Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника

Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради оголошує конкурс на визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Дрогобичі, який відбудеться 30 травня 2017 року.

Організатор перевезень – Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради.

Об’єкти, які виносяться на конкурс з перевезення пасажирів:

Номер об’єкта конкурсу

Номер маршруту, найменування кінцевих зупинок Кількість автобусів для забезпечення  перевезень

Режим  руху  та інтервал

 

Особливості    періодичності   виконання   перевезень

 

Протяжність

маршруту

(км)

1

№ 9, вул. Горішня Брама – Центр – Залізничний вокзал  (з виконанням окремих відправлень до залізничного вокзалу )

2 – понеділок-пятниця;

1 – субота, неділя та святкові дні

Звичайний,

30-60 хв

Щоденно,

 

9

№ 12, вул. Холмська – Залізничний вокзал

1

Звичайний

60хв,

Понеділок субота

(в неділі та святкові дні рейси не виконуються)

15,5

УМОВИ КОНКУРСУ

Конкурс проводиться відповідно до вимог ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами та доповненнями) далі – Порядок.

Транспортні засоби, які пропонуються використовувати на міських маршрутах, повинні відповідати таким вимогам:

– загальна пасажиромісткість – не менше 22;
– клас автобуса – А, І, ІІ (згідно наказу Міністерства транспорту і зв’язку України від 12.04.2007 № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху»);
– конструкція автобусів повинна відповідати вимогам до автобусів за ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005, ДСТУ UN/ECE R 52-01:2005, ГСТУ 60.2-00017584-2001 або ГОСТ 27815-88, ГОСТ 28345-89 (для автобусів, проектування яких розпочато до 01.01.2003р.);
– у транспортному засобі не повинно бути конструктивних елементів, не передбачених заводом-виготовлювачем, у тому числі заблокованих дверей та аварійних виходів, пошкодження сидінь та внутрішніх стінок салонів, а також не повинні використовуватися непрозорі матеріали для заміни скла;
– рівень шкідливих речовин у відпрацьованих газах, що виділяються ними, не повинен перевищувати встановлені законодавством норми (ДСТУ 4276:2004, ДСТУ 4277:2004 та відповідний технічний регламент);

Згідно п.10 Порядку організатор перевезень встановлює додаткові умови конкурсу:

1) для забезпечення належної безпеки перевезень пасажирів та виконання вимог діючих законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів перевізник-претендент додатково надає :

 завірені копії наказів, щодо приймання на роботу працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів та які проводять щоденний огляд стану здоров’я водіїв;
 завірені копії дипломів працівників, які здійснюють щоденний контроль технічного стану транспортних засобів та які проводять щоденний огляд стану здоров’я водіїв;
 завірену копію свідоцтва про підвищення кваліфікації керівника чи спеціаліста автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту перевізника-претендента;
 завірену копію свідоцтва працівника з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки;
 інформацію про наявність та характеристику власної чи орендованої виробничої бази перевізника-претендента.

2) для забезпечення належної якості перевезень пасажирів перевізник-претендент додатково надає:

 інформацію про перелік маршрутів регулярних та регулярних спеціальних перевезень, які обслуговує перевізник-претендент на підставі діючих договорів згідно форми, що надає відділ економіки Дрогобицької міської ради (в перелік не включають маршрути, які включенні в об’єкт конкурсу);
 список власних, орендованих, наданих в кредит або лізинг транспортних засобів перевізника–претендента, які використовуються ним на законних підставах та зареєстровані як «Автобус-D» згідно форми, що надає відділ економіки Дрогобицької міської ради;
 документ, який підтверджує, що автобуси, які наведені в анкеті до заяви про участь в конкурсі, як ЄВРО-2 та вище, є власністю (співвласністю) претендента, або взяті ним у лізинг (у разі наявності таких).

3) учасники Конкурсу у разі отримання права надання послуг з перевезень пасажирів повинні:

 виконувати вимоги Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про захист прав споживачів», Постанов Кабінету Міністрів України про затвердження «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», «Правил дорожнього руху» та інших нормативно-правових актів, що стосуються перевезень пасажирів;
 утримувати транспортні засобі у належному технічному і санітарному стані;
 забезпечувати щоденне проведення медичного контролю водіїв;
 забезпечувати умови праці та відпочинку персоналу згідно з вимогами законодавства;
 забезпечувати водіїв автобусів відповідною документацією на перевезення пасажирів;
 здійснювати перевезення пасажирів за тарифами, встановленими згідно вимог діючого законодавства;
 здійснювати перевезення громадян, яким законодавством надано пільги щодо плати за проїзд на умовах визначених організатором;
 здійснювати рух автобусів по маршрутах з дотриманням затвердженого розкладу руху;
 забезпечити водіїв форменим одягом єдиного зразка;
 екіпірувати автобуси згідно вимог «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», а також розпізнавальними знаками автомобільного перевізника (назва та/або логотип);
 забезпечити транспортні засоби, які будуть працювати на об’єкті конкурсу, системою контролю транспорту (GPS – система) та надає замовнику перевезень згоду та можливість доступу до даних про рух та місцезнаходження транспортних засобів.
 надавати, замовнику перевезень, щоквартальний звіт про кількість перевезених пасажирів в тому числі пільгових категорій.

Для забезпечення перевезень, в межах визначеного об’єкта конкурсу, встановлюється вимога, щодо використання не менше одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Перевізник-претендент може подати додаткові конкурсні пропозиції.

Перевізник-претендент забезпечує можливість візуального огляду та перевірки наявності заявленого рухомого складу для забезпечення умов перевезень представникам Організатора перевезень (робочій групі) по місцю знаходження перевізника-претендента на вимогу Організатора перевезень.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
Перелік документів у відповідних конвертах визначений «Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» затверджений Постановою КМУ від 03.12.2008р. №1081 (із змінами та доповненнями), з урахуванням абзацу третього пункту 1 наказу Міністерства інфраструктури України від 13.08.2015 № 310 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України»

За одержанням інформації про об’єкти конкурсу перевізник-претендент може звернутися до організатора або ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради.

Отримання бланків (заяви на участь в конкурсі і анкети), подання документів на участь у конкурсі, роз’яснення щодо умов конкурсу здійснюється в відділі економіки Дрогобицької міської ради за адресою: 82100 м. Дрогобич, Площа ринок 1, кабінет № 28, понеділок – п’ятниця з 9:00 до 16:00 (за винятком державних свят).

Кінцевий термін прийому документі на участь в конкурсі до 14:00 год. 15.05.2017 р.

Засідання конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу відбудеться за адресою: м. Дрогобич, Площа ринок, 1 зал засідань. Початок роботи конкурсного комітету о 10:00, 30.05.2017 р. Реєстрація представників претендентів о 09:30.

Оплата за участь в конкурсі складає 1600 грн. та вноситься претендентами на рахунок фінансового управління Дрогобицької міської ради (р/р 31414544700014, в ГУДКСУ у Львівській обл., МФО 825014, ЗКПО 38007496, код платежу 24060300 – інші надходження). Призначення платежу: оплата за участь в конкурсі з перевезення пасажирів (на об’єкт конкурсу № 1). Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить оплату за участь у кожному конкурсі окремо.

З питань проведення конкурсу звертатись за телефонами: (03244) 2-25-45.

Читайте також: