Як правильно подати проект ?

Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у місті Дрогобичі, може подати будь-який член територіальної громади міста з урахуванням вимог п.п. 4.2, 4.3 та 1.2.

Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок, тощо).

Для проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у місті, необхідно заповнити бланк за формою згідно з Додатком 1 до цього Положення.

До проекту додається список з підписами щонайменше 25 осіб, зазначених в п.2.3, за формою згідно із Додатком 2 до цього Положення, які підтримують пропозицію (проект).

Проекти подаються в паперовому та електронному вигляді до уповноваженого структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради на ім’я міського голови.

Кожен член територіальної громади  міста Дрогобича може подати на конкурс  не більше, ніж один проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

Проекти приймаються щороку, починаючи з дати, визначеної міською радою,  протягом  30  календарних  днів  шляхом  заповнення  спеціальної  форми  на офіційному веб-сайті ради. Проекти також подаються у паперовому вигляді на ім’я міського голови.

Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради.

Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів.

Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можливе лише за згодою авторів проекту.