Регламент виконавчого комітету

від 17.07.2014No96

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І Ш Е ННЯ

Про внесення змін до
Регламенту виконавчого комітету
Дрогобицької міської ради

Враховуючи пропозиції членів виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Дрогобицької міської ради в и р і ш и в:

1. Внести зміни у п.п. 9.2, 9.8, 9.13 додатку до рішення виконавчого комітету від 22.03.2007 No 59 «Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Дрогобицької міської ради», де замість слів: «не пізніше як за 3 дні до засідання» читати: «не пізніше як за 5 робочих днів до засідання».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Р.Курчика.

Секретар міської ради Р.Курчик

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е ННЯ

від 22.03.2007 No59

Про затвердження Регламенту
виконавчого комітету Дрогобицької міської ради

Керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Дрогобицької міської ради згідно з додатком.

2.Рішення виконавчого комітету від 17.06.2004 р. No163 „Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Дрогобицької міської ради” вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому О.Зубрицьку.

Міський голова     М.Гук

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.03.2007 No59

РЕГЛАМЕНТ
виконавчого комітету Дрогобицької міської ради

Регламент виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (надалі – Регламент) – нормативний акт процесуального характеру, що регулює загальні положення про виконавчий комітет міської ради, його повноваження, планування і організацію його роботи, порядок підготовки і внесення питання на його розгляд, проведення засідань, функціонування системи контролю за виконанням рішень вищих державних органів, рішень виконавчого комітету міської ради і розпоряджень міського голови.

Регламент визначає організацію діловодства, прийому громадян та розгляду їх пропозицій, заяв і скарг; проведення конференцій, нарад, семінарів, інших заходів, а також порядок діяльності апарату виконавчого комітету щодо забезпечення управління державними, господарськими, соціальними та національно-культурними питаннями діяльності на території міста; питання взаємодії структурних підрозділів міської ради з виконавчим комітетом і між собою; забезпечення законності в роботі виконавчого комітету, підвищення правової культури працівників апарату.

1. Загальні положення про виконавчий комітет міської ради

1.1. Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради (надалі – виконавчий комітет) є виконавчим органом міської ради і утворюється міською радою на термін її повноважень.

1.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою на пленарному засіданні. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови.

1.3. Виконавчий комітет утворюється у складі: міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також інших осіб.

1.4. До складу виконавчого комітету входить також за посадою секретар міської ради.

1.5. Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій – перший заступник міського голови за розпорядженням міського голови.

1.6. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує перед радою про свою роботу та інформує про неї мешканців міста.

1.7. На осіб, котрі входять до складу виконавчого комітету і працюють

в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.8. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.9. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, окрім секретаря міської ради.

1.11. В своїй роботі виконавчий комітет керується Положенням «Про виконавчий комітет Дрогобицької міської ради», затверджений ухвалою Дрогобицької міської ради від 28.02.2007р. No227

1.10. Виконавчий комітет є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і відповідні штампи, рахунки в Дрогобицькому управлінні Державного казначейства.

Поштова адреса: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, пл. Ринок, 1.

2. Повноваження виконавчого комітету

2.1. Виконавчий комітет може розглядати і вирішувати питання, віднесені до відання виконавчих органів ради згідно із ст.ст. 27-40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

2.2. Виконавчий комітет:

2.2.1. Попередньо розглядає проекти міських програм соціально- економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, міського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;

2.2.2. Координує діяльність відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

2.2.3. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.

2.3. Міська рада може прийняти ухвалу про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, департаментом міського господарства та іншими виконавчими органами міської ради, міським головою в межах повноважень, наданих Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органом міської ради.

2.4. Виконавчий комітет уповноважений вирішувати будь-які питання, що належать до повноважень ради, за винятком тих питань, котрі вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради.

3. Організація роботи виконавчого комітету

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції, – першим заступником міського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць, є легітимним, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

У разі виникнення потреби, міський голова скликає позачергове засідання виконавчого комітету.

4. Міський голова

Міський голова здійснює повноваження згідно із статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” і координує діяльність відповідних органів згідно з розподілом обов’язків між керівництвом міської ради та її виконавчим комітетом, що затверджується окремим рішенням виконавчого комітету міської ради.

5. Заступники міського голови

Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють повноваження, відповідають за роботу, керують відповідними відділами, управліннями, департаментом міського господарства та іншими виконавчими органами міської ради згідно з розподілом функціональних обов’язків між керівництвом міської ради та її виконавчим комітетом, що затверджується окремим рішенням виконавчого комітету міської ради.

6. Члени виконавчого комітету

6.1. Беруть участь у підготовці і розгляді питань на засіданнях виконавчого комітету.

6.2. Можуть вносити пропозиції до виконавчого комітету про розгляд питань, що входять до його компетенції.

7. Відділи, управління, департамент міського господарства

та інші виконавчі органи міської ради

7.1. Відділи, управління, департамент міського господарства та інші виконавчі органи міської ради, можуть утворюватися для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради, міською радою у межах, затверджених нею структури і штатів.

7.2. Відділи, управління, департамент міського господарства та інші виконавчі органи міської ради, є підзвітними і підконтрольними раді, котра їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету.

7.3. Керівники відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово або у відповідності до Регламенту ради.

7.4. Положення про відділи, управління, департамент міського господарства та інші виконавчі органи міської ради затверджуються відповідною радою.

8. Планування роботи виконавчого комітету

8.1. Виконавчий комітет проводить свою роботу відповідно до піврічних планів, що затверджуються рішенням виконавчого комітету, місячних і щотижневих основних заходів Дрогобицької міської ради, що затверджуються міським головою.

8.2. Проект піврічного плану роботи виконавчого комітету на основі пропозицій відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, погоджених з керівництвом міської ради та її виконавчого комітету, складає начальник загального відділу виконкому міської ради, котрий в подальшому подає їх на розгляд і затвердження виконавчого комітету.

До піврічного плану роботи включається перелік питань, що плануються для розгляду на засіданнях виконкому, та основні заходи щодо забезпечення вирішення соціально-економічних, культурних і суспільно- політичних питань міста.

8.3. Місячний та щотижневі основні заходи Дрогобицької міської ради на основі пропозицій відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, комісій (рад, колегій, комітетів) при виконавчому комітеті, погоджених з керівництвом міської ради і її виконавчого комітету, складає начальник організаційного відділу виконкому міської ради, котрий в подальшому подає їх на розгляд і затвердження міському голові.

У місячному та щотижневих основних заходах Дрогобицької міської ради роботи визначаються дні проведення сесій міської ради, засідання виконавчого комітету, наради, семінари, навчання, засідання комісії (рад, колегій, комітетів) при виконавчому комітеті, основні молодіжні, культурно- видовищні, спортивні та інші масові заходи, що проводяться в місті.

8.4. Місячний та щотижневі основні заходи Дрогобицької міської ради конкретизуються на план-прогноз заходів на тиждень і щоденну експрес-інформацію, котрі подаються в обласну державну адміністрацію та обласну раду.

8.5. Контроль за виконанням планів роботи здійснює керуючий справами виконкому.

9. Порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету

9.1. На засідання виконавчого комітету вносяться одне-два основні питання згідно з переліком питань, що затверджені на півріччя, та інші питання, що відносяться до компетенції виконавчих органів міської ради.

9.2. Порядок денний засідання виконавчого комітету складається головним спеціалістом з діловодства загального відділу виконкому міської ради за погодженням начальника загального відділу і не пізніше як за 5 днів до засідання подається на підпис керуючому справами виконкому, і направляється не пізніше як за 5 днів до засідання керівництву та членам виконкому, іншим зацікавленим відділам, управлінням, департаменту міського господарства та іншим виконавчим органам міської ради, міським установам та організаціям.

На засіданні виконавчого комітету перед затвердженням порядку денного членами виконавчого комітету можуть вноситися пропозиції керівниками відділів, управлінь, департаменту міського господарства та іншими виконавчими органами міської ради, за умови подання, проекту рішення та довідки з обґрунтуванням необхідності внесення додаткових питань до порядку денного, котрі міський голова пропонує розглянути і голосуванням визначитися щодо доцільності включення їх у порядок денний.

9.3. Відповідальність за підготовку матеріалів на засідання виконкому (довідки, інформації, проекти рішень тощо) покладається на заступників міського голови, керуючого справами виконкому, на керівників відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради.

9.4. До підготовки питань на засідання виконавчого комітету можуть залучатися ради, комітети і комісії при виконавчому комітеті міської ради, органи місцевого самоврядування населення, керівники та спеціалісти підприємств, установ і організацій міста.

9.5. Основний метод підготовки обговорюваних питань на засідання базується на глибокому аналізі та перевірці фактичного стану справ на місцях.

З цією метою можуть утворюватися комісії щодо підготовки питань на засідання виконавчого комітету, котрі очолюються заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, згідно з розподілом функціональних обов’язків.

9.6. Проекти рішень повинні бути стислими, відредагованими, відображати суть питання, в них має бути дана об’єктивна оцінка стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів, внесені пропозиції, а також запропоновані заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, визначені терміни виконання та відповідальні особи як по конкретних пунктах так і в цілому за виконання рішення. При цьому в проекті рішення не повинні передбачатися доручення декларативного

характеру, а також ті питання, які не належать до компетенції виконавчого комітету.

9.7. Якщо проект рішення вносить корінні зміни до раніше прийнятих рішень, то попередні слід визнати такими, що втратили чинність окремим пунктом.

Проекти рішень виконкому, як правило, не повинні перевищувати 2-3 сторінок тексту, довідки – 3-4 сторінки.

Якщо в раніше прийнятому рішенні необхідно переглянути лише окремі його положення, в проекті викладається нова редакція змінених пунктів, якими буде доповнено попереднє рішення. Після прийняття пунктів в новій редакції, попередня редакція цих пунктів визнається такою, що втратила чинність.

9.8 . Проекти рішень візуються на зворотному боці останньої сторінки:

– відповідальним працівником структурного підрозділу міської ради, що підготував рішення, окрім цього, ним візується рішення на зворотному боці кожної сторінки;

– керівником структурного підрозділу міської ради, виконавець котрого готував рішення;

– начальником загального відділу виконкому міської ради;
– начальником юридичного відділу виконкому міської ради;
– іншими керівниками зацікавлених підрозділів з питань, що

стосуються функціональної діяльності (за визначенням структурного підрозділу, котрий готує рішення);

– начальником фінансового управління (з питань, що стосуються фінансової, економічної та господарської діяльності);

– заступником міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

– керуючим справами виконкому.

За повноту віз і проект рішення відповідає виконавець, котрий готує проект рішення.

Не пізніше як за 5 днів до засідання виконавчого комітету завізований проект рішення в 15-ти примірниках (оригінали матеріалів до проекту рішення, довідки та інформації до основного питання) подаються виконавцем проекту рішення головному спеціалісту з діловодства загального відділу виконкому міської ради.

Відповідальність за якість підготовки документів, дотримання термінів їх подання покладається особисто на керівників управлінь, відділів та структурних підрозділів виконкому, які є його авторами, а також на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, згідно з розподілом обов’язків між ними.

Заперечення і зауваження до проектів рішень і розпоряджень подаються у письмовій формі.

Матеріали на засідання виконавчого комітету, підготовлені з порушенням встановленого терміну, начальником загального відділу

виконкому міської ради не приймаються або приймаються тільки з дозволу керуючого справами виконкому та міського голови.

Про причини порушення встановленого порядку керівники відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради особисто доповідають міському голові, керуючому справами виконкому, з дозволу котрих питання може бути внесено на розгляд виконавчого комітету.

9.9. До проекту рішення додаються:

– список доповідачів, співдоповідачів, виступаючих, а також запрошених для участі в розгляді питань;

– довідка, інформація до основного питання, в котрій обґрунтовується прийняття даного рішення;

– проект листа, якщо необхідно звернутися з даного питання у вищестоящі органи з клопотанням;

– список розсилки проекту рішення виконавцям, підписаний керівником, котрий це рішення візував і котрий відповідальний за цей список (аналогічно це стосується і розпоряджень міського голови).

Список запрошених погоджується із заступниками міського голови або керуючим справами виконкому.

9.10. Відділи, управління, департамент міського господарства та інші виконавчі органи міської ради, міські установи і організації, що вносять питання на засідання виконавчого комітету з власної ініціативи, подають проект рішення, довідку в якій обґрунтовується необхідність прийняття такого рішення.

9.11. Відділи, управління, департамент міського господарства та інші виконавчі органи міської ради, організації і установи, котрі готують проекти рішень виконавчого комітету, зобов’язані погоджувати їх з керівниками зацікавлених організацій і установ. Питання планування, фінансування, зміни в плані розвитку підприємств міського підпорядкування і в міському бюджеті обов’язково погоджуються з фінансовим управлінням, відділом економіки.

9.12. Проекти рішень, в яких визначаються шляхи, форми і методи організаційної роботи виконавчих комітетів, комісій, погоджуються із заступниками міського голови, керуючим справами виконкому.

9.13. Матеріали, котрі будуть розглядатися на засіданні виконавчого комітету, скеровуються головним спеціалістом з діловодства загального відділу виконкому міської ради керівництву і членам виконавчого комітету не пізніше як за 5 днів до засідання.

9.14. Керівник структурного підрозділу міської ради відповідальний за підготовку проекту рішення, забезпечує явку доповідачів і співдоповідачів, а також запрошених осіб на засідання виконавчого комітету та ознайомлює їх з матеріалами до засідання виконавчого комітету.

9.15. Засідання виконавчого комітету проводиться згідно з переліком питань, що затверджений виконавчим комітетом, як правило, третього четверга кожного місця тривалістю 2-3 години. Доповідачам з основних питань надається до 15-20 хвилин, з інших питань та співдоповідачам – до 10

хвилин, виступаючим – 5 хвилин, для довідок – 1 хвилина.
Засідання виконавчого комітету проводить міський голова, а в разі

його відсутності – перший заступник міського голови.

9.16. Члени виконавчого комітету на засіданні мають право:

– вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень щодо питань, які розглядаються;

– брати участь в обговоренні всіх питань;

– пропонувати прийняття проектів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання;

– вносити пропозиції до проекту рішення. Запрошені на засідання мають право:
– брати участь в обговоренні винесеного питання; – давати довідки з питань, що розглядаються;
– задавати доповідачу запитання.

9.17. У засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, представники постійних комісій і депутати міської ради, а також запрошені представники державних і громадських органів, колективів, громадських організацій і політичних партій, інші особи.

На засіданнях виконавчого комітету можуть бути присутніми представники преси, телебачення і радіо.

9.18. Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення.

9.19. За вимогою головуючого на засіданні, у разі порушення порядку, винних у цьому присутніх осіб може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

9.20. У засіданнях виконавчого комітету беруть участь міжрайонний прокурор міста, начальники відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, головний спеціаліст з діловодства загального відділу виконкому міської ради, працівники, котрі приймали участь у підготовці питання на засідання.

9.21. Протоколи засідань виконавчого комітету, додатки до них і прийняті рішення зберігаються в загальному відділі виконкому міської ради і подаються для ознайомлення зацікавленим особам, на їх вимогу, згідно із встановленою процедурою за письмовою заявою та дозволом керуючого справами виконкому. Рішення нумеруються начальником загального відділу виконкому міської ради разом з головним спеціалістом з діловодства цього відділу.

9.22. На кожному засіданні виконавчого комітету головний спеціаліст з

діловодства загального відділу виконкому міської ради веде протокол за встановленою формою.

Протокол оформляється протягом 5 робочих днів після засідання підписується міським головою і керуючим справами виконкому.

9.23. При необхідності прийняття рішень виконавчого комітету між його засіданнями з дозволу міського голови або виконуючого його обов’язки, готується рішення за погодженням 2/3 членів виконкому.

10. Правові акти виконавчого комітету

10.1. Відповідно до п.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет, у межах своїх повноважень, приймає рішення.

У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою, а в разі його відсутності, – уповноваженим на це першим заступником міського голови.

10.2. Рішення, прийняті виконавчим комітетом, в цей же день передаються начальником загального відділу виконкому міської ради або головним спеціалістом з діловодства загального відділу виконкому міської ради на підпис міському голові.

10.3. Рішення, прийняті виконавчим комітетом з доповненнями і зауваженнями до поданого проекту, доробляються керівниками відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, міських установ і організацій, погоджуються заступниками міського голови, керуючим справами виконкому (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), начальником юридичного відділу і не пізніше двох робочих днів після засідання виконавчого комітету передаються загальному відділу виконкому міської ради.

10.4. Доопрацьовані рішення не пізніше як на третій день передаються начальником загального відділу виконкому міської ради або головним спеціалістом з діловодства загального відділу виконкому міської ради на підпис міському голові, а після підпису надсилається згідно із списком розсилки.

10.5. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконкому ведеться від No 1 за наростанням протягом календарного року.

10.6. Головний спеціаліст з діловодства загального відділу виконкому міської ради забезпечує розмноження прийнятих виконавчим комітетом рішень і розпоряджень міського голови і не пізніше як через 3 дні після їх підписання розсилає виконавцям, згідно із списком розсилки, і громадянам, котрі вказані в документах.

Видача витягів з рішень проводиться після підписання всіх рішень та протоколу засідання виконавчого комітету міським головою і керуючим справами виконкому.

10.7. Рішення виконавчого комітету з актуальних питань економічно- соціального і культурного розвитку міста, організаційної роботи оприлюднюються в міських засобах масової інформації і передаються по радіо, розміщуються на Інтернет – сторінці.

10.8. Рішення виконавчого комітету і розпорядження міського голови набирають чинності з моменту їх прийняття або згідно з термінами, що встановлені в цих актах.

10.9. Рішення виконавчого комітету і розпорядження міського голови з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України можуть бути скасовані власним рішенням або визнаються незаконними в судовому порядку.

10.10. Рішення виконавчого комітету, які носять регуляторний характер, готуються відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

У разі виникнення необхідності підготовки рішення виконкому регуляторного характеру, не включеного до плану, розробник разом з відділом економіки готує пропозиції щодо доповнення до плану розгляду регуляторного акту і подає на затвердження сесії міської ради.

11. Порядок підготовки розпоряджень міського голови.

11.1. Згідно зі ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

11.2. За змістом розпорядження міського голови поділяються на розпорядження:

– з основної діяльності; – по особовому складу; – по відпустках;
– по відрядженнях;

– з нагородження.

11.3. Проекти розпоряджень за дорученням міського голови готують секретар міської ради, перший заступник та заступники міського голови, керуючий справами виконкому, керівники відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, інші посадові особи.

Затверджені зміни оприлюднюються у той же спосіб і терміни, що і сам план.

Організації, підприємства та установи будь-якого рівня, громадські організації можуть вносити пропозиції щодо підготовки проектів розпоряджень міського голови.

Підготовка розпоряджень з кадрових питань, по відпустках, по відрядженнях регламентується чинним законодавством та іншими нормативними документами і здійснюється головним спеціалістом з кадрової роботи.

11.4. Розпорядження, які містять відомості, що становлять державну таємницю чи відомості для службового користування, готуються відповідно до вимог таємного діловодства та Інструкції по документах для службового користування головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

11.5. Проекти розпоряджень оформляються відповідно до вимог Інструкції з діловодства, затвердженої рішенням виконкому міської ради.

11.6. Підготовлені проекти розпоряджень візуються аналогічно до п. 9.8.

Візи проставляються на зворотній боці останньої сторінки розпорядження.

11.7. З метою чіткого виконання розпоряджень в їх змісті необхідно передбачати конкретні завдання, виконавців, терміни виконання і відповідальних за контроль.

У випадках, коли розпорядження носить комплексний характер і передбачає спільну роботу декількох відділів, управлінь міської ради, визначається один із виконавчих органів міської ради для координації та узагальнення проведеної роботи.

11.8 Після процедури погодження і візування розробник проекту розпорядження подає його до загального відділу для підписання та реєстрації разом із списком розсилки.

Додатки підписуються керуючим справами виконкому.

11.9. Розпорядження підписуються міським головою, а в час його відсутності – першим заступником міського голови.

11.10. Розпорядження набуває чинності з моменту його підписання. У разі не підписання проекту розпорядження загальний відділ інформує виконавців про причини та повертає проект на доопрацювання.

Розпорядження з питань основної діяльності, по особовому складу, відпустках, відрядженнях, реєструються окремо.

Кожне розпорядження має свій номер. Нумерація розпоряджень ведеться від No01 за наростанням протягом календарного року.

Розпорядження підписується міським головою, а у разі його відсутності, – уповноваженим на це першим заступником міського голови.

Про видані міським головою розпорядження керуючий справами виконкому керуючий справами виконкому доповідає на кожному черговому засіданні виконавчого комітету.

Розпорядження з питань основної діяльності реєструються загальним відділом у день підписання.

Розпорядження по особовому складу, відпустках, відрядженнях реєструються в день його підписання, тиражуються і розсилаються відповідним відділам, управлінням, департаменту міського господарства та іншим виконавчим органам міської ради.

Реєстраційний номер розпоряджень з основних питань складається з порядкового числа та літери “р”, реєстраційний номер розпорядження по особовому складу, відпустках, відрядженнях складається з порядкового числа та літери “к”.

11.11. Копії розпоряджень міського голови, на запит підприємств, установ, організацій, ЗМІ і приватних осіб видаються загальним відділом за погодженням з міським головою та керуючим справами виконкому.

12. Комісії та інші органи при виконавчому комітеті

12.1. При виконавчому комітеті можуть утворюватися Колегії, ради, комітети і комісії.

12.2. Діяльність Колегій, рад, комітетів, комісій при виконавчому комітеті регулюються Положеннями, що затверджуються рішенням виконавчого комітету.

12.3. Колегії, ради, комітети, комісії при виконавчому комітеті будують свою діяльність на основі заяв, що поступили до виконавчого комітету, і з котрих необхідно прийняти рішення, та на підставі переліку питань, котрі будуть обговорюватися на засіданні виконавчого комітету.

12.4.Колегії, ради, комітети, комісії при виконавчому комітеті в усіх питаннях, віднесених до їх компетенції, взаємодіють з постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом Стебницької міської ради, підприємствами, установами і організаціями міста.

12.5. Колегії, рад, комітетів, комісії при виконавчому комітеті у своїй діяльності підзвітні її виконавчому комітету.

12.6. На засіданнях Колегій, рад, комітетів, комісій при виконавчому комітеті ведеться скорочений протокол, де зазначається порядок денний, короткий виклад виступів, прийняті рішення або рекомендації.

13. Організація діловодства у виконавчому комітеті

13.1. Порядок роботи із службовими документами у виконавчому комітеті, відділах, управліннях, департаменті міського господарства та інших виконавчих органах міської ради регулюється Інструкцією з діловодства,

затвердженою рішенням виконавчого комітету міської ради.

14. Організація прийому громадян та розгляду документів, листів і звернень громадян

14.1. Прийом громадян у виконавчому комітеті здійснюють міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконкому в кімнаті прийому громадян у дні, визначені графіком, що затверджений міським головою. Порядок організації прийому громадян визначається розпорядженням міського голови.

14.2. На особистий прийом громадян, у разі необхідності, запрошуються керівники відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій комунальної форми власності.

14.3. Усні телефонні звернення громадян реєструє відповідальний черговий по місту, розглядає їх та приймає міри до усунення недоліків, що порушені у зверненнях.

14.4. Прийом і реєстрацію звернень громадян, контроль за термінами проходження, загальний контроль за їх розглядом та надання відповідей населенню щодо піднятих питань здійснюють спеціалісти по роботі із зверненнями громадян загального відділу виконкому міської ради.

14.5. Начальник загального відділу виконкому міської ради щорічно аналізує і узагальнює результати роботи щодо організації усного прийому та розгляду письмових звернень громадян у виконавчих комітетах, управліннях, відділах, департаменті міського господарства та інших виконавчих органах міської ради і подає міському голові та керуючому справами виконкому інформацію з цих питань.

14.6. Прийом і реєстрацію документів вищестоящих органів, листів підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, здійснює загальний відділ виконкому міської ради.

14.7. Начальник загального відділу виконкому міської ради щорічно аналізує і узагальнює результати роботи з організації і розгляду документів вищестоящих органів, листів підприємств, установ і організацій, приймає заходи щодо виконання питань, що висвітлені у цих документах і листах.

