Відділ містобудування та архітектури

Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (далі – Відділ) утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові та першому заступнику міського голови.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України з урахуванням функціональної специфіки, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, нормативними документами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішенням облсної ради, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженями міського голови та іншими нормативними актами, а також цим Положенням.
Відділ підпорядковується згідно з розподілом обов”язків між керівництвом першому заступнику міського голови.

Основні завдання відділу
– Реалізація державної політики в сфері містобудування та архітектури в місті.
– Аналіз стану містобудування та організація містобудівної діяльності в місті.
– Координація діяльності суб”єктів містобудування щодо комплексного розвитку міста, поліпшення його архітектурного вигляду.
– Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, Державних стандартів (ДБН), норм і правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації.
– Організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації і використання пам”ятників містобудування і архітектури.

Начальник відділу: Петранич Ігор Михайлович

Адреса: 82100 м. Дрогобич, пл.Ринок, 20
тел. 2-32-49