Відділ охорони здоров’я

Чуба Володимир Іванович

Начальник відділу:

Чуба Володимир Іванович

Код ЄДРПОУ:

02013024

Відкриті дані

Контакти

Адреса: 82100 м. Дрогобич, вул. Шкільна, 7

тел. (03244 )З-83-36 факс (03244) 3-83-36

vozvodmr@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:00 П'ятниця з 8:00 до 15:45

Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Електронна медицина

Сторінки закладів медицини

 

Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради створений міською радою ухвалою № 45 від 20.06.2002 року, в результаті реорганізації Дрогобицького міського територіального медичного об'єднання (ДМТМО) на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України № 114 від 11.06.95 р. «Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників», з метою удосконалення системи управління та більш ефективної координації та контролю діяльності медичних установ, переходу їх на засади економічно самостійного господарювання. Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради (далі - відділ) підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету та Головному управлінню охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства охорони здоров'я України, управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим положенням та іншими нормативними актами. Відділ володіє закріпленим за ним державним майном, трудовими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами для надання основних видів медичної допомоги, несе відповідальність за їх ефективне використання.

 • Забезпечує економічний  і соціальний  розвиток установ системи охорони здоров'я, а також інші функції державного управління охороною здоров'я згідно з чинним законодавством;
 •  Здійснює  керівництво,  координацію  та  контроль  за  діяльністю лікувально-профілактичних закладів, що входять у його склад.
 •  Діяльність відділу базується на засадах законності, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів, взаємодії з органами державної влади.
 •  В основу діяльності відділу покладені економічні методи управління, які базуються     на    принципах    фінансових     взаєморозрахунків,    можливостіфункціонування різних форм надання медичної допомоги та різних форм власності у системі охорони здоров'я.
 •  Взаємовідносини відділу з підпорядкованими та іншими медичними установами і організаціями регулюються відповідними угодами, нормами чинного законодавства України.
 •  Відділ є юридичною особою, має   круглу   печатку   з   зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням, інші печатки та штампи, розрахунковий та інші рахунки в банках.
 •  Відділ набуває прав юридичної особи з моменту включення його до Єдиного державного реєстру підприємств організацій установ.

Структура

 

Відділ охорони здоров'я  виконавчих органів Дрогобицької міської ради     
Начальник відділу Чуба Володимир Іванович тел. 38336
Заступник начальника відділу з лікувальної роботи Кучерявий Святослав Дмитрович тел. 38336
лікар-методист  2 чол.  
Головний спеціаліст з  охорони праці Глинка Богдана Антонівна тел. 20455
Головний бухгалтер Мацур Ірина Миколаївна тел. 21152
спеціаліст-бухгалтер             3 чол.  
економіст 1 чол.  
Інформаційно-аналітичний центр      
  Козенко Павло Володимирович  тел. 38336
 в т.ч.    
Статистичний відділ Шебунчак Степан Миколайович  тел. 37572 
мед статистик 1 чол  
лікар епідеміолог  Вошик Оксана Федорівна  
відділ кадрів Дякович Надія Михайлівна             тел. 37572
провідний фахівець з  питань ЦО  Поднєвіч Сергій Борисович тел. 20455
юрисконсульт                    Юзвак Ірина Павлівна  
юрисконсульт                    Дубинецька Христина Євстахіївна  
інженер-програміст Касій Любомир Миколайович  
інженер-метролог  Пашко Зоряна Романівна тел. 20455
робітники 5-ть чол.  
 • Апарат управління
 • Інформаційно-аналітичний центр
 • Статистичний відділ
 • Медична бібліотека

2018 рік – 1 відрядження – 875,22 грн.

2017 рік – 2 відрядження – 1932,70 грн.

Декларації про доходи

Переглянути

Чуба Володимир Іванович

Кучерявий Святослав Дмитрович

Глинка Богдана Антонівна

Козенко Павло Володимирович

Документи відділу