Відділ ведення Державного реєстру виборців

 

Начальник відділу: Николаїшин Богдан Никифорович

Адреса: м. Дрогобич, площа Ринок, 1, каб.№1, тел.: 3-98-21 або 2-23-00.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Дрогобицької міської ради (далі – відділ) є відділом виконавчого комітету міської ради, який утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України з урахуванням функціональної специфіки, Законами України «Про Державний реєстр виборців» та «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ, органу адміністрування Державного реєстру виборців Львівської облдержадміністрації, Дрогобицької міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, а також цим Положенням.
Повноваження відділу поширюються на територію міст Дрогобича та Стебника.
Відділ має свою печатку, зразок якої затверджується розпорядником Реєстру.

Основні завдання відділу
– Ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстру), до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території міст Дрогобича та Стебника;
– Складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Основні функції відділу
– Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно – правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:
– Внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
– Внесення змін до персональних даних Реєстру;
– Знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру.
– Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
– Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення.
– Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчої дільниці, до якої належить виборець.
– Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру.
– Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка.
– Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві.
– Здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру.
– Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства.
– Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.
– Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Держаний реєстр виборців”.
– Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.
– Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Права, обов’язки, відповідальність
– Одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.
– Заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України “Про Держаний реєстр виборців”.
– Відділ взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами виконавчих органів Дрогобицької та Стебницької міських рад, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

 

Звіт про діяльність відділу ведення Державного реєстру виборців виконкому Дрогобицької міської ради протягом  2015 року