15. Проведення конференцій, нарад, семінарів, урочистих заходів

15.1.Конференції, наради, семінари, урочисті та інші масові заходи проводяться за розпорядженням міського голови.

15.2. Відділи, управління, департамент міського господарства та інші виконавчі органи міської ради, котрі готують конференції, наради, семінари, урочисті та інші масові заходи, не пізніше як за 5 днів до проведення цих заходів, зобов’язані погодити з міським головою, заступниками міського

голови і керуючим справами виконкому (згідно з розподілом функціональних обов’язків) план проведення, тези доповіді, резолюції, звернень і вітальних листів, пропозиції про час, місце, кількість і склад учасників, кількість і характер питань, котрі вносяться на розгляд, тривалість роботи.

Питання оформлення приміщення, радіофікацію і телефонізацію та інші питання вирішуються господарською частиною, а фінансування заходів – з відділом бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради.

15.3. На конференціях, нарадах, семінарах, урочистих та інших масових заходах ведеться скорочений протокол, де зазначається порядок денний, короткий виклад виступів, прийняті рішення або рекомендації.

Протоколи нарад при міському голові веде і контролює провідний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян загального відділу виконкому міської ради, протоколи нарад при заступниках міського голови веде відповідальний працівник відділу, управління, департаменту міського господарства та іншого виконавчого органу міської ради, з питань котрих скликана нарада.

Протоколи нарад і конференцій зберігаються у відділах, управліннях, департаменті міського господарства та інших виконавчих органах міської ради, з питань яких скликалася нарада.

16. Здійснення виконавчим комітетом контрольних повноважень

16.1. Виконавчий комітет здійснює контроль за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень і доручень Президента України, актів центральних і обласних органів виконавчої влади, рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови та його заступників (надалі-акти).

16.3. Контроль за виконанням власних актів і актів вищих державних органів здійснюють міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконкому, а також керівники відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, Колегій, рад, комітетів, комісій при виконавчому комітеті та, безпосередньо, виконавці.

16.4. Організаційно-технічна робота із здійснення контрольних повноважень виконавчого комітету виконується працівниками загального відділу виконкому міської ради з працівниками відділів, управлінь, департаменту міського господарства та іншими виконавчими органами міської ради.

16.5. Безпосередній контроль за виконанням актів і документів здійснюють заступники міського голови, керуючий справами виконкому, інші відповідальні працівники виконавчих органів міської ради.

16.5. Основними методами здійснення контролю за виконанням актів і документів заступниками міського голови, іншими відповідальними працівниками виконавчих органів міської ради є:

– постійний контроль за дотриманням термінів виконання,

передбачених в актах і документах заходів;
-періодичне проведення на місцях перевірок стану організації

контролю і виконання актів у відділах, управліннях, департаменті міського господарства та інших виконавчих органах міської ради, та інформування про це керівництва;

– аналіз інформацій про хід реалізації прийнятих актів та застосування заходів щодо безумовного їх виконання;

– підготовка матеріалів про стан виконання актів та документів для розгляду їх, у порядку контролю, на нарадах у міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому, згідно з планом роботи, чи за дорученням керівництва;

– надання практичної допомоги виконавцям у здісненні запланованих заходів;

– підготовка матеріалів про зняття актів і документів з контролю.
16.6. Акти вищих державних органів у день надходження реєструються загальним відділом виконкому міської ради і в той же день передаються на розгляд міському голові. Після розгляду ці документи з резолюціями передаються загальним відділом під розписку виконавцям, які

також ці документи реєструють у журналах встановленого зразка.
16.7.На кожний документ загальний відділ складає картку встановленого зразка в 2-х примірниках (одна для загального відділу, друга – для контролю, відділу котрого доручено здійснювати контроль за їх

виконанням).
16.8. Рішення виконавчого комітету і розпорядження міського

голови на виконання актів вищих державних органів приймаються, як правило, у місячний термін з дня їх одержання, або у терміни, визначені цими документами чи керівництвом.

16.9. Рішення виконкому, розпорядження міського голови контролюються провідним спеціалістом з діловодства загального відділу виконкому міської ради, котрий здійснює оперативний контроль за дотриманням виконавцями визначених завдань вказаних у цих документах термінів, систематично інформує керівництво міської ради.

16.10. Відділи, управління, департамент міського господарства та інші виконавчі органи міської ради, підприємства, установи і організації інформують виконавчий комітет про хід виконання рішень, розпоряджень і доручень, актів вищих державних органів у встановлені терміни.

Начальник загального відділу виконкому міської ради щопонеділка подає керуючому справами виконкому інформації щодо дотримання виконавцями термінів інформування.

Про кожний випадок несвоєчасного інформування щодо виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та доручень керівництва, порушення термінів підготовки проектів рішень і розпоряджень на виконання документів вищих державних органів начальник загального відділу виконкому міської ради доповідає міському голові, заступникам міського голови та керуючому справами виконавчого комітету згідно

функціональними обов’язками для вжиття необхідних заходів.
16.12. Щоквартально рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови знімаються з контролю на його засіданні, на підставі узагальненої інформації, що доповідається заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету, про що у протокол засідання

виконавчого комітету вноситься відповідний запис.
Після зняття документа з контролю всі матеріали здаються в загальний

відділ.
16.13. У разі прийняття рішень виконавчого комітету, розпоряджень

міського голови з питань, з яких було раніше прийнято рішення чи розпорядження, останні знімаються з контролю, чи втрачають чинність, про що зазначається в новозатверджених документах.

16.14. Контроль за оформленням і виконанням пропозицій і зауважень, поданих під час проведення звітів керівництва перед населенням і в трудових колективах здійснює організаційний відділ виконкому міської ради.

17. Взаємодія виконкому та його структурних підрозділів з органами виконавчої влади вищого рівня, підприємствами, установами,

організаціями міста, територіальною громадою міста

17.1. Взаємодія виконавчих органів міської ради з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності здійснюється згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативно-правовими актами України.

Вона здійснюється міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, начальниками відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради на відповідних рівнях згідно з функціональними обов’язками шляхом визначення завдань, погодження планів, програм і дій, обміну оперативною, управлінською інформацією, проведення спільних нарад та інших заходів.

17.2. Інтереси виконавчого комітету у взаємовідносинах з органами вищого рівня виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями представляють міський голова, перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету.

17.3. Порядок забезпечення виконкомом та його структурними підрозділами взаємодії з органами вищого рівня виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями визначається цим Регламентом.

17.4 Контроль за виконанням відділами, управліннями, департаментом міського господарства та іншими виконавчими органами міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

17.5. Контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями комунальної власності Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, здійснюється відділами, управліннями, департаментом міського господарства та іншими виконавчими органами міської ради в межах наданих повноважень.

17.6. Відносини відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності будуються відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

17.7. Керуючись Законом України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, іншими нормативними документами, з метою інформування територіальної громади про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, вдосконалення та прозорості роботи міської ради та її виконкому, рішення міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження та доручення міського голови, що стосуються інтересів громади, доводяться до відома населення через засоби масової інформації і розміщуються на Інтернет-сторінці. З актуальних питань суспільно-політичного, соціально- економічного та культурного життя міста та країни організовуються брифінги, прес-конференції, засідання „круглих столів”, прямий телефонний зв’язок, виступи по телебаченню та на радіо у прямому ефірі чи в запису за участю міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, начальників відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради, членів виконавчого комітету, депутатів міської ради.

17.8. Керівники відділів, управлінь, департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради несуть персональну відповідальність за чітке, оперативне і об’єктивне висвітлення своєї діяльності.

17.9. „Прямий ефір” на міському телеканалі, в радіо ефірі керівників виконавчих органів міської ради є однією із форм спілкування з населенням міста. Основна мета – своєчасне вирішення проблем мешканців міста, роз’яснення законодавства України та надання допомоги тим, хто її потребує. „Прямий ефір” проводиться в залежності від виникнення нагальних питань, які потребують всебічного оперативного роз’яснення широкому загалу. В проведенні ефіру беруть участь міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконкому, начальники відділів, управлінь,

департаменту міського господарства та інших виконавчих органів міської ради.