Якщо Ви вирішили укласти цивільно – правовий договір, врахуйте низку ПРАВИЛ, на які обов’язково треба звернути увагу.

Цей договір регламентується виключно цивільним

законодавством, тому в ньому мають бути детально

прописані ОСНОВНІ ІСТОТНІ УМОВИ, а саме:

 • вичерпний перелік виконання робіт/надання послуг (чіткий перелік робіт/послуг);
 • конкретні строки виконання робіт/надання послуг;
 • вартість виконання робіт/надання послуг;
 • інші суттєві додаткові умови, які передбачають сторони і вважають за потрібне внести в договір, необхідні для виконання робіт/надання послуг.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!   Виконавець за ЦПД:

 • отримує оплату не за процес праці, а за результат;
 • його не включають в штатний розпис;
 • не оформляють трудову книжку;
 • не претендує на соціальні гарантії, на які розраховують працівники за трудовим договором;
 • не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку; кожна зі сторін в будь-який момент може розірвати договір.

Зверніть увагу. Ознаки, при наявності яких ЦПД можуть перекваліфікувати як трудовий:

 • строк – не варто укладати на довгий строк;
 • системність – укладення з одним виконавцем тричі або більше на рік із щомісячним виставлянням акту виконаних робіт;
 • формулювання документу – в договорі уникати фраз, які стосуються лише трудових відносин;
 • термінологія винагороди – в ЦПД застосовується формулювання «вартість», «ціна», а не «оплата праці»;
 • строки виплати – треба чітко прописувати строки винагороди

Відмінність трудового договору від цивільно-правового

Трудовий договір

 • Регламентується Кодексом законів про працю
 • трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
 • Це- організація процесу праці. Відповідно, предметом є сам процес праці, тобто виконання певної роботи (певних трудових функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою.
 • роботодавець зобов’язаний регулярно виплачувати заробітну плату за виконану роботу в установлені для її виплати строки, а її розмір не може бути нижче за мінімальну заробітну плату.
 • У разі порушення працівником обов’язків трудового договору його може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (догана або звільнення). Крім того, працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків .роботодавець зобов’язаний забезпечити працівникові безпечні та нешкідливі умови праці.
 • Особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), підлягають страхуванню від нещасного випадку (ст. 35 Закону про соціальне страхування), страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ст. 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 року №1105-XIV
 • відрядження існують виключно для працівників (осіб, які працюють на умовах трудового договору).
 • До трудової книжки вносять запис про прийняття на роботу.

Цивільно-правовий договір

 • Регламентується Цивільним кодексом України
 • Цивільно-правовий договір- це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

  Найпоширенішими серед ЦПД є договори:
  – на виконання робіт (договори підряду);
  – на надання послуг.

 • процес організації праці залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.
 • оплачується не процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформлюють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата. Договором також може бути передбачено попередню або поетапну оплату праці виконавця є те, про що домовились сторони.

За договором підряду відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника).
Таким чином, власний ризик виконавця робіт істотно відрізняє ЦПД від трудового договору.

 • Особам що працюють за ЦПД, передбачено добровільне страхування.
 • Запис про виконання роботи за цивільно-правовими договорами до трудової книжки не вносять.
Читайте також: