Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за І півріччя 2017 року

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від ______2017 року № ____

Звіт про міський бюджет
м. Дрогобича за І півріччя
2017 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Дрогобицької міської ради О. Савран про виконання міського бюджету м.Дрогобича за 1 півріччя 2017 року, на виконання ст. 80 Бюджетного кодексу України , керуючись п.п.1 п. а ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,виконавчий комітет Дрогобицької міської ради вирішив:
1. Взяти до відома інформацію про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року з загального обсягу доходів у сумі 424532194,08 грн. (чотириста двадцять чотири мільйони п’ятсот тридцять дві тисячі сто дев’яносто чотири гривні 08 коп.), у тому числі доходів загального фонду в сумі 414496055,78 грн. (чотириста чотирнадцять мільйонів чотириста дев’яносто шість тисяч п’ятдесят п’ять гривень 78 коп.), спеціального фонду доходів 10036138,30 грн. (десять мільйонів тридцять шість тисяч сто тридцять вісім гривень 30 коп.) і загального обсягу видатків в сумі 411669697,53 грн. (чотириста одинадцять мільйонів шістсот шістдесят дев’ять тисяч шістсот дев’яносто сім гривень 53 коп.), у тому числі видатків загального фонду в сумі 389663592,48 грн. (триста вісімдесят дев’ять мільйонів шістсот шістдесят три тисячі п’ятсот дев’яносто дві гривні 48 коп.), видатків спеціального фонду у сумі 22006105,05 грн. (двадцять два мільйони шість тисяч сто п’ять гривень 05 коп.), згідно з додатком.
2. Дане рішення винести на розгляд сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Т.Кучму.

Міський голова Т.Кучма

Переглянути додаток

Читайте також: