренди; підвищити конкуренцію за рахунок спрощення доступу до аукціонів; посилити громадський контроль у цій сфері.

VI. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.
Сфера впливу.

Орган місцевого самоврядування. Вигоди: надходження коштів за оренду комунального майна Дрогобицької міської територіальної громади до місцевого бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Витрати: процедура розробки регуляторного акта.

Суб’єкт господарювання.

Вигода: встановлення чіткої процедури нарахування орендної плати за користування майном комунальної власності, а також належна проінформованість про умови розрахунку орендної плати.    Не передбачає додаткових витрат.
Населення.

Вигода: підвищення ефективності використання майна в результаті чого збільшується  асортимент надання послуг. Благоустрій прилеглих територій.   Витрати відсутні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Передбачається, що регуляторний акт набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Оскільки Положення про оренду майна Дрогобицької міської територіальної громади, розроблено на виконання вимог Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, дія регуляторного акта поширюється на необмежений строк і обмежується дією Закону та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
Показниками результативності запровадження регуляторного акта слугуватиме: розмір щорічних надходжень до  місцевого бюджетів внаслідок передачі комунального майна в оренду;кількість учасників аукціону;різниця між стартовою орендною платою та орендною платою, за якою було передано майно;кількість успішних аукціонів.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – високий, оскільки проект рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради для громадського обговорення.

  1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.Відстеження результативності дії регуляторного акта буде проводитись статистичним методом шляхом аналізу інформації наданої уповноваженими органами управління.Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня його оприлюднення.
    Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж через два роки після набрання чинності регуляторним актом. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися кожні три роки після проведення повторного відстеження. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Дрогобицька міська рада, як розробник акта.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до цього проекту положення можна надсилати  на  адресу: м. Дрогобич, пл. Ринок 1, каб. 321, контактний телефон 22535.

 

Додаток до регуляторного акту

Чат-бот Гаряча лінія